Usein kysytyt kysymykset LUTin tenttiasioista Usein kysytyt kysymykset LUTin tenttiasioista

Saako ennen tentin alkua jutella vieruskaverin kanssa?
- Opiskelijoiden välinen keskustelu on ehdottomasti kielletty siitä lähtien kun he saapuvat saliin. Kuulustelun voi aloittaa, kun valvoja on antanut luvan. Kuulustelun aikana opiskelijoiden välinen keskustelu on ehdottomasti kielletty. Mikäli opiskelijalla on asiaa valvojalle, hän ilmoittaa asiasta viittaamalla.

Saako tentissä olla vesipullo, eväs tms. mukana?
-Tentissä saa olla mukana vain opiskelijakortti tai muu kuvallinen henkilökortti, kirjoitusvälineet ja tentin kysymyspaperissa sallitut välineet. Jos esim. sairauden takia tenttiin on otettava mukaan lääkkeitä tms., siitä on sovittava etukäteen tenttisihteerin kanssa.

Mitä tenttijällä ei saa olla mukana?
-Kaikki muut paitsi edellä mainitut tavarat on jätettävä reppuun tai laukkuun salin seinustalle – myös rannekellot. Puhelimet jätetään suljettuna myös reppuun tai laukkuun. Ota huomioon, että jos otat tenttiin kirjastosta lainatun taulukkokirjan tms. materiaalin, varmista etukäteen, ettei siinä ole jonkun muun tekemiä merkintöjä.

Henkkarit jäivät kotiin. Miten saan tunnistauduttua tentissä?
-Jos sinulla ei ole mukana kuvallista henkilöllisyystodistusta, sinusta otetaan valokuva tenttivalvojan kännykällä ja sinun pitää käydä näyttämässä henkilöllisyystodistuksesi tenttisihteerille mielellään jo seuraavana arkipäivänä. Vastauspaperisi ei lähde eteenpäin opettajalle tarkastukseen ennen kuin henkilöllisyytesi on todennettu.Tenttisihteerin löydät huoneesta 2357

Millä dokumenteilla voi tunnistautua tentissä?
-Voit todistaa henkilöllisyytesi jollain kuvallisella henkilöllisyystodistuksella, kuten esim. opiskelijakortilla, henkilökortilla, passilla tai ajokortilla. Huomaa, että tenteissä ei voi käyttää sähköistä opiskelijakorttia, koska puhelimet pitää jättää laukkuihin salin seinustalle.

Saako laskinta lainaan?
-Tenttisalissa ei ole lainattavia laskimia eikä niitä saa lainata kaverilta enää salissa. Jos laskin on unohtunut kotiin eikä sitä ehdi hakea, voit ennen tenttiä ottaa yhteyttä yliopistomestareihin ja kysyä, jos heidän löytötavaralaatikostansa löytyy toimiva laskin.
-Jos sinulla ei ole tentissä sallittua laskinta mukana, voit aivan hyvin laskea ilman laskinta. Tällöin sinun kannattaa kirjoittaa tenttipaperiin, että laskinta ei ole ollut käytössä ja laskea tehtävät ilman laskinta niin pitkälle kuin pystyt – tästä saat silti paremmat pisteet kuin tenttipaperista, joka on hylätty väärän laskimen vuoksi.

Mikä ero on laskimissa?
-Nelilaskin: nimensä mukaan laskee lähinnä neljää asiaa: kerto-, jako-, yhteen- ja vähennyslaskuja, yksirivinen näyttö, ei sisällä funktioita esim. sin, cos, tan
-Funktiolaskin: nelilaskimen ominaisuuksien lisäksi sisältää funktiot esim. sin, cos, tan, neliöjuuri, potenssiin korotus jne., näytössä voi olla yksi tai muutama rivi, joilla näkyy myös osa laskettavaa laskua. Näyttö ei kuitenkaan ole niin suuri, että siinä pystyisi kuvaajaa piirtämään.
-Graafinen laskin: graafiset laskimet ovat lähinnä pienoistietokoneita, funktiolaskimen ominaisuuksien lisäksi piirtää kuvaajat, sisältää usein luonnonvakiot, yksiköt, voi ladata materiaaleja, kuten pdf-tiedostoja. Näyttö on iso, voi olla jopa puolet laskimen koosta, jolloin alkaa näyttää kännykältä. Sisältävät usein myös qwerty-näppäimistön. Nykyiset graafiset laskimet laskevat myös symboleilla A = B+C, joten laskimilla pystyy mm. integroimaan ja derivoimaan.
-Jos tentissä on sallittu nelilaskin, muut ovat kiellettyjä. Jos tentissä on sallittu funktiolaskin, siinä voi käyttää myös nelilaskinta. Jos tentissä on sallittu graafinen laskin, kaikki tyypit ovat sallittuja. Samoin, jos tentissä mainittu vain, että laskin on sallittu, silloin myös kaikki laskintyypit ovat sallittuja.

En ole varmasti ilmoittautunut tenttiin. Mitä teen?
-Jos huomaat jo hyvissä ajoin ennen tentin alkamista, että et ole ilmoittautunut tenttiin, voit ottaa yhteyttä opintotoimiston asiakaspalveluun. Tenttiin voi jälki-ilmoittautua maksamalla 40 euron jälki-ilmoittautumismaksun. Jos et ehdi enää käydä hoitamassa asiaa opintotoimistossa, voit mennä tenttisaliin katsomaan, onko siellä tilaa. Jos tilaa on, voit tehdä tentin ja palauttaa vastauspaperin. Jos nimeäsi ei ole ilmoittautuneiden listalla, se lisätään listaan käsin ja saat sitten sähköpostia tenttisihteeriltä seuraavana arkipäivänä. Sähköpostissa on maksuohjeet jälki-ilmoittautumismaksun maksamista varten. Vastauspaperisi lähtee eteenpäin opettajalle tarkastettavaksi vasta kun olet maksanut maksun, mutta vaikka et maksaisikaan, menetät silti yhden tenttikerran.

