Tekniikan koulutusohjelman vaihtaminen Tekniikan koulutusohjelman vaihtaminen

LUT-yliopiston sisällä eri tekniikan koulutusohjelmien välillä on koulutusohjelman vaihtaminen mahdollista määrättyjen edellytysten täyttyessä

 • ennen tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamista - hakuaika on vuosittain 2.5.-16.5. klo 15.00 mennessä
 • tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen - hakuaika on jatkuva.

 

HUOM! Jos olet harkitsemassa koulutusohjelmasi vaihtoa, ole ensimmäisenä yhteydessä omaan opintojen ohjaajaasi (eli nykyisen koulutusohjelmasi opintojen ohjaajaan).

Ensisijaisesti suositellaan sen kandidaatin tutkinnon suorittamista loppuun, mihin opiskelija on alun perin valittu ja koulutusohjelman vaihtamista vasta kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijan aloittaessa maisteriohjelmaa.

LUTin tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen haku koulutusohjelman vaihtamisesta suositellaan tehtäväksi heti kandidaatiksi valmistumisen jälkeen.

Schoolin johtaja tekee päätöksen vastaanottavan koulutusohjelmasta vastaavan lausunnon perusteella ja vastaanottavan koulutusohjelman resurssit huomioiden.

Opiskelijan vaihtaessa koulutusohjelmaa opinto-oikeus aikaisempaan tekniikan koulutusohjelmaan lakkaa ja opintojen suoritusaika seuraa aikaisempaa opinto-oikeutta.

Energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan koulutusohjelman vaihdon valintaperusteet 2019 (LES)

a) Koulutusohjelman vaihto ennen tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamista

LUT-yliopistossa tekniikan kandidaattiohjelmassa opiskeleva opiskelija voi anoa koulutusohjelman vaihtoa LES:in kandidaattiohjelmaan kesken kandidaatin tutkinnon suorittamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Opiskelija on opiskellut 55 opintopistettä / lukuvuosi.
 • Ensimmäisenä opiskeluvuotena hakevilta ei edellytetä vastaanottavan koulutusohjelman opintoja.
 • Ensimmäisen opintovuoden jälkeen hakeva opiskelija on suorittanut vastaanottavan koulutusohjelman soveltuvia opintoja vähintään 20 opintopistettä.
 • Opiskelijan kaikkien aineiden painotettu keskiarvo on vähintään 3,0.
 • Opiskelijan jäljellä olevan opintoajan katsotaan riittävän kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamiseen.

Opiskelijan tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä myös motivaatiokirje, joka pisteytetään asteikolla 0 – 5.
Vaadittavat opinnot on oltava tehtyinä ja opintosuoritukset kirjattuna 21.6.2019 mennessä.

b) Koulutusohjelman vaihto tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen

LUTin tekniikan kandidaatin suorittanut opiskelija voi tulla valituksi toisen koulutusohjelman maisterivaiheen tutkinto-ohjelmaan seuraavin perustein:

 • Opiskelija on suorittanut kandidaatintutkinnossaan vastaanottavan koulutusohjelman soveltuvia opintoja vähintään 20 opintopistettä. Poikkeuksena sähkötekniikan koulutusohjelma, jossa opiskelijan tulee olla suorittanut vähintään 24 opintopistettä sähkötekniikan ja/tai elektroniikan opintoja. Informaatioteknologian tms. opintoja ei lueta sähkötekniikan opinnoiksi.
 • Opiskelijan kandidaatin tutkinnon painotettu keskiarvo on vähintään 3,0.
 • Opiskelijan jäljellä oleva opintoajan katosotaan riittävän diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamiseen.

 

Laskennallisen tekniikan, kemiantekniikan, tuotantotalouden ja tietotekniikan koulutusohjelman vaihdon valintaperusteet 2019 (LENS)

a) Koulutusohjelman vaihto ennen tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamista

LUT-yliopistossa tekniikan kandidaattiohjelmassa opiskeleva opiskelija voi anoa koulutusohjelman vaihtoa LENS:in kandidaattiohjelmaan kesken kandidaatin tutkinnon suorittamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Hän on opiskellut 55 opintopistettä / lukuvuosi.
 • Ensimmäisenä opiskeluvuotena hakevilta ei edellytetä vastaanottavan koulutusohjelman opintoja. Ensimmäisen opintovuoden jälkeen hakeva opiskelija on suorittanut vastaanottavan koulutusohjelman soveltuvia opintoja vähintään 20 opintopistettä.
 • Opiskelijan kaikkien aineiden painotettu keskiarvo on vähintään 3,0.
 • Opiskelijan jäljellä olevan opintoajan katsotaan riittävän kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamiseen.

