Data-analytiikka päätöksenteossa Data-analytiikka päätöksenteossa

Ohjelman sisältö muodostuu tuotantotalouden, ohjelmistotuotannon ja matematiikan opinnoista. Ohjelmassa pystyt suuntautumaan data-analytiikan ammattilaiseksi ja saamaan lisäksi kattavan kuvan yritysten toiminnoista ja niiden välisistä suhteista. 

Valmistuneena osaat yhdistellä eri tietolähteistä saatavia suuria tietomääriä kokonaisuuksiksi ja osaat analysoida tietoa laaja-alaisesti päätöksentekoa varten. Osaat esittää päätöksentekijöille data-analytiikan merkityksen ja tarpeen, sekä pystyt toimimaan kehittämisprojekteissa. Osaaminen rakentuu modernien menetelmien ja työkalujen käyttöön, joissa  mallintaminen ja analyyttinen ajattelu ovat avainasemassa.

Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelma koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista ja siihen liittyvästä diplomityöstä, sekä sivuopinnoista.

Ydinopinnoissa luodaan pohja syventymisopintoja varten. Ne koostuvat kustannusjohtamisen, päätöksenteon ja ohjelmistotekniikan opinnoista.

Syventymisopinnot koostuvat pakollisista ja vaihtoehtoisista opinnoista:

Pakolliset syventymisopinnot (51 op) ovat analytiikkaa, mallinnusta sekä talousanalytiikkaa ja vaihtoehtoiset opinnot (12 op) voi valita esim. Business Intelligence, Computational Data Analytics in Business Management tai Principles of Technical Computing -kursseista. Lisätietoja tutkintorakentyeesta ja opintojaksoista löytyy ohjelman opinto-oppaasta.

Ohjelmasta vastaavat tutkijatohtori Lasse Metso ja yliopisto-opettaja Leena Tynninen.