«Takaisin

LUT-korkeakouluille yhteinen käyttäjähallinta

Loppuvuoden 2018 aikana LUT-korkeakouluille luodaan yhteinen käyttäjä- ja tunnistusjärjestelmä (AD, Active Directory) sekä Office365-ympäristö. Muutos koskee sekä opiskelijoita että henkilökuntaa. Ensimmäisessä vaiheessa yhdistetään LUTin ja Saimaan ammattikorkeakoulun käyttäjähallinta helpottamaan pääsyä järjestelmiin yli organisaatiorajojen. Lahden ammattikorkeakoulu yhdistetään mukaan myöhemmin.

Muutoksella parannetaan ja yhtenäistetään palvelutasoa läpi organisaation tuottamalla konsernille keskitetysti AD- ja Office365-palveluja.  Uudet palvelut tukevat konsernin sisäistä viestintää ja palvelujen saatavuutta organisaatioiden välillä ja siten tukevat konsernistrategiaa.

Yhtenäistämisellä saadaan käyttäjille yhteiskäyttöiset resurssit, jotka helpottavat ja joustavoittavat projektiyhteistyötä sekä luokkien, neuvottelutilojen ja tulostusympäristön yhteiskäyttöä. Myös tietoturvaa ja käytettävyyttä kehitetään.

Syksyn aikana LUTin ympäristöä valmistellaan konsernin vaatimuksiin. Vuoden vaihteessa yhteiskäytön toteutuksen suurimmat muutokset koskevat Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan järjestelmäympäristöä.  Lahden ammattikorkeakoulu tulee mukaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Muutos on suunniteltu ja tullaan toteuttamaan yhdessä kaikkien kolmen korkeakoulun kesken.

 

Projektiryhmä

Antti Sirviö / LUT

Jukka Reponen / LUT

Pekka Kuronen / LUT

Pekka Lensu / LUT

Miia-Maarit Kukkonen, pp / LUT

Ilpo Olkkonen / Saimia

Juha Lifländer / Saimia

Jussi Niemimäki / LAMK

Markus Majamaa / LAMK 

Sari Laaksonen / LAMK

 

Käyttäjiä informoidaan projektin etenemisestä syksyn aikana.

Lisätietoja antaa

Tietohallintojohtaja Antti Sirviö, antti.sirvio@lut.fi