Learning Support

  LIIKETOIMINNAN HARJOITTELUN OHJEET LIIKETOIMINNAN HARJOITTELUN OHJEET

  • Tavoitteet
   • Ennen harjoittelua opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen työtehtävissä ja harjoitteluraportissa.
   • Tutkinnon ja/tai suuntautumisvaihtoehdon / ohjelman (pääaineen) osaamistavoitteita tukevan uuden kokemusperäisen tiedon hankkiminen.
   • Huolitellun harjoitteluraportin kirjoittaminen.
  • Hyväksyttävä harjoittelu
   • Vain tutkinnon (KTK/KTM) suorittamisen aikana tehtävä harjoittelu voidaan sisällyttää opintoihin!
   • Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan harjoitteluksi hyväksyä sellaiset työtehtävät yrityksessä, jotka tukevat kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin opintoja sekä ammatillisen pätevyyden kehittymistä.
   • Oman suuntautumisvaihtoehdon/ohjelman (pääaineen) vaihtoehtoisiin opintoihin voidaan harjoitteluksi hyväksyä vain suuntautumisvaihtoehdon/ohjelman (pääaineen) oppimistavoitteita tukeva harjoittelu (esim. talous- tai henkilöstöhallintoon tai markkinoinnin ja hankintatoimen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät työtehtävät).
  • Harjoittelun laajuus ja sijoittaminen tutkintoon
   • Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa voi olla yhteensä 12 opintopistettä harjoittelua.
   • Opiskelija voi jakaa opintopisteet molempiin tutkintoihin tai harjoittelu voi olla kokonaisuudessaan yhdessä tutkinnossa.
   • Harjoittelussa kaksi (2) työviikkoa vastaa yhtä (1) opintopistettä.
   • HUOM! 1.8.2021 alkaen KTM-tutkintoon hyväksytään harjoittelua vain max. 6 op. Harjoittelu sijoitetaan tutkinnossa ydinopintojen vaihtoehtoisiin opintoihin.
  • Ulkomailla tehtävä harjoittelu
   • Ulkomailla tehtävän harjoittelun perusteella kauppatieteiden koulutusohjelma voi myöntää opiskelijalle kieliopintoja.
   • Lukukauden (3 – 6 kk) kestävästä harjoittelusta hyväksytään kieliopintoja 4 op
   • Lukuvuoden (7 - 12 kk) kestävästä harjoittelusta hyväksytään kieliopintoja 6 op
   • Kieliopinnot hyväksytään siitä kielestä, joka on yrityksen virallinen työkieli
   • Kieliopintoja voidaan myöntää sellaisesta harjoittelusta, jonka opiskelijan suuntautumisvaihtoehto/ohjelma (pääaine) hyväksyy tutkintoon.
   • Kieliopinnot hyväksyvät kauppatieteiden koulutusohjelman opintojen ohjaajat Kaija Huotari ja Kirsti Tiainen.

   

  • Digitaalisen kaupan sivuopintokokonaisuuteen kuuluva harjoittelu:

   

  Mikäli opiskelija suorittaa Digitaalisen kaupan sivuopintokokonaisuuden (KaKSODIKA, min 24 op) kauppatieteiden kandidaatin- tai maisteriohjelman sivuaineena ja siihen liittyvän Harjoittelu -moduulin (6 op) osana sivuainekokonaisuutta, niin tämän Harjoittelu -moduulin lisäksi opiskelija voi sisällyttää tutkintoihinsa liiketoiminnan harjoittelua seuraavasti:

  -        mikäli KaKSODIKA on opiskelijan kandidaatin tutkinnon sivuaine ja sisältää Harjoittelu -moduulin 6 op, niin lisäksi liiketoiminnan harjoittelua (opintojakso A130A2002) voi kandidaatin tutkintoon sisällyttää max 6 op. Siinä tapauksessa tulevaan maisterin tutkintoon ei enää voi sisällyttää liiketoiminnan harjoittelua lainkaan.

  -        mikäli KaKSODIKA on maisterin tutkinnon sivuaine ja sisältää Harjoittelu -moduulin 6 op, niin liiketoiminnan harjoittelua (opintojaksot A130A2101, A130A2103 tai A130A2201(U)), ei voi sisällyttää maisterin tutkintoon lainkaan.

  Tässäkin tapauksessa siis pätee yleissääntö, että kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa voi olla yhteensä 12 op harjoittelua ja maisterin tutkinto voi sisältää harjoittelua max 6 op.

  Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus -ohjelman sisältämä min 4 viikon harjoittelu hyväksytään 6 op harjoitteluksi vain KaKSODIKA -sivuaineen suorittaville opiskelijoille.

  Huom, opiskelijan pitää tarkistaa kursseille ilmoittautumisajat tarkasti, koska ne poikkeavat LUT:n kurssien ajankohdista!

   

  • Muista ennen harjoittelua!

   • Keskustele hyvissä ajoin suuntautumisvaihtoehtosi / ohjelmasi (pääaineesi) vastuuhenkilön kanssa suunnitellun harjoittelun soveltuvuudesta tutkintoosi / opintosuuntaasi / ohjelmaasi (pääaineeseesi).
   • Tutustu huolellisesti oheiseen harjoitteluraporttia koskevaan ohjeistukseen.
   • Sijoita harjoittelukurssi hopsiisi Sisussa ja muista ilmoittautua kurssille Sisun hopsissasi olevan kurssin kautta.
  • Muista harjoittelun jälkeen!
   • Täytä harjoitteluanomuslomake ja harjoitteluraportti ja palauta ne suuntautumisvaihtoehdon / ohjelman (pääaineen) vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilöt löytyvät alla olevasta listasta.
   • Harjoitteluanomuslomake ja harjoitetteluraportti löytyvät täältä. (UNI > Kauppatieteet > lomakkeet)
   • Liitä mukaan kopio työtodistuksesta. Työtodistuksessa on oltava keskimääräinen työtuntimäärä viikossa.
   • Käytä kv. maisteriohjelmissa englanninkielistä harjoitteluanomusta, ohjeet ja lomake löytyvät täältä: https://uni.lut.fi/en/web/lut.fi-eng/internship

   

   

  HARJOITTELUN HYVÄKSYJÄT SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOITTAIN/ OHJELMITTAIN:

  KTK - Hankintojen johtaminen ja kv-markkinointi: Sirpa Multaharju
  KTK - Laskentatoimi, liiketoiminta-analytiikka ja strateginen rahoitus: Timo Leivo

  KTK - Kansainvälisen liiketoiminnan sve: Sirpa Multaharju
  KTK - Talousjohtamisen sve: Timo Leivo


  LAMO-maisteriohjelma: Timo Leivo
  TIJO -maisteriohjelma: Johanna Orjatsalo

  MBAN-maisteriohjelma: Jan Stoklasa

  MIBE-maisteriohjelma: Igor Laine
  MIMM -maisteriohjelma: Olli Kuivalainen

  MSF-maisteriohjelma: Sheraz Ahmed

  MSM –maisteriohjelma: Sirpa Multaharju

  MSIS –maisteriohjelma: Anni Tuppura

   

  HARJOITTELUN KIELIOPINNOT:
  Opintojen ohjaajat Kaija Huotari tai Kirsti Tiainen