CV ja hakemus CV ja hakemus

Työnhakemiseen liittyviä asiakirjoja laadittaessa on tärkeätä ajatella, kenelle ne on osoitettu ja kuka niitä tulee lukemaan. Asiakirjat on aina räätälöitävä työnantaja- ja tehtäväkohtaisesti. Omat vahvuudet ja tavoitteet ilmaistaan mahdollisimman konkreettisesti ja selkeästi suhteessa haettavaan tehtävään ja luetellut ominaisuudet perustellaan todellisen toiminnan ja tehtyjen asioiden avulla. Valmistuvalla opiskelijalla ei useinkaan ole kokemusta haettavista tehtävistä, joten hakemukset painottuvat tuolloin opiskelun, omien tavoitteiden ja kiinnostusten sekä mahdollisesti yleisten vahvuuksien selkeään esittämiseen.

Työnhaun asiakirjat on laadittava selkeiksi ja helppotajuisiksi. Selkeä ja siisti ulkoasu auttaa hakemusta erottumaan muista ja jäämään mieleen tilanteissa, jolloin hakemuksia on paljon. Epäselvyys ja turhat tehosteet tekevät hakemuksesta hankalan hahmottaa. Lisäksi runsaat tehokeinot saattavat helposti myö ärsyttää lukijaa. Hakemusasiakirjat tulee kuitenkin tekstiltään muokata myös haettavaa paikkaa silmällä pitäen.

Muita sivustoja:

- Viisi vinkkiä CV:n tekoon

- Nappaa vinkit CV:n ja työhakemuksen tekoon

- Vältä nämä virheet CV:ssä

- Erilaisia CV-malleja

- Tekniikan Akateemisten vinkit CV:n luomiseen

- Miten luoda visuaalinen CV? Katso: