Learning Support

  Kauppatieteiden opiskeluun liittyviä tietoa ja ohjeita Kauppatieteiden opiskeluun liittyviä tietoa ja ohjeita

  Alla löytyy opiskeluun liittyviä käytännön ohjeita, jotka koskevat sekä kauppatieteiden kandi- että maisteritutkinnon opiskelijoita:

  HOPS-ohjeita (KTK-tutkinto) HOPS-ohjeita (KTK-tutkinto)

  Kauppatieteiden kandidaatin (KTK 180 op) tutkintorakenne muodostuu : 

  • kaikille pakollisista yleis- ja aineopinnoista
  • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista (sisältäen kandidaatintutkielman ja kypsyysnäytteen)
  • kieli- ja viestintäopinnoista
  • sivuopinnoista
  • vapaasti valittavista opinnoista (tämä vapaaehtoinen rakenteissa vuodesta 2018 eteenpäin) 


  Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS):

  Lukuvuodesta 2019-20 alkaen HOPS tehdään Sisu-järjestelmässä. Myös kaikki aikaisemmin aloittaneet opiskelijat, jotka jatkavat opiskelua 1.8.2020 jälkeen, tekevät HOPSin Sisussa.

  Ohjeita Sisu-hopsin tekemiseen löytyy Sisu-sivulta

   

  Ohjeita tutkintorakenteen muodostamiseen ja HOPSin laatimiseen

  Kokoa tutkintosi sen vuoden opinto-oppaan avulla, jolloin sinut on hyväksytty tutkinto-opiskelijaksi. Mikäli sinulla on ollut LUT:ssa tai LUT:n avoimessa yliopistossa opinto-oikeus jo aiemmin, voit ottaa tutkintoosi rakenteita myös niistä opinto-oppaista, jotka olivat voimassa näiden opintojen aikana. Nämä ovat poikkeustapauksia ja niistä on keskusteltava ensin opintojen ohjaajan kanssa.

  Kauppatieteiden opinto-oppaat 2016-2020 ovat weboodissa. Uudemmat opinto-oppaat löytyvät Sisu-järjestelmästä (ohje päivitetään Sisu-sivulle). Vanhemmat opinto-oppaat ja kurssimuutostiedot löydät  UNIn yhteisiltä sivuilta kohdasta opinto-oppaat.

  Yhden opintokokonaisuuden opinnot suoritetaan pääsääntöisesti yhden opinto-oppaan mukaisesti, esimerkiksi yleisopinnot.  Mikäli jokin opintojakso on muuttunut, suoritetaan sen tilalle tullut uusi, korvaava opintojakso. Koko tutkintoa ei tarvitse suorittaa saman opinto-oppaan mukaan, vaan se voi muodostua useastakin eri oppaasta. Opinto-oppaissa voi edetä vain eteenpäin opiskelun aloitusvuodesta. Esim. maisteritutkinnon syventävien opintojen rakenne on myöhemmästä oppaasta kuin kandidaatinopinnot. Sääntö koskee pakollisia kursseja, vaihtoehtoisia kursseja voi ottaa täysin vapaasti eri oppaista, jotka ovat olleet voimassa opiskelujesi ajan.
   
  Kieliopinnot

  Kieliopinnoissa voi myös valita oppaan, jonka mukaisesti opinnot suoritetaan (niistä oppaista, jotka ovat voimassa LUT:ssa KTK-tutkinnon opiskelun ajan). Kielten opiskelusta löytyy lisäohjeita Opiskelu -osion Kieliopinnot kohdasta.

  Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa on opiskeltava samaa kieltä 9 op:n kielikokonaisuus.

  Sivuopinnot
   

  KTK:n tai KTM:n tutkinnossa on aina oltava sivuopintona vähintään yksi yliopistotasoinen liiketaloustieteellinen Kauppakorkeakoulun tuottama sivuopintokokonaisuus. Liiketaloustieteellisten sivuopintojen rakenteet ovat myös kauppatieteiden opinto-oppaassa.

  Sivuopintojen minimilaajuus on aina 24 op. Sivuopinnoiksi voit valita myös tekniikan koulutusohjelmien tarjoamia sivuaineita, kunhan liiketaloustieteellisen sivuopinnon vaatimus jommassa kummassa tutkinnossa täyttyy.