Opiskelijan tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä myös motivaatiokirje, joka pisteytetään asteikolla 0 – 5.
Vaadittavat opinnot on oltava tehtyinä ja opintosuoritukset kirjattuna 21.6.2019 mennessä.

b) Koulutusohjelman vaihto tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen

LUTissa tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi anoa koulutusohjelman vaihtoa LENS:n maisterivaiheen tutkinto-ohjelmiin seuraavin perustein, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät (edellytykset koulutusohjelmittain):

 • Laskennallisen tekniikan koulutusohjelmaan hakeva on suorittanut kandidaatintutkinnossaan vastaanottavan koulutusohjelman opintoja tai näitä tukevia opintoja vähintään 24 opintopistettä, matematiikan sekä fysiikan opintoja vähintään 24 opintopistettä ja lisäksi DI-tutkinnossa valittavaa syventymiskohdetta vastaavan sivuaineen min. 20 opintopistettä, yhteensä min. 68 opintopistettä.
 • Opiskelijan kandidaatin tutkinnon painotettu keskiarvon on vähintään 3,0.
 • Opiskelijan jäljellä oleva opintoajan katosotaan riittävän diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamiseen.

tai

 • Kemiantekniikan koulutusohjelmaan hakeva on suorittanut vastaanottavan koulutusohjelman opintoja tai näitä tukevia opintoja vähintään 24 op sekä matematiikan ja fysiikan opintoja vähintään 20 opintopistettä, yhteensä min. 44 opintopistettä.
 • Opiskelijan kandidaatin tutkinnon painotettu keskiarvon on vähintään 3,0.
 • Opiskelijan jäljellä oleva opintoajan katosotaan riittävän diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamiseen.

tai

 • Tuotantotalouden tai tietotekniikan koulutusohjelmaan hakeva on suorittanut kandidaatintutkinnossaan vähintään 24 opintopistettä vastaanottavaan DI-ohjelmaan soveltuvia kyseisen tekniikan alan opintoja.
 • Opiskelijan kandidaatin tutkinnon painotettu keskiarvo on vähintään 3,0.
 • Opiskelijan jäljellä olevan opintoajan katsotaan riittävän diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamiseen.

 

POIKKEUKSET:

Koulutusohjelman vaihtoa ei voi anoa seuraaviin DI-tutkinto-ohjelmiin:

 • Yrittäjyyden DI-ohjelma, Lahti (haetaan erillisvalinnan kautta)
 • Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI, Lahti (haetaan erillisvalinnan kautta)

 

Lisäksi tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet tekniikan kandidaatit voivat siirtyä Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelmaan suoraan, ilman koulutusohjelman vaihtoanomista.

Laskennallisen tekniikan koulutusohjelmista valmistuneet tekniikan kandidaatit voivat siirtyä Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelmaan suoritettuaan kandidaatin tutkinnossaan siirtymiseen vaadittavat opinnot. Jos vaadittavia opintoja ei ole, niin opiskelija voi hakea koulutusohjelman vaihtoa yliopiston erillisvalintojen valintaperusteiden mukaisesti.

Hakulomake
 

Voit palauttaa täyttämäsi vaihtohakemuksen hakuaikana LUTin hakupalveluihin, huoneeseen 2361, tekniikan valintasihteerille. Tässä hakulomake LUTin sisäiseen tekniikan koulutusohjelman vaihtoon: Hakulomake tekniikan koulutusohjelman vaihtoa varten

 

Siirtymiset kauppatieteiden ja tekniikan välillä (SIIRTOHAKU)
 

Siirtohaku on tarkoitettu koulutusalan (kuten tekniikka / kauppatieteet) tai yliopiston vaihtoa hakeville. LUT:n sisäiset siirtymiset kauppatieteistä tekniikkaan ja toisinpäin tehdään myös siirtohakuina.

Siirtohaku tapahtuu Opintopolku.fi –palvelussa. Vuoden 2019 haku- ja valinta-aikataulu on seuraava:

 • Hakuaika alkaa 2.5.2019 klo 8.00 ja päättyy 16.5.2019 klo 15.00.
 • Siirtohaun tulokset ilmoitetaan viimeistään 28.6.2019.
 • Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 8.7.2019 klo 15.00.

 

Siirtohaun valintaperusteet löytyvät LUTin verkkosivuilta osoitteesta: https://www.lut.fi/opiskelu/hakeminen/siirtovalinnassa