Milloin tentistä saa poistua ja saako tulla takaisin?
-Tentistä saa poistua aikaisintaan 15 minuuttia tentin alkamisen jälkeen. Poistuessasi sinun on palautettava nimellä ja opiskelijanumerolla varustettu vastauspaperi tenttivalvojalle ja kuitattava nimesi osallistujalistaan. Poistumisen jälkeen et saa enää palata takaisin saliin jatkamaan tenttiä.

Paljonko tentistä saa myöhästyä?
-Tenttisaliin päästetään myöhästyneitä vielä 15 minuutin ajan tentin alkamisesta, mikäli kukaan tenttijöistä ei ole vielä ehtinyt poistua salista. Jos tiedät myöhästyväsi enemmän esim. junan takia, ota yhteyttä tenttisihteeriin (yhteystiedot tekstin lopussa).

Voiko tentin aikana mennä vessaan?
-Tentin aikana pääsee vessaan nostamalla käden ylös ja ilmoittamalla asiasta tenttivalvojalle. Valvoja lähtee mukaan saattamaan sinut vessaan ja takaisin.

Voiko tentin vastaukseen saada lisää konsepteja?
-Jos tarvitset lisää paperia, nosta käsi ylös ja pyydä sitä tenttivalvojalta. Kaikki konseptit on kuitenkin palautettava valvojalle tentin päätyttyä ja vaikka palauttaisitkin konseptin tyhjänä tai vain suttupaperina, mitä ei ole tarkoitettu tentin tarkastajan luettavaksi, täytä siihen silti kaikki tiedot (nimi, tentin nimi, päivämäärä jne.). Suttupaperin tekstien päälle voit vetää  ruksit

Saako lainata X asiaa toiselta tenttijältä?
-Toiselta tenttijältä ei saa lainata mitään tentin aikana. Et saa edes puhua kenenkään muun kuin valvojan kanssa, jos tarvitset jotain.

Mitä teen, jos tentissä menee kynä rikki?
-Nosta käsi ylös ja pyydä kynää lainaksi tenttivalvojalta.

En tiedä omaa opiskelijanumeroani, mutta konseptiin se tulisi kirjoittaa. Mistä saan sen selville?
-Jos sinulla ei ole opiskelijakorttia mukana, et saa selvitettyä sitä mistään tentin aikana. Jätä kohta tyhjäksi, mutta kirjoita nimesi paperiin kokonaan selvästi siltä varalta, että teitä on useampia saman nimisiä kirjoilla LUTissa.

Mikä on konseptissa kysyttävä kurssinumero ja mistä sen löytää?
-Kurssin numero (=tunniste) löytyy joko kysymyspaperista tai seinälle heijastettavalta kalvolta.

Saanko pitää tenttikysymyspaperin?
-Kysymyspaperin saa pitää, jos opettaja ei ole sitä erikseen määrännyt palautettavaksi.

Kaksi tärkeää tenttiä on samana päivänä. Miten saan molemmat tentittyä?
-Yhdessä tenttitilaisuudessa on mahdollista tehdä vain yksi tentti. Jos sinun on aivan välttämätöntä saada tehtyä kaksi tenttiä kerralla, voit ottaa yhteyttä tenttisihteerin ja keskustella mahdollisuudesta hänen kanssaan. Mutta lupa ei heltiä helpolla!

Miten ja millä perusteilla saa järjestettyä ylimääräisen tunnin tentin tekemiseen?
-Pidennystä tenttiaikaan saa ottamalla yhteyttä tenttisihteeriin ja toimittamalla hänelle lääkärintodistuksen tai vastaavan, mistä selviää pidennyksen tarpeen syy (esim. lukihäiriö).

Miten saa järjestettyä jonkin erikoisen tilanteen?
-Ota yhteyttä tenttisihteeriin.

Miten saa järjestettyä henkilökohtaisen tentin/toisen koulun tentin?
-Jos kyseessä on LUTin tentti, ohjeet täällä
-Jos haluat tehdä LUTin tentin jossain muualla, voit kysyä asiasta kurssin opettajalta. Tenttisihteeri ei palvele lähtevien tenttien järjestämisessä eikä opettajan ole pakko suostua tekemään ylimääräistä tenttiä muualla suoritettavaksi.
-Jos kyse on toisen koulun tentistä, minkä haluat suorittaa LUTissa, ota itse suoraan yhteyttä tenttisihteeriin ja sovi asiasta hänen kanssaan. Muiden yliopistojen/korkeakoulujen tenttejä voi suorittaa LUTissa LUTin tenttiajankohtina. Ulkopuolisen tentin tekeminen on maksullista.

Minulla on tenttimiseen liittyvä muu kysymys. Keneltä voin sen kysyä?
-Kaikki tentteihin liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen tenttivalvonta@lut.fi.

LUTin tenttisihteeri on Hanne Muhonen, puh. 040-765 5920, sähköposti: tenttivalvonta@lut.fi ja työhuoneen numero 2357.