Digitaalinen palvelutuotanto Digitaalinen palvelutuotanto

Ohjelma sisältää kolme sisältökokonaisuutta:

  • palveluiden tuotantotalous
  • digitalous
  • toimintaympäristöymmärrys

 

Palveluiden tuotantotalous keskittyy palvelukeskeisen logiikkaan ja sen soveltamiseen tuotantotaloudellisesta näkökulmasta. Digitalouden opintojen keskiössä on digitalisaatio ja sen tuomat muutokset liiketoiminnassa ja toimintaprosesseissa. Toimintaympäristöymmärrys: opit ymmärtämään palvelusuunnittelun ja -tuotannon haasteita teollisten palveluiden (esim. teollinen kunnossapito) ja/tai sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaympäristöissä.

Tutkintorakenne koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, ja sivuopinnoista.

Ydinopinnot sisältävät liiketoiminnan strategisen kehittämisen, verkostojen ja palveluprosessien johtamisen, palvelumuotoilun, toiminnanohjauksen ja data-analytiikan opintoja. Ydinopinnoissa suuntaudutaan joko teollisiin palveluihin tai sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Syventymisopinnoissa jatketaan ydinopinnoissa valittua suuntautumista. Opinnot liittyvät kustannusjohtamiseen, palveluliiketoiminnan johtamiseen ja liiketoiminta- ja data-analytiikkaan. Läpileikkaavina teemoina ovat digitalisaatio ja palvelullistaminen.

Opintojen loppuvaiheessa tehdään diplomityö (30 op), joka on osa ohjelman syventymisopintoja. Diplomityö on ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneensä johonkin ammatillisen tehtäväalueen kannalta tieteellisesti merkitykselliseen aiheeseen. Työ on tutkimustehtävä, joka vaatii noin kuuden kuukauden päätoimisen työpanoksen. Diplomityö sijoittuu maisteriopintojen toiseen opintovuoteen.

Lisätietoja ohjelman tutkintorakenteesta ja opintojaksoista löytyy ohjelman opinto-oppaasta.

Ohjelmasta vastaavat tutkijaopettaja Jouni Koivuniemi ja professori Timo Kärri.