Learning Support

  JOO-opinnot kauppatieteillä JOO-opinnot kauppatieteillä

  JOO-sopimukseen perustuvat opinnot

  Valtakunnalliseen yliopistojen väliseen JOO-sopimukseen perustuen yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat opiskella toisessa yliopistossa yksittäisiä kursseja, opintokokonaisuuksia tai sivuaineita, jotka sisällytetään kotiyliopiston tutkintoon. Opiskelijalle toisessa yliopistossa opiskelu on maksutonta. Kukin yliopisto päättää itse niistä periaatteista, joiden perusteella opiskelijoiden hakemuksia yliopistossa puolletaan ja opinto-oikeuksia myönnetään.

  Hakeminen JOO-opintoihin on kaksivaiheinen. Ensin on anottava omalta koulutusohjelmalta LUT:n puoltoa kyseisten opintojen suorittamiselle ja että ne sisällytetään LUT:n tutkintoon. Puoltopäätöksen jälkeen opinto-oikeutta haetaan kohdeyliopistosta. LUT:ssa voidaan puoltaa sellaisia opintoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisia LUT:n tutkinnon kannalta ja joita vastaavia ei ole yliopiston omassa opintotarjonnassa.  Koulutusohjelmilla voi olla myös muita puoltokriteereitä.

  JOO-opintoihin hakeminen tapahtuu valtakunnallisen sähköisen hakujärjestelmän kautta (www.joopas.fi), mikäli myös kohdeyliopisto käyttää ko. järjestelmää.

  JOOPAS-verkkopalvelusta löytyy mm. kunkin yliopiston ohjeet JOO-opintoihin hakemisesta sekä tietoa eri yliopistojen JOO-opintojen tarjonnasta. Lisätietoja ja ohjeita JOO-opintoihin hakemisesta saa myös alla olevan linkin kautta yliopiston Uni-portaalista ja oman koulutusohjelman opintoneuvonnasta

  Kauppatieteiden koulutusohjelmassa JOO-hakemuksia puolletaan seuraavasti:

  • Opintojen on oltava perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia LUT:n tutkintoon.
  • Vastaavia opintoja ei ole LUT:n kurssitarjonnassa.
  • Opintoja voidaan puoltaa max. 25 op/opiskelija.
  • Pääsääntöisesti puolletaan vain sellaisia aine- tai sivuopintoja tukevia opintoja, joita ei ole LUT:n kurssitarjonnassa.
  • Pääsääntöisesti puolletaan vain sellaisia pakollisia kieliopintoja, joita ei LUT:ssä opeteta ja/tai joista saa pakolliset kieliopinnot täyteen.
  • Opintojen on sisällyttävä tutkintoon eli KTK:n tutkinnossa 180 opintopisteeseen tai KTM:n 120 opintopisteeseen.
  • KTK-tutkinnon 1. vuosikurssin opiskelijoiden hakemuksia ei puolleta.
  • Opintomenestystä käytetään kriteerinä.
  • Jatko-opiskelijan opintoja voidaan puoltaa, mikäli ne kuuluvat hyväksyttyihin tutkintovaatimuksiin.
  • Puoltopäätöksen hakemukseen tekee opiskelijan suuntautumisvaihtoehdon/ ohjelman/ pääaineen professori tai jatko-opintojen ohjaaja.

   

  Lisätietoa aiheesta löytyy UNIn kaikille yhteisistä ohjeista: JOO-opinnot