Learning Support

  Tite-FAQ - Usein kysytyt kysymykset Tite-FAQ - Usein kysytyt kysymykset

  Tälle sivulle on koottu yleisimpiä kysymyksiä liittyen tietotekniikan opintojen suorittamiseen, tutkintorakenteisiin ja opintojaksoihin. Tarkennuksia tai lisätietoja saat tuotantotalouden ja tietotekniikan opintopalveluista.

  Sisällysluettelo

  Opintojen suorittaminen

  Voinko suorittaa kandidaatin- ja DI-tutkinnon työharjoittelut osa-aikaisella työllä?

  Kyllä. Kokoaikaiseen työhön suhteutettu osa-aikainen työ voidaan anoa työharjoitteluksi. Karkeana esimerkkinä 50% (18,75h/vk) osa-aikatyö tarkoittaa kaksinkertaista työviikkomäärää kokoaikatyöhön (37,5h/vk) verrattuna. Lopullisen päätöksen kestosta ja työn soveltuvuudesta tekee kuitenkin koulutusohjelman työharjoittelun tarkastaja.

  LUT:n Lukujärjestykset -sivulla on eri tiedot kuin Lukkarimaatissa. Kumpi tieto on oikea?

  Viralliset ja ajantasaiset LUT:n lukujärjestykset löytyvät Lukujärjestykset -sivulta. Samalle sivulle päivitetään mahdolliset lukujärjestysmuutokset. Yliopisto ei vastaa LTKY:n Lukkarimaatin toiminnasta.

  Voiko pääainetta vaihtaa?

  Vaihto on mahdollista. Laadi vapaamuotoinen perusteltu pääaineen vaihtoanomus osoitettuna koulutusohjelman johtajalle, liitä anomukseen päivitetty HOPS ja toimita anomus tuotantotalouden ja tietotekniikan opintopalveluihin.

  Haluaisin vaihtaa koulutusohjelmaa. Miten pitää toimia?

  Koulutusohjelmien vaihdot hoidetaan LUT Hakupalvelujen kautta. Ennen tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamista koulutusohjelman vaihto onnistuu ilman valintakoetta tuotantotalouden ja tietotekniikan välillä, jos opiskelijan valintapisteet (DIA) olisivat pyrkimisvuonna riittäneet anottuun koulutusohjelmaan ilman ensisijaisuuspisteitä. Hakuaika on kerran vuodessa, päättyen 31.1. Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen, jos hakupisteesi olisivat riittäneet haluamaasi tekniikan koulutusohjelmaan sinä vuonna kun sait opiskelupaikan, hoituu vaihto hakemuksella, ilman valintakoetta. Mikäli pisteet eivät riitä, täytyy käydä uudestaan valintakokeissa. Kauppatieteiden koulutusohjelmaan vaihto suoraan papereilla ei onnistu eikä opiskelijoilla, jotka on valittu suorittamaan suoraan ylempää korkeakoulututkintoa. Lisätietoja LUT Hakupalveluista (hakijapalvelut@lut.fi).

  Tutkintorakenteet

  Opinto-oppaassa lukee pakollisten kieliopintojen määräksi 5 op, mutta nykyään 4 op riittää. Koskeeko tämä minuakin?

  Tietotekniikan tutkintorakenteen muututtua yleisopintoihin vaadittavien vieraan kielen opintojen vähimmäismäärän osalta viidestä vaaditusta opintopisteestä neljään, koulutusohjelman johtajan päätöksellä neljä opintopistettä samaa vierasta kieltä riittää myös aiemmin kuin 2010 opintonsa aloittaneille. Yhden pisteen vajaus yleisopinnoissa täytetään vapaasti valittavilla (valinnaisilla) opinnoilla. Muutos koskee sekä kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkintoja. Tutkintorakenne pitää kuitenkin edelleen laatia siten, että opintokokonaisuuksissa saa käyttää aloitusvuoden tai sitä uudempia opinto-oppaita. Poikkeus koskee siis vain kieliopintojen opintopistemäärää.

  Tarvitseeko minun käydä Tekniikan tutkimusviestintää osana kandidaatin tutkintoani, kun HOPSini on hyväksytty vuoden 2010-2011 opinto-oppaan (tai sitä aikaisempien) mukaisesti, missä ko. kurssia ei ole vielä mainittu kandidaatin tutkinnon opinnoissa?

