Väitösprosessin suunnitteleminen Väitösprosessin suunnitteleminen

Aloittaessasi väitösprosessin suunnittelua, katso tärkeät päivämäärät (väitöskirjalautakunnan ja akateemisten neuvostojen kokousajat ja deadlinet) alla olevasta dokumentista.

Syksy 2019

Kevät 2020

Voit lukea lisää väitösprosessista LUT tohtorikoulun, LUT-tiedekirjaston ja LUT-yliopistopainon yhdessä laatimasta Väitösprosessiohjevihkosta (PDF). Ohjevihko on saatavilla myös painettuna (tohtorikoulu, huone 2318).

HUOM! Tohtoriopiskelijoiden tulee tehdä lakisääteinen lukuvuosi-ilmoittautuminen (läsnä/poissa) yliopistoon vuosittain. Ilmoittautuminen tulee tehdä, vaikka ei suorittaisikaan lukuvuoden aikana opintoja. Väitösprosessin käynnistäminen ja valmistuminen edellyttävät opiskelijan ilmoittautumista läsnäolevaksi.

Ilmoittautuminen uudelle lukuvuodelle auki on touko-elokuussa, ks. tarkemmat tiedot.

LUT-yliopiston väitöskirjoja koskevat ohjeet

Tutustu huolella väitöskirjoja koskeviin yliopiston ohjeisiin (päivitetty 1.8.2018).

Huomaathan, että käsikirjoituksen ja sen sisällön on oltava viimeistelty. Myös kielentarkistus tulee tehdä ennen käsikirjoituksen jättämistä väitöskirjalautakunnan käsittelyyn.

Väitöskirjan mallipohja (Word, LaTex) löytyy LUT-tiedekirjaston sivuilta (linkki www-sivuille).

Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten

Opinnot valmistumista varten tarkistetaan LUT tohtorikoulussa viimeistään ennen esitarkastusprosessin alkamista. Mahdollisten täydentävien opintojen tulee olla suoritettuina, kun käsikirjoitus jätetään väitöskirjalautakunnan käsittelyyn.

HUOM! Kaikkien tutkintoon sisältyvien opintojen tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa.

Tarkemmat ohjeet (ks. osio opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten).

Turnitin

Esitarkastusprosessiin jätettävien väitöskirjojen käsikirjoitusten tulee olla hyvissä ajoin tarkastettu Turnitin-ohjelmalla alkuperäisyyden tarkastamiseksi.

Opiskelija huolehtii käsikirjoituksen Moodle-kurssipohjalle (Turnitin check for doctoral students VUOSI). Alkuperäisyysraportin tulkinnasta vastaa opiskelijan jatko-opintojen ohjaaja.

Lisätietoja sekä pääsy Moodle-kurssipohjaan: opetushelp(at)lut.fi.

Väitöskirjalautakunta Väitöskirjalautakunta

Väitöskirjalautakunnan tehtävänä on päättää väitösprosessin käynnistämisestä ja esitarkastajien määräämisestä sekä antaa lausunto siitä, vastaako sille esitetty väitöskirja muodoltaan LUT-yliopistossa edellytettyä.

Kokous Deadline
   
tiistai 27.8. klo 10 maanantai 19.8. klo 12
tiistai 17.9. klo 10 maanantai 2.9. klo 12
tiistai 8.10. klo 10 maanantai 23.9. klo 12
tiistai 5.11. klo 10 maanantai 21.10. klo 12
tiistai 3.12. klo 10 maanantai 18.11. klo 12
   
torstai 23.1. klo 10 keskiviikko 8.1. klo 12
tiistai 18.2. klo 13 maanantai 3.2. klo 12
tiistai 24.3. klo 13 maanantai 9.3. klo 12
keskiviikko 29.4. klo 13 tiistai 14.4. klo 12
tiistai 16.6. klo 13    maanantai 1.6. klo 12

 

Väitöskirjalautakunnan puheenjohtajana toimii tutkimuksesta vastaava vararehtori, professori Jari Hämäläinen ja varapuheenjohtajana professori Kaisu Puumalainen.

Varsinaiset jäsenet (2019-2022)

Varajäsenet (2019-2022)

prof. Kaisu Puumalainen
(kauppatieteet)

prof. Kirsimarja Blomqvist
(kauppatieteet)

prof. Pertti Silventoinen
(sähkötekniikka, energiamarkkinat ja aurinkotalous

prof. Aki Mikkola
(konetekniikka)
 

prof. Kari Ullakko (teknillinen fysiikka)

prof. Janne Huiskonen (tuotantotalous)

Muiden tutkimusalojen käsikirjotusten esittelijät:

 • prof. Esa Vakkilainen (energiatekniikka)
 • prof. Ajantha Dahanayake (ohjelmistotuotanto)
 • prof. Risto Soukka (kestävyystutkimus)
 • prof. Lasse Lensu (laskennallinen tiede)
 • prof. Mika Mänttäri (vihreä kemiantekniikka)


Kokousvalmistelut hoidetaan LUT tohtorikoulussa (huone 2318).

Toimitettavat dokumentit

Opiskelija toimittaa LUT tohtorikouluun (ks. yhteystiedot)

 • väitöskirjan käsikirjoituksen tulostettuna kansiossa tai muuten nidottuna (A4, voi printata yksi- tai kaksipuoleisena) sekä sähköisessä pdf-muodossa (yksi tiedosto). Artikkeliväitöskirjan tulee sisältää julkaisut.
 • hakemuksen väitösprosessin käynnistämiseksi, sisältäen kaikkien virallisten ohjaajien allekirjoitukset
   

HUOM! Tarkista, että käsikirjoituksen alkulehdellä olevat ohjaajatiedot (ml. organisaatiotiedot) ovat ajantasaiset ja virallisten päätösten mukaiset.


Ohjaaja toimittaa LUT tohtorikouluun

 • esityksen esitarkastajista (ohjeet, linkki intraan)


Kokouksen jälkeen LUT tohtorikoulu toimittaa esitarkastajille

 • ilmoituksen päätöksestä
 • väitöskirjan käsikirjoituksen sähköisessä muodossa
 • esitarkastus- ja väitösprosessin yleiset ohjeet
 • lomakkeet tarkastuspalkkion maksatusta varten
   

Esitarkastuslausunnot toimitetaan LUT tohtorikouluun. Akateeminen neuvosto päättää saamiensa esitarkastuslausuntojen perusteella väittelyluvan myöntämisestä.

Tutkimuseettiset asiat

Huom! Jos tarvitset tutkimustasi varten tutkimuseettistä ennakkoarviointia tai lausuntoa, ota yhteys tutkimuseettisten asioiden esittelijä Viktoria Kompanetsiin. Lisätietoja intrassa.