Learning Support

  Kauppatieteiden opiskeluun liittyviä tietoa ja ohjeita Kauppatieteiden opiskeluun liittyviä tietoa ja ohjeita

  Alla löytyy opiskeluun liittyviä käytännön ohjeita, jotka koskevat sekä kauppatieteiden kandi- että maisteritutkinnon opiskelijoita:

  HOPS-ohjeita (KTM-tutkinto) HOPS-ohjeita (KTM-tutkinto)

  HOPS tehdään SISU-järjestelmässä.

  Sisu KTM-hops-ohjeet (uudet KTM-opiskelijat)

  Sisu KTM-hops-ohjeet (vanhat ja kandin tutkinnosta jatkavat KTM-opiskelijat)

  Ks. muita ohjeita Uni > IT Opiskelijalle > Sisu

  Kauppatieteiden maisterin (KTM 120 op) tutkintorakenne muodostuu:

  • maisteriohjelman ydin- ja syventymisopinnoista (sisältäen pro gradu -tutkielman)
  • kieliopinnoista (min 6 op samaa kieltä)
  • sivuopinnoista (min 24 op, sivuopintoja ei ole Tietojohtamisen ja johtajuuden, MBAN- ja MSF-ohjelmissa) 

  Tutkintorakenteen muodostaminen ja HOPSin laatiminen

  Käytä tutkintorakenteesi suunnittelun apuna Unin opinto-opasta
  . Tutkinnon rakenteen näet myös  Sisussa, mutta vasta sitten, kun teet sinne omaa hopsia. Sisussa voit myös aikatauluttaa hopsisi.

  Kokoa tutkintosi aikaisintaan sen vuoden opinto-oppaan avulla, jolloin sinut on hyväksytty tutkinto-opiskelijaksi. Kauppatieteiden opinto-oppaat ja kurssimuutostiedot löydät  UNIn yhteisiltä sivuilta kohdasta opinto-oppaat. Yhden opintokokonaisuuden pakolliset opinnot suoritetaan pääsääntöisesti yhden opinto-oppaan mukaisesti, esimerkiksi syventävät opinnot tai sivuopinnot. Vaihtoehtoisia opintojaksoja kokonaisuuksiin voit ottaa kaikista niistä oppaista, jotka ovat voimassa opintojesi ajan. Ohjelman opinnot ja sivuopinnot voivat olla eri opinto-oppaista. Mikäli jokin opintojakso on muuttunut, suoritetaan sen tilalle tullut uusi, korvaava opintojakso.

  Mikäli sinut on hyväksytty suoraan maisteriohjelmaan erillisvalintojen kautta, on sinun suoritettava tutkinnon opintojen lisäksi pakolliset täydentävät opinnot.

  Sinun on tehtävä kaksi erillistä hopsia, toinen täydentäville opinnoille ja toinen KTM-tutkinnon opinnoille. Huomioi, että täydentäviä opintoja ei lasketa maisterin tutkinnon 120 op laajuuteen, mutta ne ovat pakollinen osa opintojasi.

  Seuraavaksi ovat vuorossa maisteriohjelman opintojaksot opinto-oppaan ohjeiden mukaisesti.

  Valitse itseäsi kiinnostava ja tutkintoasi parhaiten tukeva sivuopintokokonaisuus LUT:n kauppatieteiden koulutusohjelman  opintotarjonnasta (laskentatoimi, hankintojen johtaminen, kv. liiketoiminta, kv. markkinointi, johtaminen, yritysjuridiikka, taloustiede). Valittavana on myös englanninkielisiä sivuopintokokonaisuuksia (Supply Management, Sustainable Business, International Marketing, International Business and Entrepreneurship, Digitalization and Business Analytics, Strategy and Innovation), jotka soveltuvat ainoastaan maisteritutkintoihin. Sivuopintojen minimimäärä on aina 24 opintopistettä. Sivuopintojen rakenteet löytyvät myös opinto-oppaasta. Sivuaine ei voi sama kuin maisteriohjelmasi.

  Maisteriohjelmissa voi myös olla suositeltuja sivuopintoja. Nämä ohjeet näkyvät Sisussa, kun hopsin teossa valitset sivuopintojasi.

  HUOM! Mikäli et ole suorittanut liiketaloustieteellistä sivuopintokokonaisuutta kandidaatin tutkinnossa, on se suoritettava maisterin tutkinnossa. Tämä sääntö koskee LUT:ssa suoritetun KTK-tutkinnon jälkeen KTM-opintoihin jatkavia, ei erillisvalinnan kautta hyväksyttyjä opiskelijoita.

  Suoraan maisteriohjelmiin erillisvalintojen kautta hyväksyttyjen ei tarvitse suorittaa liiketaloustieteellistä sivuopintokokonaisuutta vaan sivuopintokokonaisuuden voi valita vapaasti, huomioiden ohjelmakohtaiset säännöt.

  Tekniikan koulutusohjelmien tarjoamat sivuopintokokonaisuudet löytyvät myös opinto-oppaasta kohdasta Sivuopintokokonaisuudet. Muissa yliopistoissa suoritetut opinnot on erikseen anottava tutkintoon.

  Kieliopinnoissa on opiskeltava samaa kieltä 6 op:n kielikokonaisuus. LUT:n kandidaatin tutkinnosta jatkavien on maisterin tutkinnossa opiskeltava eri kieltä kuin kandidaatin tutkinnossa. Englanninkielisissä maisteriohjelmissa ei voi opiskella englannin kieltä. Missään ohjelmassa ei voi opiskella sitä kieltä, joka on oma äidinkieli.

  Vapaasti valittavia opintoja suoritetaan tarvittaessa (lähinnä vanhojen rakenteiden mukaan opiskelevat) siten, että tutkinnon minimilaajuus 120 op täyttyy. Tänne voit koota sellaisia yliopistotasoisia opintoja, jotka sinua kiinnostavat esim. tekniikan tai jonkun muun tieteen alalta


  Tarkista lopuksi, että tutkintorakenteesi kokonaisuus on vähintään 120 opintopistettä. Huomioi, että täydentävät opinnot eivät sisälly tutkinnon 120 opintopisteeseen vaan suoritetaan niiden lisäksi.

  PIDÄ HOPSISI AINA AJAN TASALLA!