«Takaisin

Uudet matematiikan kurssit LES-opiskelijoille

LUT School of Energy Systems tekniikan matematiikan opintojaksojen korvaavuudet lv. 2019-20  

BM20A6700 Matematiikka I (6 op):
• LES10A120 Tekniikan matematiikka 1 (3 op, periodi 1) ja
• LES10A130 Tekniikan matematiikka 2 (3 op, periodi 2)
 
BM20A6700A Matematiikka I, osa A (3 op):
• LES10A120 Tekniikan matematiikka 1 (3 op, periodi 1)
 
BM20A6700B Matematiikka I, osa B (3 op):
• LES10A130 Tekniikan matematiikka 2 (3 op, periodi 2)
 
BM20A6800 Matematiikka II (6 op):
• LES10A140 Tekniikan matematiikka 3 (3 op, periodi 3)
• LES10A150 Tekniikan matematiikka 4 (3 op, periodi 4)
• Vanhan kurssin osat A ja B eivät mene 1:1 uusien kurssien kanssa, joten uudet kurssit 3 ja 4  suoritetaan vaikka vanhasta kurssista osa olisikin suoritettu.
 
BM20A4301 Johdatus tekniseen laskentaan (4 op)
• LES10A160 Teknisen laskennan ohjelmistot (4 op, periodit 3 – 4)
• Ei erikseen osaa A ja B, kurssin kesto laskee vuodesta puoleen vuoteen. Kurssi suoritetaan kokonaisuutena. Johdatus tekniseen laskentaan -kurssilla jo suoritetut aihealueet voidaan opettajan kanssa sopien huomioida, jolloin esim. niiden harjoituksia ei ole välttämätöntä suorittaa (joskin ne on suositeltavaa kerrata).
 
BM20A1501 Numeeriset menetelmät I (3 op)
• LES10A170 Applied Mathematics I (4 op, periodit 1 – 2)
 
BM20A1401 Tilastomatematiikka I (3 op)
• LES10A180 Applied Mathematics II (3 op, periodit 3 – 4)
 
Muutoslistaus löytyy myös opintojaksomuutoslistauksesta energiatekniikan, konetekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan alta.
 
7.8.2019