Learning Support

  Työharjoittelun ohjeet Työharjoittelun ohjeet


  Työharjoitteluksi soveltuva työ

  • työharjoitteluun tarvitaan palkallisessa työsuhteessa tehtyä työtä tai työskentelyä todistetusti omassa yrityksessä
  • kandidaatin tutkinnon pakolliseksi työharjoitteluksi käy kaikenlainen edellisen ehdon täyttävä työ (työn ei tarvitse olla tutkintoon tai koulutusalaan liittyvää)
  • DI-tutkinnon työharjoittelun edellytetään liittyvän opintojen alaan
  • yhdellä työtehtävällä ja/tai työtodistuksen työssäoloajalla ei voi anoa molempien tutkintojen työharjoittelua
  • työharjoitteluksi anottavan työsuhteen on oltava vähintään 4 työviikkoa/kokoaikatyönä laskettuna
  • opiskelija voi hyödyntää myös ennen LUT:n opintojen alkamista tehtyä työtä, jollei tätä ole jo käytetty jonkin aiemman tutkinnon harjoitteluun (esim. AMK-insinööritutkinnon harjoitteluun käytettyä työtä ei hyväksytä DI-tutkintoon)

  Työharjoitteluraportti

  • työharjoitteluraportti on pakollinen
  • sisältö on määrämuotoinen (käytetään LUT:n raporttilomaketta)
  • raportti on tutkintokohtainen: TkK- ja DI-tutkintoihin vaaditaan erilliset raportit ja siksi myös erilliset työtehtävät
  • jos anomukseen kootaan useita työtehtäviä/työsuhteita, opiskelija kokoaa niistä yhden raportin (anomus sisältää aina yhden raportin)
  • opiskelija ja yliopisto käsittelevät raportteja luottamuksellisina

  Anominen

  • yhden tutkinnon työharjoittelu anotaan yhdellä kertaa (yksi anomus/tutkinto)
  • työharjoittelu anotaan hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 3 kuukautta ennen aiottua valmistumispäivää
  • anomus liitteineen palautetaan koulutusohjelman harjoittelun tarkastajalle
  • anomuksen pakolliset liitteet:
   - työharjoitteluraportti
   - työtodistuskopiot (tai yrittäjältä kopio kaupparekisteriotteesta tai vastaavasta)
  • jos teet molemmat työharjoittelut yhdessä yrityksessä, joka antaa yhden työtodistuksen, huolehdi että työtodistuksessa on kaksi työssäolojaksoa ja kaksi erilaista työtehtävää ja toimenkuvausta (TkK- ja DI- harjoitteluun vaaditaan erilliset työssäolojaksot ja erilaiset työtehtävät)
  • hyväksytty työharjoittelu merkitään Sisuun arvosanalla H=hyväksytty
    

  Työharjoittelut Sisun opintosuunnitelmassa eli omassa hopsissa

  • Pakollinen työharjoittelu on opintosuunnitelmassa opintojaksona. Jos suoritat pakollisen harjoittelun ulkomailla, vaihda HOPSiisi vastaava, koodiltaan U-loppuinen opintojakso, se on tarkoitettu ulkomaiselle harjoittelulle.
   Kun työharjoittelu on hyväksytty, näkyy opintojakso suoritettuna arvosanalla H=hyväksytty.
  • Tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin menevä tai pakollisen työharjoittelun ylimenevä työharjoittelu merkitään omaan opintosuunnitelmaan opintoluonnoksena, jolle haetaan Sisussa suoritusta ennen kuin harjoitteluanomus ja raportti lähetetään tarkastajalle. Opintoluonnos nimetään "Työharjoittelu Work internship". Katso Sisu-ohje työharjoittelusta.

  Oikaisumenettely

  Opintosuorituksen arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua työharjoittelun tarkastajalta 14 päivän kuluessa siitä, kun arvostelu on julkaistu. Tuohon päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea oikaisua yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Lomakkeet