Erasmus+ Erasmus+

Erasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille. Sen avulla tuetaan eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyötä sekä niiden korkeakoulujen välistä opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuutta. Lisäksi ohjelma tukee korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä ja liikkuvuutta.

Erasmus-apuraha

80% apurahasta maksetaan opiskelijalle ennen vaihdon alkua ja 20% vaihdon jälkeen, kun vaihdon todellinen kesto ja suoritetut opintopisteet ovat tiedossa. Erasmus-rahoituksen summa perustuu vaihdon kestoon sekä maakategoriaan (ks. alla).

Luokka 1: Denmark, Iceland, Ireland, Luxembourg, Sweden, United Kingdom, Liechtenstein, Norway, 470 € / kuukausi

Luokka 2: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, North Macedonia, Turkey, 420 € / kuukausi

Vaihdon jälkeen opiskelija on velvoitettu palauttamaan vaihtoyliopistosta saamansa Letter of Confirmationin, josta oikeat vaihdon aloitus- ja lopetuspäivämäärät selviävät. Jos apurahaa on maksettu liikaa, opiskelija palauttaa ylimenevän apurahan osan. Jos taas vaihto on oletettua pitempi, LUT maksaa alimenevän osan opiskelijalle.

HUOM! Myös vaihdossa suoritettujen ECTS-pisteiden määrä vaikuttaa apurahaan, minimi 20 ECTS / lukukausi. Tämä todennetaan Transcript of recordsilla, jonka vaihtoyliopisto antaa / lähettää.

Opiskelijan tulee hyväksilukea edellisenä lukuvuonna vaihdossa tehdyt opinnot 31.9. mennessä. Jos opiskelija ei tee hyväksilukua viimeistään 31.12. mennessä, hänen apurahansa voidaan periä takaisin.

Erasmus+ -ohjelma tukee myös erityistarpeita omaavien henkilöiden esteetöntä osallistumista ohjelmaan. Tähän erityisryhmään katsotaan kuuluvan henkilöiden, joiden osallistuminen ohjelmaan ei olisi fyysisen tai psyykkisen terveydentilan vuoksi mahdollista ilman ylimääräistä taloudellista tukea. Esteettömyystukea voidaan myöntää, jos vaihtoon lähtevällä on vamma, sairaus tms., josta aiheutuu merkittäviä lisäkustannuksia vaihdon aikana ja ylimääräisiä kustannuksia ei voida kattaa muista lähteistä.

Lisäksi Erasmus+ ohjelmassa on tarjolla erillisapurahoja (200€/kk) perheellisten opiskelijoiden eurooppalaiseen liikkuvuuteen (ei koske globaalia liikkuvuutta). Edellytyksenä on, että liikkuvalla henkilöllä on alaikäisiä lapsia. Kyseinen erillisapuraha lasketaan normaalin opiskelijavaihdon kuukausiapurahan päälle.

Lisätietoja outgoing@lut.fi

 

Erasmus+ kielitestit (OLS)

Erasmus+ vaihtoon lähtevät opiskelijat tekevät EU-Komission OLS-verkkopalvelussa (Online Linguistic Support Tool) kielitestin sekä ennen vaihtoa että vaihdon jälkeen.

Euroopan komissio tarjoaa myös Erasmus+ -vaihto- ja harjoittelujaksoille osallistuville korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden opiskella verkossa englannin, saksan, ranskan, espanjan, italian ja hollannin kieliä ja testata kielitaidon kehittymistä ennen ulkomaanjaksoa sekä sen päätyttyä.

Verkkopohjaiset kielikurssit ovat opiskelijoille vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia ja hyvä mahdollisuus parantaa omaa kielitaitoaan. Myös osallistujilta saadun palautteen mukaan kielikurssit ovat olleet erittäin hyödyllisiä. Kielikursseja pääset tekemään täältä.

Lisätietoa kielitestistä:

  • Kesto: noin 40 min.

Osiot (yhteensä 55 kysymystä):
  • Kielioppi
  • Sanasto
  • Useimmin käytetyt fraasit
  • Kuullun ymmärtäminen
  • Kirjallinen ilmaisu
 
 

Erasmus Survey

Vaihdon päätyttyä opiskelija saa sähköpostitse kutsun arvioida oman vaihtojaksonsa. Arviointi on pakollinen osa vaihdon hyväksymistä.