Learning Support

  Energiatekniikan DI-ohjelmat Energiatekniikan DI-ohjelmat

  Diplomi-insinöörin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 op. Sen ohjeellinen suorittamisaika on kaksi vuotta. Energiatekniikan DI-opinnot suoritetaan joko suomenkielisessä Energiatekniikan diplomi-insinööriohjelmassa, jossa syventymisopintoina on joko Voimatekniikka tai Energy Conversion  (ei erillisvalintaa) tai englanninkielisessä Master's Programme in Energy Systemsissä, jossa syventymisopintoina joko Bio-Energy Technology tai Nuclear Engineering.

  Energiatekniikan koulutusohjelmassa alkaa syksyllä 2018 pääosin etäopiskeluna suoritettava, diplomi-insinöörin tutkintoon johtava EnTeDI-DI-ohjelma, jossa syventymisopintoina on Energiatehokkuus. EnTeDI-DI-ohjelma sopii joustavaan etäopiskeluun päätoimisen työskentelyn ohessa. Opetuksessa hyödynnetään verkko-opetusteknologiaa, joten suuren osan opinnoista voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta. Ohjelman sisältämiä lähiopetusjaksoja järjestetään Lappeenrannassa, Lahdessa ja Turussa. EnTeDI-DI-ohjelmaan haetaan erillishaun kautta

   


   

  Tutkinnon rakenne

  Energiatekniikan diplomi-insinöörin tutkinto koostuu ydinopinnoista (Core Studies), syventymisopinnoista (Specialisation Studies), sivuopintokokonaisuudesta (Minor Studies) sekä vapaasti valittavista opinnoista (Elective Studies).

  Diplomi-insinöörin tutkinnon tarkemmat tutkintorakenteet löydät WebOodin opinto-oppaasta:
  https://weboodi.lut.fi - opinto-opas - LUT School of Energy Systems - Diplomi-insinööri Energiatekniikka, 2018-19 tai Diplomi-insinööri Energiatekniikka EnTeDI, 20218-19 Kyseisien oppaiden välilehdeltä tutkintorakenteet pääset tutustumaan tutkintoon vaadittaviin opintoihin.

  Ydinopinnot

  Ydinopinnot vaihtelevat DI-ohjelmittain. Ne on suunniteltu  tukemaan syventymisopintojen suorittamista. 

  Syventymisopinnot

  Syventymisopinnot (Specialisation Studies) suoritetaan opiskelijan valitsemien syventymisopintojen mukaisesti. Diplomityö 30 op kuuluu syventymisopintoihin.
  Energiatekniikan DI-ohjelma: syventymisopintoina joko Voimatekniikka tai Energy Conversion
  Master's Programme in Energy Systems: syventymisopintoina joko Bio-Energy Technology tai Nuclear Engineering
  EnTeDI-DI-ohjelma: syventymisopintoina Energiatehokkuus.

  Sivuopintokokonaisuus

  Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Diplomi-insinöörin tutkinnossa sivuopintokokonaisuuden voi valita vapaasti, myös muiden koulutusohjelmien tarjonnasta, tai tehdä vaikkapa vaihdossa. Jos syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op, ei DI-tutkintoon tarvita erillistä sivuopintokokonaisuutta.

  LUT:n koko sivuopintotarjonta esitellään erillisessä sivuopintokokonaisuudet-oppaassa:

  https://weboodi.lut.fi - opinto-opas - Lappeenrannan teknillinen yliopisto – Sivuopintokokonaisuudet, 2018-19

  Vapaasti valittavat opinnot

  Vapaasti valittavat opinnot ovat yliopistotasoisia opintoja ja voivat sisältää myös muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja erillisestä anomuksesta. Vapaasti valittaviin opintoihin voi esitiedot huomioiden sisällyttää mitä tahansa LUT:n opintojaksoja, työharjoittelua, kieliopintoja tai vaikkapa toisen sivuopintokokonaisuuden.

   Tutkintorakenteet, opintojaksokuvaukset, sivuopinto-oppaat ja muutokset opinto-oppaisiin löytyvät myös pdf-muodossa Unista.

   

  Pää- ja sivuaineen vaihtaminen (koskee vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelevia, ennen 1.8.2016 aloittaneita opiskelijoita)

  Pää- ja sivuaineen vaihtamista anotaan energiatekniikan koulutusohjelmasta vastaavalta henkilöltä. Tee lyhyt vapaamuotoinen anomus, joka on osoitettu koulutusohjelmasta vastaavalle henkilölle. Ilmoita henkilö- ja yhteystietosi, opintojen aloitusvuosi, opintoviikko/opintopistemäärä sekä mistä pääaineesta mihin haluat vaihtaa, lyhyine perusteluineen. Liitä mukaan päivitetty HOPSsisi. Anomus palautetaan opintojen ohjaajalle.

   
  Lisätietoja:
  Opintojen ohjaaja Marjaana Lehtinen