Learning Support

  Pääainevalinta ennen 2016-17 aloittaneille Pääainevalinta ennen 2016-17 aloittaneille

  Kandidaatin tutkinnon pääaine

  Ennen 2016 opintonsa aloittaneilla pääaine on kandidaatin tutkinnossa tuotantotalous. Joillakin vanhemmilla vuosikursseilla pääaine on ollut  toimitusketjun johtaminen, kustannusjohtaminen, innovaatio- ja teknologiajohtaminen tai teollinen markkinointi ja kv-liiketoiminta.

  DI-pääainevalinnat vaihtuvat  DI-ohjelman valintaan

  Tuotantotalouden kandidaattiopiskelijoille järjestettiin pääainevalinnat DI-tutkintoa varten viimeisen kerran keväällä 2015. Alkaen lv. 2016 - 2017 kandidaatiksi valmistuvat valitsevat DI-pääaineen asemesta tuotantotalouden DI-ohjelman.

  Valittavana on ohjelmat Tuotannon johtaminen, Global Management of Innovation and Technology (GMIT), Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon DI-ohjelma (SOTE-DI) tai Business Analytics. Muihin DI-ohjelmiin hakeudutaan LUT:n opiskelijavalinnoissa. Kuitenkin ennen 2016 kandidaatin opintonsa aloittaneella on edelleen oikeus suorittaa DI-tutkinto pääaine-sivuaine -muotoisen tutkintorakenteen mukaan (ks. vanhempien lukuvuosien opinto-oppaat alkaen opintojesi aloituksesta, viimeinen pääaine-sivuaine -rakenne löytyy oppaasta 2015 - 2016).

  Tuotantotalouden kandidaatin opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 aloittaneille Tuotantotalouden kandidaatin opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 aloittaneille

  Kandidaatiksi valmistunut tai valmistumassa

  Jos olet kandidaatiksi valmistunut tai valmistumassa, etkä ole vielä DI-tutkintoon kuuluvia opintoja juurikaan suorittanut:

  Kandidaatin tutkinnon opinnot vielä kesken

  Jos olet vielä kandivaiheessa, tee kandidaatin tutkinto valmiiksi:

  • Siirtymävaiheessa olevat (vuonna 2014 ja 2015 aloittaneet) opiskelijat, joilla on oman tutkintorakenteen kandivaiheen suuntautumiskohteen (vanhat pääaineet) valinta tekemättä, voivat valita minkä tahansa suuntautumiskohteen kandiopintojen loppuunsaattamiseksi.
  • Suuntautumiskohteen valinta tehdään HOPS-päivityksellä, HOPSia ei tarvitse palauttaa.
  • Kandityön yhteydessä suositellaan valitsemaan itseä kiinnostavan DI-tutkinto-ohjelman aihe. Tämän suuntautumiskohteen valinta/kandidaatin työn aihe ei vielä sido tiettyyn DI-tutkinto-ohjelmaan. DI-tutkinto-ohjelma valitaan kolmannen opiskeluvuoden keväällä
  • Tutustu DI-tutkinto-ohjelmiin tarkemmin.
  • Lähtökohtaisesti DI-tutkinto-ohjelma kannattaa valita aina tuoreimman mahdollisen tutkintorakenteen mukaisesti.

  Lukuvuosi 2016-2017
  - pääaineiden ja tutkinto-ohjelmien vastaavuudet

  Kandidaatin tutkinnosta aloittaneet

  Pääaine (ennen vuotta 2016 aloittaneet) Ohjelma alkaen 2016-2017                                                                                          
  Tkk Tuotantotalous Tkk Tuotantotalous    
  Toimitusketjun johtaminen/Kustannusjohtaminen Tuotannon johtaminen
  Innovaatio- ja teknologiajohtaminen/Teollinen markkinointi ja kv-liiketoiminta GMIT

  Näiden DI-ohjelmien lisäksi syksystä 2017 alkaen on valittavissa myös Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon DI-ohjelma sekä Business Analytics.

  Sivuaine Sivuaine

  Teknillinen sivuaine kandidaatin tutkinnossa

  Kandidaatin tutkintoa suorittavat ovat valinneet teknilliset sivuopinnot ensimmäisenä opiskeluvuonna. Valitun sivuaineen suorittamista jatketaan kandidaatin tutkinnon loppuun, opintojaksomuutokset huomioiden. Sivuaineen laajuus on edelleen hopsin perustana olevan opinto-oppaan mukainen (30 op tai 25 op, katso opinto-oppaasta jonka mukainen hops on).

  DI-tutkinnon sivuaine

  DI-opinnot ennen 2016 aloittanut opiskelija jatkaa sivuaineopintojaankin vahvistetun hopsinsa mukaisesti, opintojaksomuutokset huomioiden.

  Kun kandidaatiksi valmistuva siirtyy 2016 - 2017 tai uudemman oppaan mukaiseen DI-ohjelmaan, hän tekee sivuopintojen valinnan kyseisen lukuvuoden opinto-oppaan ja hopsin mukaisesti. 

  Opintojaksomuutokset sivuaineissa

  Jos valitusta sivuaineesta on poistunut niin paljon opintojaksoja, ettei oppaan mukaista kokonaisuutta ole enää mahdollista saada kokoon, opiskelija esittää täydennykseksi muita teknillisiä opintojaksoja samasta tai muusta tekniikan koulutusohjelmasta. Esitys hyväksytetään hops-anomuksena. Täydennykseksi tarjottujen opintojen on oltava edelleen luonteeltaan teknillisiä. Esim. tuotantotalouden, kauppatieteiden tai kielikeskuksen opintoja ei siten hyväksytä teknillisiin sivuopintoihin.

  Lisätietoja opinto-oppaasta tai pirita.harkonen@lut.fi