Learning Support

  LIIKETOIMINNAN HARJOITTELUN OHJEET LIIKETOIMINNAN HARJOITTELUN OHJEET

  • Tavoitteet
   • Ennen harjoittelua opittujen tietojen ja taitojen soveltaminen työtehtävissä ja harjoitteluraportissa.
   • Tutkinnon ja/tai suuntautumisvaihtoehdon / ohjelman (pääaineen) osaamistavoitteita tukevan uuden kokemusperäisen tiedon hankkiminen.
   • Huolitellun harjoitteluraportin kirjoittaminen.
  • Hyväksyttävä harjoittelu
   • Vain tutkinnon (KTK/KTM) suorittamisen aikana tehtävä harjoittelu voidaan sisällyttää opintoihin!
   • Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan harjoitteluksi hyväksyä sellaiset työtehtävät yrityksessä, jotka tukevat kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin opintoja sekä ammatillisen pätevyyden kehittymistä.
   • Oman suuntautumisvaihtoehdon/ohjelman (pääaineen) vaihtoehtoisiin opintoihin voidaan harjoitteluksi hyväksyä vain suuntautumisvaihtoehdon/ohjelman (pääaineen) oppimistavoitteita tukeva harjoittelu (esim. talous- tai henkilöstöhallintoon tai markkinoinnin ja hankintatoimen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät työtehtävät).
  • Harjoittelun laajuus ja sijoittaminen tutkintoon
   • Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa voi olla yhteensä 12 opintopistettä harjoittelua.
   • Opiskelija voi jakaa opintopisteet molempiin tutkintoihin tai harjoittelu voi olla kokonaisuudessaan yhdessä tutkinnossa.
   • Harjoittelussa kaksi (2) työviikkoa vastaa yhtä (1) opintopistettä.
  • Ulkomailla tehtävä harjoittelu
   • Ulkomailla tehtävän harjoittelun perusteella kauppatieteiden koulutusohjelma voi myöntää opiskelijalle kieliopintoja.
   • Lukukauden (3 – 6 kk) kestävästä harjoittelusta hyväksytään kieliopintoja 4 op
   • Lukuvuoden (7 - 12 kk) kestävästä harjoittelusta hyväksytään kieliopintoja 6 op
   • Kieliopinnot hyväksytään siitä kielestä, joka on yrityksen virallinen työkieli
   • Kieliopintoja voidaan myöntää sellaisesta harjoittelusta, jonka opiskelijan suuntautumisvaihtoehto/ohjelma (pääaine) hyväksyy tutkintoon.
   • Kieliopinnot hyväksyvät kauppatieteiden koulutusohjelman opintojen ohjaajat Kaija Huotari ja Kirsti Tiainen.
  • Muista ennen harjoittelua!
   • Keskustele hyvissä ajoin suuntautumisvaihtoehtosi / ohjelmasi (pääaineesi) vastuuhenkilön kanssa suunnitellun harjoittelun soveltuvuudesta tutkintoosi / opintosuuntaasi / ohjelmaasi (pääaineeseesi).
   • Tutustu huolellisesti oheiseen harjoitteluraporttia koskevaan ohjeistukseen.
  • Muista harjoittelun jälkeen!
   • Täytä harjoitteluanomuslomake ja harjoitteluraportti ja palauta ne suuntautumisvaihtoehdon / ohjelman (pääaineen) vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilöt löytyvät alla olevasta listasta.
   • Harjoitteluanomuslomake ja harjoitetteluraportti löytyvät täältä. (UNI > Kauppatieteet > lomakkeet)
   • Liitä mukaan kopio työtodistuksesta. Työtodistuksessa on oltava keskimääräinen työtuntimäärä viikossa.

   

  HARJOITTELUN HYVÄKSYJÄT SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOITTAIN/ OHJELMITTAIN:

  KTK - Hankintojen johtaminen ja kv-markkinointi: Sirpa Multaharju
  KTK - Laskentatoimi, liiketoiminta-analytiikka ja strateginen rahoitus: Timo Leivo

  KTK - Kansainvälisen liiketoiminnan sve: Sirpa Multaharju
  KTK - Talousjohtamisen sve: Timo Leivo


  LAMO-maisteriohjelma: Timo Leivo
  TIJO -maisteriohjelma: Heidi Olander

  MBAN-maisteriohjelma: Pasi Luukka

  MIBE-maisteriohjelma: Igor Laine
  MIMM -maisteriohjelma: Olli Kuivalainen

  MSF-maisteriohjelma: Sheraz Ahmed

  MSM –maisteriohjelma: Sirpa Multaharju

  MSIS –maisteriohjelma: Anni Tuppura

   

  HARJOITTELUN KIELIOPINNOT:
  Opintojen ohjaajat Kaija Huotari tai Kirsti Tiainen