Learning Support

  Energiatekniikan DI-ohjelmat Energiatekniikan DI-ohjelmat

  Diplomi-insinöörin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 op. Sen ohjeellinen suorittamisaika on kaksi vuotta. Energiatekniikan englanninkielisiä DI-ohjelmia ovat MSc in Energy Conversion, MSc in Nuclear Engineering ja MSc in Bioenergy Systems.

  Energiatekniikan pääosin etäopiskeluna suoritettavassa, diplomi-insinöörin tutkintoon johtavassa EnTeDIssä syventymisopintoina on Energiatehokkuus. Ohjelman sisältämiä lähiopetusjaksoja järjestetään Lappeenrannassa, Lahdessa ja Turussa. EnTeDI-DI-ohjelmaan haetaan erillishaun kautta
   

  Tutkinnon rakenne

  Energiatekniikan diplomi-insinöörin tutkinto koostuu ydinopinnoista (Core Studies), syventymisopinnoista (Specialisation Studies), sivuopintokokonaisuudesta (Minor Studies) sekä vapaasti valittavista opinnoista (Elective Studies).
  Ohjelmakohtaiset opinto-oppaat

  EnTeDI-DI-ohjelma EnTeDI-DI-ohjelma

  EnTeDI-DI-ohjelman opetus sopii joustavaan etäopiskeluun päätoimisen työskentelyn ohessa. Ohjelman sisältämiä lähiopetusjaksoja järjestetään Lappeenrannassa, Lahdessa ja Turussa. Huolimatta siitä minkä lähiopetuspaikkakunnan ryhmässä opiskelija opiskelee, jotkin opinnot, kuten laboratoriotyöt, tehdään aina Lappeenrannan kampuksella.

  EnTeDI-DI-ohjelman tutkinnon rakenne 120 op (2021-2022)
  Ydinopinnot
  Energiatehokkuuden syventymisopinnot sisältäen diplomityön
  Sivuopinnot (jos syventymisopintojen laajuus alle 80 op)
  Vapaasti valittavat opinnot.

  Ydinopintoihin kuuluu pakollista työharjoittelua 2 op; tämän ylittävä osuus sijoitetaan vapaasti valittaviin opintoihin.

  Energiatehokkuuden syventymisopintojen laajuus on vähintään 72 op. Jos opiskelija valitsee syventymisopintojen vaihtoehtoisia opintojaksoja niin paljon, että syventymisopintojen laajuus on vähintään 80 op, ei DI-tutkintoon tarvitse ottaa sivuopintokokonaisuutta.

  Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. EnTeDI -ohjelmaan suositellaan seuraavia etäopiskeltavia sivuopintokokonaisuuksia: Biobased Chemical Engineering,  Liiketoimintaosaaminen tai jokin
  FITechin  (Finnish Institute of Technology) etäopiskeltava tekniikan alan sivuopintokokonaisuus https://www.fitech.io/

  Vapaasti valittavia opintoja valitaan siten, että tutkinnon kokonaislaajuus 120 op täyttyy.
  Lisätietoja kieli- ja viestintäopinnoista Kielikeskuksesta.

  EnTeDI:n tutkintorakenne ja osaamistavoitteet 2021-2022.


  EnTeDI-DI-ohjelman vastuuhenkilö on TkT Ahti Jaatinen-Värri.