Learning Support

  LUT School of Engineering Science LUT School of Engineering Science

  Tuotantotalouden koulutusohjelma


  LUT-yliopisto
  PL 20
  53851 Lappeenranta

  Käyntiosoite:
  Yliopistonkatu 34
  53850 Lappeenranta

  Puhelin: 0294 462 111
  Faksi: (05) 621 2667

  Koulutusohjelmasta vastaava
  Lea Hannola
  Puhelin: +358 40 822 3982
  lea.hannola@lut.fi

  Tuotantotalous Tuotantotalous

  LUT Tuotantotalous kouluttaa tekniikan ja talouden asiantuntijoita teollisuusyritysten, kaupan ja julkisyhteisöjen palvelukseen. Koulutuksesta valmistuneilla on hyvä tekniikan tuntemus, laaja taloudellinen osaaminen ja vahvat valmiudet yritysten kehittämis- ja johtotehtäviin. Heillä on kyky ja halu työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä, toimia vastuullisesti ja eettisesti sekä kehittää ja täydentää osaamistaan edelleen.

  Yliopistotasoisella tuotantotalouden tutkinnolla on aina ollut kysyntää työelämässä. Meiltä valmistuvia talouden ja tekniikan moniosaajia tarvitaan laajasti elinkeinoelämän johto- ja asiantuntijatehtäviin.

  Tuotantotalouden diplomi-insinööri osaa

  • arvioida yrityksen eri toimintojen ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita ja näiden vaikutusta yrityksen menestymiseen kansainvälisessä toimintaympäristössä
  • analysoida organisaatioiden prosesseja, määrittää kehittämiskohteita ja innovoida rat-kaisuvaihtoehtoja
  • määrittää, tuottaa ja hankkia päätöksenteossa olennaiset tiedot ja antaa niiden pohjalta toimenpidesuosituksia
  • arvioida oman teknillisen alan sovelluksia liiketoiminnallisesta näkökulmasta
  • suunnitella ja johtaa kehittämistoimintaa ja -hankkeita
  • soveltaa uutta tieteellistä tietoa kehittääkseen ja täydentääkseen osaamistaan edelleen.

  LUT:n tuotantotalouden koulutusohjelma on Pohjoismaiden suurin ja ensimmäinen Suomessa. Opetuksen kehittämisen ansiosta se on valittu valtakunnalliseksi yliopisto-opetuksen laatuyksiköksi jo kolmesti vuosina 2001-2003, 2004-2006 ja 2010-2012.

  Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden kandidaatin ja tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat Tuotannon johtamisen DI-ohjelma (TUJO) ja Global Management of Innovation and Technology (GMIT) ovat kansainvälisesti akkreditoituja koulutusohjelmia ja niille on myönnetty ASIIN-laatuleima. Teknistieteellisille tutkinto-ohjelmille myönnettävät laatuleimat ovat tae korkeasta laadusta, kansainvälisestä hyväksynnästä ja jatkuvasta kehittämisestä.

  Tarkemmat tiedot akkreditoiduista tutkinto-ohjelmista LUT:n ja akkreditoivien organisaatioiden www-sivuilla:

  LUT
  ASIIN

  Tuotantotalouden tutkinto-ohjelmat 2019-2020

   

  DI-ohjelmat