Erasmus+ Erasmus+

Erasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille vuosille 2014-2020. Sen avulla tuetaan eurooppalaisten korkeakoulujen yhteistyötä sekä niiden korkeakoulujen välistä opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuutta. Lisäksi ohjelma tukee korkeakoulujen ja työelämän välistä yhteistyötä ja liikkuvuutta.

Erasmus+ jatkaa monia Erasmus-ohjelman toiminnoista, mutta sisältää myös uutta: Erasmus+ mm. tukee myös eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kumppanimaiden välistä liikkuvuutta ja yhteistyötä.

Erasmus-apuraha

Uuden Erasmus+-ohjelman myötä apurahojen maksukäytännöt ovat muuttuneet alkaen lukuvuodesta 2015-16. Nämä muutokset johtuvat ulkoisen rahoittajan (EU) apurahamaksukäytännöistä.

80% apurahasta maksetaan opiskelijalle ennen vaihdon alkua ja 20% vaihdon jälkeen, kun vaihdon todellinen kesto ja suoritetut opintopisteet ovat tiedossa. Erasmus-rahoituksen summa perustuu vaihdon kestoon sekä maakategoriaan (ks. alla).

Luokka 1: Liechtenstein, Norway, United Kingdom, 470 € / kuukausi

Luokka 2: Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Spain, Turkey, 420 € / kuukausi

Erasmus-apuraha on päiväkohtainen ja vaihdon arvioidun keston mukaan se maksetaan opiskelijalle ennen vaihtoa. Vaihdon jälkeen opiskelija on velvoitettu palauttamaan vaihtoyliopistosta saamansa Letter of Confirmationin, josta oikeat vaihdon aloitus- ja lopetuspäivämäärät selviävät. Niiden perusteella Erasmus Grant calculatorilla lasketaan päiväkohtaisesti täydet kuukaudet ja ylimenevät sekä tasauspäivät (+ / - 5 päivää). Jos apurahaa on maksettu liikaa, opiskelija palauttaa ylimenevän apurahan osan. Jos taas vaihto on oletettua pitempi, LUT maksaa alimenevän osan opiskelijalle.

HUOM. Myös vaihdossa suoritettujen ECTS-pisteiden määrä vaikuttaa apurahaan, minimi 20 ECTS / lukukausi. Tämä todennetaan Transcript of recordsilla, jonka vaihtoyliopisto antaa / lähettää.

Huom! Opiskelijan tulee hyväksilukea lukuvuonna 2019-20 vaihdossa tehdyt opinnot 31.9.2020 mennessä. Jos opiskelija ei tee hyväksilukua viimeistään 31.12.2020 mennessä, hänen apurahansa voidaan periä takaisin. Erasmus+ -kohteissa vaihdossa olevia koskevat Erasmus+ -ohjelman säännöt.

Erasmus+ -ohjelma tukee myös erityistarpeita omaavien henkilöiden esteetöntä osallistumista ohjelmaan. Tähän erityisryhmään katsotaan kuuluvan henkilöiden, joiden osallistuminen ohjelmaan ei olisi fyysisen tai psyykkisen terveydentilan vuoksi mahdollista ilman ylimääräistä taloudellista tukea. Esteettömyystukea voidaan myöntää, jos vaihtoon lähtevällä on vamma, sairaus tms., josta aiheutuu merkittäviä lisäkustannuksia vaihdon aikana ja ylimääräisiä kustannuksia ei voida kattaa muista lähteistä.

Lisäksi Erasmus+ ohjelmassa on tarjolla erillisapurahoja (200€/kk) perheellisten opiskelijoiden eurooppalaiseen liikkuvuuteen (ei koske globaalia liikkuvuutta). Edellytyksenä on, että liikkuvalla henkilöllä on alaikäisiä lapsia. Kyseinen erillisapuraha lasketaan normaalin opiskelijavaihdon kuukausiapurahan päälle.

Lisätietoja suvi.tiainen@lut.fi

 

Erasmus+ kielitestit (OLS)

Euroopan komissio tarjoaa Erasmus+ -vaihto- ja harjoittelujaksoille osallistuville korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden opiskella verkossa englannin, saksan, ranskan, espanjan, italian ja hollannin kieliä ja testata kielitaidon kehittymistä ennen ulkomaanjaksoa sekä sen päätyttyä.

Kielitestit tehdään EU-Komission tätä varten teettämässä OLS-verkkopalvelussa (Online Linguistic Support Tool), ja ne ovat kaikille Erasmus-vaihto-ohjelmaan osallistuville pakollisia, ennen ja jälkeen vaihdon.

Verkkopohjaiset kielikurssit ovat opiskelijoille vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia ja hyvä mahdollisuus parantaa omaa kielitaitoaan. Myös osallistujilta saadun palautteen mukaan kielikurssit ovat olleet erittäin hyödyllisiä. Kielikursseja pääset tekemään täältä.

Lisätietoa kielitestistä:

  • Kesto: noin 40 min.

Osiot (yhteensä 55 kysymystä):
  • Kielioppi
  • Sanasto
  • Key communication phrases
  • Kuullun ymmärtäminen
  • Kirjallinen ilmaisu
 

Youtube.com

Youtube.

Erasmus Survey

Vaihdon päätyttyä opiskelija saa sähköpostitse kutsun arvioida oman vaihtojaksonsa. Arviointi on pakollinen osa vaihdon hyväksymistä. Tarkista myös roskapostisi, viesti voi mennä myös sinne.