  Vapaasti valittavat opinnot

  Lukuvuonna 2018-19 ja sen jälkeen tulleissa tutkintorakenteissa kauppatieteiden kandidaatin tutkinto tulee täyteen ilman vapaasti valittavia opintoja. Vapaasti valittaviin opintoihin voi suorittaa esim LUT:n tekniikan koulutusohjelmien tuottamia kursseja tai hyväksyttää vaihdossa suoritettuja kursseja.

  Ennen 2018 aloittaneiden tutkintorakenteissa vapaasti valittavia opintoja suoritetaan siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy. Nämä voivat tietysti olla myös aineopintojen vaihtoehtoisia tai kieliopintoja. Vapaasti valittaviin voit koota sellaisia yliopistotasoisia opintoja, jotka sinua kiinnostavat esim. tekniikan tai jonkun muun tieteen alalta. Muissa yliopistoissa suoritetut opinnot on erikseen anottava tutkintoon. Huom, hyväksilukuja ei tehdä yli tutkinnon minimin 180 opintopisteen (paitsi vaihdossa suoritettavista kursseista).
   
  Tarkista lopuksi, että kandidaatin tutkinnon kokonaispistemääräsi on vähintään 180 opintopistettä.

  PIDÄ HOPSISI AINA AJAN TASALLA!

  Sisu-ohjeita:

  Hyväksiluku, LUT:n kurssin korvaaminen

  Hyväksiluku, vaihto-opinnot

  Muualla suoritetun sisällyttäminen LUT:n tutkintoon

  Tutkinnon ja suuntautumisvaihtoehdon vahvistaminen

  Kurssi-ilmoittautuminen hopsin kautta

  Kurssi-ilmoittautuminen opintokalenterin kautta

  Suuntautumisvaihtoehdon valinta ja opintopolku kandista maisteriksi Suuntautumisvaihtoehdon valinta ja opintopolku kandista maisteriksi

  Suuntautumisvaihtoehdon valinta 2019 tai myöhemmin aloittaville opiskelijoille

  Syksystä 2019 alkaen suuntaumisvaihtoehtoja on viisi: hankintojen johtaminen, kansainvälinen markkinointi, laskentatoimi, liiketoiminta-analytiikka ja strateginen rahoitus.

   

  Suuntautumisvaihtoehdon valinta 2018 tai aiemmin aloittaneille

  Kandidaatin tutkinnon suuntautumisvaihtoehdon valinta tapahtuu ensimmäisen lukuvuoden lopussa. Vaihtoehdot ovat Talousjohtaminen ja Kansainvälinen liiketoiminta. Mikäli johonkin suuntautumisvaihtoehtoon ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, käytetään valintaperusteina opintomenestystä ja opiskelijan Johdatus kauppatieteiden opiskeluun -kurssilla tekemää henkilökohtaista urasuunnitelmaa. Koulutusohjelmasta vastaava henkilö päättää suuntautumisvaihtoehtovalinnat.

  Kandidaatin opintojen antamat mahdollisuudet maisteriohjelmiin:

   

  Suuntautumisvaihtoehdon vaihtaminen

  Suuntautumisvaihtoehdon vaihtaminen on mahdollista vain erityisestä, perustellusta syystä. Tällöin edellytetään, että anoja on suorittanut yleisopinnoista vähintään 60 op ja päivittänyt henkilökohtaisen urasuunnitelmansa. Mikäli suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoita valittaessa on jouduttu tekemään karsintaa, on vaihtoa anovan opiskelijan täytettävä samat kriteerit kuin kyseiseen suuntaan aikaisemmin hyväksyttyjen opiskelijoiden. Jos hakijoita joudutaan karsimaan, valintaperusteena on suoritettujen opintojen laajuus ja opintomenestys. Hakemuslomake osoitetaan koulutusohjelmasta vastaavalle henkilölle ja siitä on ilmettävä perustelut vaihdolle, liitteinä opintorekisteriote, henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja henkilökohtainen urasuunnitelma. Hakemus palautetaan opintojen ohjaajalle. Koulutusohjelmasta vastaava henkilö päättää suuntautumisvaihtoehtojen vaihdot.