Learning Support

  Energiatekniikan DI-ohjelmat Energiatekniikan DI-ohjelmat

  Diplomi-insinöörin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 op. Sen ohjeellinen suorittamisaika on kaksi vuotta. Energiatekniikan DI-opinnot suoritetaan lukuvuodesta 2019-20  alkaen jossakin seuraavista englanninkielissistä DI-ohjelmista: MSc in Energy Conversion, MSc in Nuclear Engineering tai MSc in Bioenergy Systems. DI-opiskelijoita on sisällä myös suomenkielisessä Energiatekniikan diplomi-insinööriohjelmassa, jossa syventymisopintoina on joko Voimatekniikka tai Energy Conversion  sekä englanninkielisessä Master's Programme in Energy Systemsissä, jossa syventymisopintoina joko Bio-Energy Technology tai Nuclear Engineering.

  Energiatekniikan koulutusohjelmassa on myös pääosin etäopiskeluna suoritettava, diplomi-insinöörin tutkintoon johtava EnTeDI-DI-ohjelma, jossa syventymisopintoina on Energiatehokkuus.Ohjelman sisältämiä lähiopetusjaksoja järjestetään Lappeenrannassa, Lahdessa ja Turussa. EnTeDI-DI-ohjelmaan haetaan erillishaun kautta
   

  Tutkinnon rakenne

  Energiatekniikan diplomi-insinöörin tutkinto koostuu ydinopinnoista (Core Studies), syventymisopinnoista (Specialisation Studies), sivuopintokokonaisuudesta (Minor Studies) sekä vapaasti valittavista opinnoista (Elective Studies).

  Ydinopinnot
  Ydinopinnot vaihtelevat DI-ohjelmittain. Ne on suunniteltu tukemaan syventymisopintojen suorittamista. 

  Syventymisopinnot
  Syventymisopinnot (Specialisation Studies) suoritetaan opiskelijan valitsemien syventymisopintojen mukaisesti. Diplomityö 30 op kuuluu syventymisopintoihin.

  Sivuopintokokonaisuus
  Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Jos syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op, ei DI-tutkintoon tarvita erillistä sivuopintokokonaisuutta. DI-ohjelmien opinto-oppaista läytyy kuhunkin ohjelmaan suositellut sivuopintokokonaisuudet.

  LUT:n koko sivuopintotarjonta esitellään erillisessä sivuopintokokonaisuudet-oppaassa:

  Vapaasti valittavat opinnot
  Vapaasti valittavat opinnot ovat yliopistotasoisia opintoja ja voivat sisältää myös muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja erillisestä anomuksesta. Vapaasti valittaviin opintoihin voi esitiedot huomioiden sisällyttää mitä tahansa LUT:n opintojaksoja, työharjoittelua, kieliopintoja tai vaikkapa toisen sivuopintokokonaisuuden.
   

  Diplomi-insinöörin tutkinnon tarkemmat tutkintorakenteet löydät WebOodin opinto-oppaasta:
  https://weboodi.lut.fi - opinto-opas - LUT School of Energy Systems - Diplomi-insinööri Energiatekniikka, 2018-19 tai Diplomi-insinööri Energiatekniikka EnTeDI, 2019-20 Kyseisien oppaiden välilehdeltä tutkintorakenteet pääset tutustumaan tutkintoon vaadittaviin opintoihin.

   Tutkintorakenteet, opintojaksokuvaukset, sivuopinto-oppaat ja muutokset opinto-oppaisiin löytyvät myös pdf-muodossa Unista.

   

  Pää- ja sivuaineen vaihtaminen (koskee vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelevia, ennen 1.8.2016 aloittaneita opiskelijoita)

  Pää- ja sivuaineen vaihtamista anotaan energiatekniikan koulutusohjelmasta vastaavalta henkilöltä. Tee lyhyt vapaamuotoinen anomus, joka on osoitettu koulutusohjelmasta vastaavalle henkilölle. Ilmoita henkilö- ja yhteystietosi, opintojen aloitusvuosi, opintoviikko/opintopistemäärä sekä mistä pääaineesta mihin haluat vaihtaa, lyhyine perusteluineen. Liitä mukaan päivitetty HOPSsisi. Anomus palautetaan opintojen ohjaajalle.

   
  Lisätietoja:
  Opintojen ohjaaja Marjaana Lehtinen

  EnTeDI-DI-ohjelma EnTeDI-DI-ohjelma

  EnTeDI-DI-ohjelman opetus sopii joustavaan etäopiskeluun päätoimisen työskentelyn ohessa. Ohjelman sisältämiä lähiopetusjaksoja järjestetään Lappeenrannassa, Lahdessa ja Turussa. Huolimatta siitä minkä lähiopetuspaikkakunnan ryhmässä opiskelija opiskelee, jotkin opinnot, kuten laboratoriotyöt, tehdään aina Lappeenrannan kampuksella.

  EnTeDI-DI-ohjelman tutkinnon rakenne 120 op (2019-2010)
  Ydinopinnot 24-26 op
  Energiatehokkuuden syventymisopinnot väh. 70 op
  Sivuopinnot väh. 20 op
  Vapaasti valittavat opinnot.

  Ydinopintoihin kuuluu pakollista työharjoittelua 2 op; tämän ylittävä osuus sijoitetaan vapaasti valittaviin opintoihin.

  Energiatehokkuuden syventymisopintojen laajuus on vähintään 70 op. Jos opiskelija valitsee syventymisopintojen vaihtoehtoisia opintojaksoja niin paljon, että syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op, ei DI-tutkintoon tarvitse ottaa sivuopintokokonaisuutta.

  Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. EnTeDI -ohjelmaan suositellaan seuraavia etäopiskeltavia sivuopintokokonaisuuksia:
  KeSoD400 Biobased Chemical Engineering
  VAKASO Liiketoimintaosaaminen.
  Myös FITech (Finnish Institute of Technology) tarjoaa etäopiskeltavia tekniikan alan sivuopintokokonaisuuksia.
  FITechin opintotarjonta: https://www.fitech.io/

  Vapaasti valittavia opintoja valitaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuus 120 op täyttyy.
  Lisätietoja kieli- ja viestintäopinnoista Kielikeskuksesta.


  EnTeDI:n tarkempi sisältö, tutkintorakenne ja osaamistavoitteet on esitelty WebOodin opinto-oppaassa.


  EnTeDI-DI-ohjelman vastuuhenkilö on energiatekniikan koulutusohjelman johtaja, TkT Ahti Jaatinen-Värri.