  Ei tarvitse, sillä se ei silloin ole vaatimus kandidaatin tutkinnon suorittamiseksi.

  Tekniikan tutkimusviestintä siirtyi DI-tutkinnosta osaksi kandidaatin tutkintoa. Tarvitseeko minun käydä opintojaksoa DI-tutkintoon?

  Kyllä, jos opiskelet DI-tutkinnon tutkintorakenteiden 2005-06 - 2010-11 mukaan. Lukuvuodesta 2011-12 alkaen FV18A4001 Tekniikan tutkimusviestintä 2 op siirtyi osaksi kandidaatin tutkintoa, joten jos opiskelet DI-tutkinnon opinto-oppaan 2011-12 (tai uudemman) mukaan, Tekniikan tutkimusviestintää ei silloin tarvitse DI-tutkintoon käydä.

  Minulta puuttuu kandidaatin tutkinnosta Kirjoitusviestintä tai Puheviestintä. Olen suorittanut toisen näistä. Miten toinen korvataan kun opintojakso on yhdistynyt Tekniikan puhe- ja kirjoitusviestinnäksi?

  Päätös FV18A1000 Puheviestinnän ja FV18A2000 Kirjoitusviestinnän korvaamisesta 1.8.2011 alkaen: Koska Puheviestintä ja Kirjoitusviestintä yhdistyvät yhdeksi opintojaksoksi, koulutusohjelman johtajan päätöksellä toisen ko. opintojakson puuttuessa ei opiskelijan tarvitse käydä FV18A2800 Tekniikan puhe- ja kirjoitusviestintää. Tilalle suositellaan FV18A4500 Tiedeviestintä 1-2 op. Jos molemmat opintojaksot puuttuvat, tulee suorittaa Tekniikan puhe- ja kirjoitusviestintä tai Talouselämän viestintä.

  Voinko opiskella usean eri opinto-oppaan mukaan?

  Kyllä voit. Kaikkia niitä oppaita voi käyttää, jotka ovat ilmestyneet opiskeluaikanasi. Opinto-oppaan vaihtamisessa täytyy noudattaa aikajärjestystä. Jos esimerkiksi yleisopinnot on otettu esim. vuoden 2008-09 oppaasta, ei muissa kohdin voi käyttää enää aikaisempia opinto-oppaita. Huomaathan, että mahdollisia täydentäviä opintoja ei voi vaihtaa, ne täytyy opiskella aloitusvuoden oppaan mukaisesti.

  Minulta vaaditaan DI-tutkintoni lisäksi täydentäviä opintoja. Voinko tehdä ne valitsemani opinto-oppaan mukaan?

  Et voi. Täydentävät opinnot tehdään aloitusvuoden opinto-oppaan mukaisesti, vaikka tutkintoon kuuluvissa opinnoissa voi siirtyä uudempiin opinto-oppaisiin (kts. yllä). Poikkeuksena on kuitenkin Matematiikka B1:n, B2:n ja B3:n sekä fysiikan suoritus. Katso lisää Täydentävät opinnot -sivulta. Täydentävien opintojen vaatimuksiin liittyvissä epäselvyyksissä ota yhteyttä opintosuunnittelijaan.

  Opintojaksot

  HOPSiini merkittyjä kursseja ei enää järjestetä. Mistä tiedän mikä kurssi korvaa poistuneen kurssin?

  Korvaavat kurssit löytyvät vuosittaisista koulutusohjelmakohtaisista Opintojaksomuutokset -listoista, jotka löytyvät Opinnot -kokonaisuuden Opintojaksojen muutokset -sivulta. Kaikille kursseille ei ole välttämättä määrätty tiettyä korvaavaa kurssia. Voit myös mieluusti kysyä tietotekniikan opintoneuvojalta!

  Opinto-oppaan opintojakson kuvauksessa on eri tiedot kuin opintojakson Noppa-sivulla. Kumpi tieto on oikea?

