Väitösprosessin suunnitteleminen Väitösprosessin suunnitteleminen

Aloittaessasi väitösprosessin suunnittelua, katso tärkeät päivämäärät (väitöskirjalautakunnan ja akateemisten neuvostojen kokousajat ja deadlinet) alla olevasta dokumentista.

Syksy 2018

Kevät 2019

Voit lukea lisää väitösprosessista LUT tohtorikoulun, tiedekirjaston ja yliopistopainon yhdessä laatimasta Väitösprosessiohjevihkosta (PDF). Ohjevihko on saatavilla myös painettuna (tohtorikoulu, huone 2318).

HUOM! Tohtoriopiskelijoiden tulee tehdä lakisääteinen lukuvuosi-ilmoittautuminen (läsnä/poissa) yliopistoon vuosittain. Ilmoittautuminen tulee tehdä, vaikka ei suorittaisikaan lukuvuoden aikana opintoja. Väitösprosessin käynnistäminen ja valmistuminen edellyttävät opiskelijan ilmoittautumista läsnäolevaksi.

Ilmoittautuminen uudelle lukuvuodelle auki on kesä-elokuussa, ks. tarkemmat tiedot.

LUT:n väitöskirjoja koskevat ohjeet

Tutustu huolella väitöskirjoja koskeviin yliopiston ohjeisiin (päivitetty 1.8.2018).

Huomaathan, että käsikirjoituksen ja sen sisällön on oltava viimeistelty. Myös kielentarkastus suositellaan tehtäväksi ennen käsikirjoituksen jättämistä väitöskirjalautakunnan käsittelyyn.

Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten

Opinnot valmistumista varten tarkistetaan LUT tohtorikoulussa viimeistään ennen esitarkastusprosessin alkamista. Mahdollisten täydentävien opintojen (esitietovaatimusten) tulee olla suoritettuina, kun käsikirjoitus jätetään väitöskirjalautakunnan käsittelyyn.

HUOM! Vuonna 2018 ja sen jälkeen väitösprosessin aloittavien opiskelijoiden tulee suorittaa kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa.

Tarkemmat ohjeet (ks. osio opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten).

Turnitin

Esitarkastusprosessiin jätettävien väitöskirjojen käsikirjoitusten tulee olla hyvissä ajoin tarkastettu Turnitin -ohjelmalla alkuperäisyyden tarkastamiseksi.

Opiskelija huolehtii käsikirjoituksen Moodle-kurssipohjalle (Turnitin-originality check for doctoral students). Alkuperäisyysraportin tulkinnasta vastaa opiskelijan jatko-opintojen ohjaaja.

Lisätietoja sekä pääsy Moodle-kurssipohjaan: opetushelp(at)lut.fi.

Väitöskirjalautakunta Väitöskirjalautakunta

Väitöskirjalautakunnan tehtävänä on päättää väitösprosessin käynnistämisestä ja esitarkastajien määräämisestä sekä antaa lausunto siitä, vastaako sille esitetty väitöskirja muodoltaan LUT:ssa esitettyä.

Kokous Deadline
keskiviikko 23.1.2019 kello 13 tiistai 8.1.2019 klo 12
tiistai 19.2. klo 13 maanantai 4.2. klo 12
tiistai 26.3. klo 13 perjantai 8.3. klo 12
torstai 25.4. klo 10 tiistai 9.4. klo 12
maanantai 10.6. klo 13 perjantai 24.5. klo 12

 

Väitöskirjalautakunnan puheenjohtajana toimii tutkimuksesta vastaava vararehtori, professori Jari Hämäläinen ja varapuheenjohtajana professori Kaisu Puumalainen.

Varsinaiset jäsenet (2019-2022)

Varajäsenet (2019-2022)

prof. Kaisu Puumalainen
(kauppatieteet)

prof. Kirsimarja Blomqvist
(kauppatieteet)

prof. Pertti Silventoinen
(sähkötekniikka, energiamarkkinat ja aurinkotalous

prof. Aki Mikkola
(konetekniikka)
 

prof. Kari Ullakko (teknillinen fysiikka)

prof. Janne Huiskonen (tuotantotalous)

Muiden tutkimusalojen käsikirjotusten esittelijät:

 • prof. Esa Vakkilainen (energiatekniikka)
 • prof. Ajantha Dahanayake (ohjelmistotuotanto)
 • prof. Risto Soukka (kestävyystutkimus)
 • prof. Lasse Lensu (laskennallinen tiede)
 • prof. Mika Mänttäri (vihreä kemiantekniikka)


Kokousvalmistelut hoidetaan LUT tohtorikoulussa (huone 2318).

Toimitettavat dokumentit

Opiskelija toimittaa LUT tohtorikouluun (ks. yhteystiedot)

 • väitöskirjan käsikirjoituksen tulostettuna kansiossa tai muuten nidottuna (A4, voi printata yksi- tai kaksipuoleisena) sekä sähköisessä pdf-muodossa (yksi tiedosto). Artikkeliväitöskirjan tulee sisältää julkaisut.
 • hakemuksen väitösprosessin käynnistämiseksi, sisältäen kaikkien virallisten ohjaajien allekirjoitukset
   

HUOM! Tarkista, että käsikirjoituksen alkulehdellä olevat ohjaajatiedot (ml. organisaatiotiedot) ovat ajantasaiset ja virallisten päätösten mukaiset.


Ohjaaja toimittaa LUT tohtorikouluun

 • esityksen esitarkastajista (ohjeet, linkki intraan)


Kokouksen jälkeen LUT tohtorikoulu toimittaa esitarkastajille

 • ilmoituksen päätöksestä
 • väitöskirjan käsikirjoituksen sähköisessä muodossa
 • esitarkastus- ja väitösprosessin yleiset ohjeet
 • lomakkeet tarkastuspalkkion maksatusta varten
   

Esitarkastuslausunnot toimitetaan LUT tohtorikouluun. Akateeminen neuvosto päättää saamiensa esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan myöntämisestä.

Tutkimuseettiset asiat

Huom! Jos tarvitset tutkimustasi varten tutkimuseettistä ennakkoarviointia tai lausuntoa, ota yhteys tutkimuseettisten asioiden esittelijä Viktoria Kompanetsiin. Lisätietoja intrassa.