Tekniikan koulutusohjelman vaihtaminen Tekniikan koulutusohjelman vaihtaminen

LUT-yliopiston sisällä eri tekniikan koulutusohjelmien välillä on koulutusohjelman vaihtaminen mahdollista määrättyjen edellytysten täyttyessä

  • ennen tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamista - hakuaika on vuosittain 2.5.-16.5. klo 15.00 mennessä
  • tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen - hakuaika on jatkuva.

 

HUOM! Jos olet harkitsemassa koulutusohjelmasi vaihtoa, ole ensimmäisenä yhteydessä omaan opintojen ohjaajaasi (eli nykyisen koulutusohjelmasi opintojen ohjaajaan).

Ensisijaisesti suositellaan sen kandidaatin tutkinnon suorittamista loppuun, mihin opiskelija on alun perin valittu ja koulutusohjelman vaihtamista vasta kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijan aloittaessa maisteriohjelmaa.

LUTin tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen haku koulutusohjelman vaihtamisesta suositellaan tehtäväksi heti kandidaatiksi valmistumisen jälkeen.

Schoolin johtaja tekee päätöksen vastaanottavan koulutusohjelmasta vastaavan lausunnon perusteella ja vastaanottavan koulutusohjelman resurssit huomioiden.

Opiskelijan vaihtaessa koulutusohjelmaa opinto-oikeus aikaisempaan tekniikan koulutusohjelmaan lakkaa ja opintojen suoritusaika seuraa aikaisempaa opinto-oikeutta.

Tekniikan koulutusohjelmien vaihtojen ja siirtohaun valintaperusteet
 

Energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan valintaperusteet 2019 (LENS, tulossa)
Laskennallisen tekniikan, kemiantekniikan, tuotantotalouden ja tietotekniikan valintaperusteet 2019 (LES, tulossa)

Energia-, sähkö-, ympäristö- ja konetekniikan valintaperusteet 2018

Kemiantekniikan ja laskennallisen tekniikka valintaperusteet 2018

Tuotantotalouden ja tietotekniikan valintaperusteet 2018

Hakulomake
 

Voit palauttaa täyttämäsi vaihtohakemuksen hakuaikana LUTin hakupalveluihin, huoneeseen 2361, tekniikan valintasihteerille. Tässä hakulomake LUTin sisäiseen tekniikan koulutusohjelman vaihtoon: Hakulomake tekniikan koulutusohjelman vaihtoa varten

 

Siirtymiset kauppatieteiden ja tekniikan välillä (SIIRTOHAKU)
 

Siirtohaku on tarkoitettu koulutusalan (kuten tekniikka / kauppatieteet) tai yliopiston vaihtoa hakeville. LUT:n sisäiset siirtymiset kauppatieteistä tekniikkaan ja toisinpäin tehdään myös siirtohakuina.

Siirtohaun valintaperusteet LUTin kauppatieteiden koulutusohjelmaan 2019 (LBM, tulossa tähän)

Siirtohaku tapahtuu Opintopolku.fi –palvelussa. Vuoden 2019 haku- ja valinta-aikataulu on seuraava:

  • Hakuaika alkaa 2.5.2019 klo 8.00 ja päättyy 16.5.2019 klo 15.00.
  • Siirtohaun tulokset ilmoitetaan viimeistään 28.6.2019.
  • Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 8.7.2019 klo 15.00.