  Opinto-opas on akateemisen neuvoston hyväksymä ja siihen voidaan tehdä muutoksia vain koulutusohjelmasta vastaavan henkilön tai akateemisen neuvoston päätöksellä. Opinto-oppaaseen on kuitenkin voinut tulla muutoksia sen julkaisemisen jälkeen. Mahdolliset muutokset voimassaolevaan opinto-oppaaseen kerätään tälle sivulle. Tarkista siis, onko opinto-oppaaseen tullut muutoksia sen julkaisemisen jälkeen. Ensisijaisesti opintojaksokuvaus on kuitenkin oikeassa. Opintojakson Noppa-sivusta vastaa opintojakson vastuuopettaja.

  Korvaavatko kurssit Software Engineering Methods ja Projektinhallinta toisensa?

  Vuonna 2013 kurssit CT60A4101 Software Engineering Methods ja CT60A4400 Projektinhallinta poistuivat ilman korvaavia opintojaksoja. Samana vuonna uudet opintojaksot CT60A5100 Software Engineering Methods ja CT60A4600 Projektinhallinta julkaistiin. Uudet kurssit eivät korvaa suoraan vanhoja, sillä niiden asema tutkinnoissa on vaihtunut. Kandidaatin tutkinnossa olevan CT60A4101 Software Engineering Methods -kurssin voi korvata uudella CT60A4600 Projektinhallinta -kurssilla ja DI-tutkinnon CT60A4400 Projektinhallinta -kurssin voi korvata uudella CT60A5100 Software Engineering Methods -kurssilla. Vanhaa CT60A4400 Projektinhallinta -kurssia ei voi kuitenkaan korvata uudella CT60A4600 Projektinhallinta -kurssilla, sillä uusi kurssi on kanditasoinen, kun vanha oli DI. Vastaavasti ei kannata korvata vanhaa CT60A4101 Software Engineering Methods -kurssia uudella CT60A5100 Software Engineering Methods -kurssilla, sillä uusi versio on DI-tasoinen. Jos olet käynyt molemmat kurssit kanditasoisena, voit täydentää DI-opintojen pääainetta muilla pääaineen vaihtoehtoisilla kursseilla. Epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä opintoneuvojaan.

  Kuinka monta opintopistettä tilastomatematiikkaa tulee lukea?

  Riippuu käyttämästäsi opinto-oppaasta. Esim. oppaassa 2007-2008 lukee Tilastomatematiikka I, 3-4 op. Vuoden 2012-13 tai sitä aiempiin tietotekniikan kandidaatin tutkintoihin vaaditaan tilastomatematiikasta vain 3 op, saat toki suorittaa 4 op jos haluat. Lukuvuodesta 2013-14 lähtien tietotekniikan kandidaatin tutkinnoissa, pakollisissa yleisopinnoissa vaaditaan Tilastomatematiikka I 3 op sekä Tilastomatematiikan harjoitustyö 1 op.

  Millä opintojaksolla voi korvata opetusohjelmasta poistuneen Diskreetit mallit ja menetelmät -opintojakson vanhoissa tutkintorakenteissa?

  Sekä BM40A0100 Tietojenkäsittelyn perusteet että BM40A0200 Tietojenkäsittelytieteen perusteet sopivat korvaaviksi opintojaksoiksi. Huom! Tämä ohje koskee vain tietotekniikan opiskelijoita.

  Minulta puuttuu tutkinnostani pakollinen opintojakso Tietoliikennetekniikan perusteet 1 tai 2. Mitä teen tilalle?

  Jos puuttuu TLTP 1, tee CT30A2003 Tietoliikennetekniikan perusteet. Jos puuttuu TLTP 2, se korvataan vapaavalintaisella pääaineen kanditason opintojaksolla.

  Miten voin nykyisin suorittaa Tietorakenteet ja C-kieli -opintojakson?

  Tee opintojakso CT60A0210 Käytännön ohjelmointi.

  Minulta puuttuu opintojakson Algoritmien suunnittelu suoritus. Mitä teen?

  Tee opintojakso BM40A0300 Tietorakenteet ja algoritmit.

  Minulta puuttuu opintojakso Tietoliikenneohjelmistojen harjoitustyöt (tai Tietoliikennetekniikan harjoitustyöt). Millä sen voi korvata?

  Opintojakso on poistunut kokonaan vanhojen tutkintorakenteiden yleisopinnoista, eikä sille ole merkitty korvaavaa kurssia. Puuttuvat opintopisteet korvataan tutkinnon vapaasti valittavilla (valinnaisilla) opinnoilla.