Akateemisessa neuvostossa päätettävät asiat Akateemisessa neuvostossa päätettävät asiat

Väittelylupa ja vastaväittäjät

Akateeminen neuvosto päättää väittelyluvasta sekä määrää kustoksen ja vastaväittäjät, joita voi olla yksi tai kaksi. Ohjaaja toimittaa kokousta varten esityksen vastaväittäjistä (linkki LUT intraan) LUT tohtorikouluun (huone 2318).

LUT tohtorikoulu toimittaa vastaväittäjille:

 • ilmoituksen päätöksestä
 • ohjeet vastaväittäjille ja väitöstilaisuuden yleiset ohjeet
 • arviointilomakkeen
 • lomakkeet palkkion maksatusta varten

Kustos

Ohjaaja toimii yleensä väitöstilaisuuden kustoksena. Hänen vastuullaan on väitöstilaisuuteen liittyvien asioiden hoitaminen sekä erityisesti ulkomaisten vastaväittäjien orientoiminen suomalaiseen väitösmenettelyyn. Kustos sopii myös vastaväittäjien matka- ja majoitusasioista sekä mahdollisesta muusta ohjelmasta.

Julkaisusopimus ja väitöskirjan jakelu Julkaisusopimus ja väitöskirjan jakelu

Akateemisen neuvoston antama väittelylupa on väitöskirjan sisällöllinen julkaisulupa ja edellytys väitöskirjan painattamiselle. LUT:n väitöskirjat julkaistaan yleensä painettuna ACTA Universitatis Lappeenrantaensis –julkaisusarjassa sekä sähköisenä LUTPub-julkaisuarkistossa.

Julkaisusopimuksen tekemistä varten väittelijä toimittaa kirjastoon julkaisutietolomakkeen, allekirjoittamansa julkaisusopimuksen, valmiin käsikirjoituksen sekä kustantajien luvat julkaisujen liittämiseksi artikkeliväitöskirjan painettuun sekä elektroniseen versioon.

Kun väitöskirjan julkaisusopimus on allekirjoitettu, väitöskirjalle annetaan ACTA-, ISBN- ja ISSN-numerot.

Julkaisusarjaan liittyvät ohjeet

Yhteydenotot julkaisemiseen liittyen: dissertations@lut.fi

Väitöskirjan jakelu

Väitöskirjan lopullinen, painettu versio on pidettävä yliopistossa nähtävillä vähintään 10 kalenteripäivää ennen väitöstilaisuutta. Tästä huolehtii LUT tohtorikoulu.

LUT tohtorikoulu myös lähettää väitöskirjan

 • ohjaajille ja schoolin toimistoon
 • esitarkastajille
 • vastaväittäjille
   

Huom. Opiskelija voi halutessaan toimittaa sähköisen version väitöskirjasta vastaväittäjälle, jos kirja halutaan mahdollisimman nopeasti tämän nähtäväksi.

Opiskelijan vastuulla on toimittaa väitöskirja eri vaiheessa väitöstutkimusta ohjanneille tai rahoittaneille henkilöille ja yhteisöille.

Painatuksen jälkeen, mutta ennen väitöstä havaitut pienet korjaustarpeet (esim. kirjoitusvirheet) voi esittää korjauksineen ns. errata-liitteellä, jonka yliopistopaino painaa ja jonka väittelijä itse lisää väitöskirjojensa väliin. Yliopistopaino toimittaa errata-liitteen myös kirjastoon, jossa se liitetään väitöskirjan sähköiseen versioon.

Väitöstilaisuuden järjestelyt Väitöstilaisuuden järjestelyt

Väitöstilaisuuden ajankohta ja paikka sovitaan väittelijän, kustoksen ja vastaväittäjien kesken. Väittelijä varaa salin väitöstilaisuutta varten yliopistomestarilta. Väittelijä huolehtii myös siitä, että väitöskirjoja on saatavilla riittävästi väitöstilaisuudessa.

Kustos ja väittelijä sopivat yliopistomestareiden kanssa väitössalissa tarvittavista apuvälineistä ja muista käytännön järjestelyistä. Salin mahdollisesta koristelusta vastaa väittelijän akateeminen yksikkö.

Vastaväittäjien palkkio- ja matkakustannukset maksaa väitöstyön tuloksekseen saava akateeminen yksikkö.

LUT:n väitöstilaisuudesta on tehty englanninkielinen koostevideo, joka toimii sanallisten ohjeiden lisäksi yleisesittelynä vastaväittäjälle väitöstilaisuuden eri vaiheista.

Väitöstilaisuuteen valmistautuminen

Väitöstilaisuuden kulku

Väitöstiedottaminen Väitöstiedottaminen

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) viestintäpalvelut hoitaa väitöksestä tiedottamisen medialle. Viestintä ei tee kaikista väitöskirjoista ulkoista tiedotetta tiedotusvälineille, vaan tiedottaja arvioi, tehdäänkö väitöksestä tiedote mediaan, lyhyt uutinen lut.fi-sivustolle vai tarjotaanko aihetta jollekin kyseisen alan medialle.

Ohjeita tiedottamisesta

Lisätietoja: paavo.ihalainen(at)lut.fi
 

Väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu Väitöskirjan hyväksyminen ja arvostelu

Vastaväittäjien on annettava arviointilomakkeen liitteenä kirjallinen lausunto väitöskirjasta ja sen puolustuksesta viimeistään neljän viikon kuluessa väitöstilaisuudesta. On kuitenkin suositeltavaa, että vastaväittäjät laativat lausuntonsa heti väitöstilaisuuden jälkeen.

Kustoksen tehtävänä on varmistaa lausunnon saaminen väitöstä seuraavaan akateemisen neuvoston kokoukseen. Lausunnon perusteella akateeminen neuvosto päättää väitöskirjan hyväksymisesta ja arvosanasta.

Hyväksyviä arvosanoja ovat kiittäen hyväksytty ja hyväksytty.

Tutkintotodistus ja valmistuminen Tutkintotodistus ja valmistuminen

Tutkintotodistukseen kirjoitetaan

 • tutkintonimike ja tohtoriohjelma
 • tutkimusala sekä
 • opinnäytetyön nimi ja arvosana
 • tiedot väitöstilaisuudesta, vastaväittäjistä ja kustoksesta
   

Tutkintotodistukseen liitetään myös opintosuoritusote, jossa näkyvät kaikki opiskelijan tutkintoon sisältyvät opintosuoritukset. Lisäksi annetaan kannsainväliseen käyttöön tarkoitettu liite eli Diploma Supplement.

Rehtori jakaa todistukset kuukausittain järjestettävässä valmistumistilaisuudessa. Kun tohtorin tutkinto on suoritettu, väittelijä voi hakea yliopiston tukisäätiöltä stipendiä.

Huom! Opiskelijan tulee olla läsnäolevaksi ilmoittautunut myös sille lukukaudelle, jolloin hän valmistuu.
 

Promootio

Yliopisto järjestää noin viiden vuoden välein juhlallisen tohtoripromootion, jossa tutkinnon tunnukseksi annetaan tohtorin hattu sekä filosofian ja kauppatieteiden tohtoreille tämän lisäksi myös miekka.