Tekniikan koulutusohjelman vaihtaminen Tekniikan koulutusohjelman vaihtaminen

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) tekniikan koulutusohjelmien välillä on koulutusohjelman vaihtaminen mahdollista ennen tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamista tai tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ensisijaisesti suositellaan kuitenkin sen kandidaatin tutkinnon suorittamista loppuun, mihin opiskelija on alun perin valittu ja koulutusohjelman vaihtamista kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijan siirtyessä maisteriohjelmaan.

Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeenhaku koulutusohjelman vaihtamisesta suositellaan tehtäväksi heti kandidaatiksi valmistumisen jälkeen.

Koulutusohjelmien vaihtojen hakuaika

Koulutusohjelmien vaihtojen hakuaika on kaksi (2) kertaa vuodessa toukokuun ja marraskuun kaksi ensimmäistä viikkoa ensimmäisestä arkipäivästä alkaen päättyen kahden viikon päässä olevaan seuraavaan arkipäivään. Vuonna 2018 hakuajat ovat siis 2.–16.5.2018 ja 1.–15.11.2018.

Schoolin johtaja tekee päätöksen vastaanottavan koulutusohjelmasta vastaavan lausunnon perusteella ja vastaanottavan koulutusohjelman resurssit huomioiden.

Opiskelijat, jotka on hyväksytty suorittamaan suoraan ylempää korkeakoulututkintoa (DI-tutkintoa), eivät voi hakea koulutusohjelman vaihtoa. Konetekniikan, energiatekniikan, sähkötekniikan, ympäristötekniikan ja kemiantekniikan koulutusohjelmien sisällä opiskelija voi hakea maisteriohjelman vaihtoa kesken maisteriopintojen. Hakuaika on jatkuva ja vaihtoa haetaan koulutusohjelmasta vastaavalta henkilöltä vapaamuotoisella hakemuksella.

Opiskelijan vaihtaessa koulutusohjelmaa opinto-oikeus aikaisempaan tekniikan koulutusohjelmaan lakkaa ja opintojen suoritusaika seuraa aikaisempaa opinto-oikeutta. HUOM! Opiskelijalla voi olla LUT:ssa samanaikaisesti voimassa yksi tekniikan alan ja yksi kauppatieteiden alan tutkinnon opiskeluoikeus.

Koulutusohjelmien vaihtojen ja siirtovalintojen valintaperusteet

LUT School of Energy Systems (LES) koulutusohjelmien (energia-, sähkö-, ympäristö- ja konetekniikka) valintaperusteet

LUT School of Engineering Science (LENS) koulutusohjelmien (kemiantekniikka ja laskennallinen tekniikka) valintaperusteet

LUT School of Business and Management (LBM) tekniikan koulutusohjelmien (tuotantotalous ja tietotekniikka) valintaperusteet

Hakulomake

Siirtymiset kauppatieteiden ja tekniikan välillä  

Siirtohaku on tarkoitettu koulutusalan tai yliopiston vaihtoa hakeville. LUT:n sisäiset siirtymiset kauppatieteistä tekniikkaan ja toisinpäin tehdään myös siirtohakuina.

Siirtohaku tapahtuu Opintopolku.fi–palvelussa. Vuoden 2018 haku- ja valinta-aikataulu on seuraava: Hakuaika alkaa 2.5.2018 klo 8.00 ja päättyy 16.5.2018 klo 15.00. Siirtovalinnan tulokset ilmoitetaan viimeistään 28.6.2018. Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 31.7.2018.

Lisätietoja tekniikan sisäisten koulutusohjelmavaihtojen ja siirtohakujen osalta:

LUT Hakupalvelut
Tekniikan valintasihteeri Päivi Lähde
puh. 040 0 295 130
paivi.lahde@lut.fi

Lisätietoja kauppatieteiden siirtohaun osalta:

LUT Hakupalvelut
Kauppatieteiden valintasihteeri Heli Kylliäinen
puh. 040 0 295 150
heli.kylliainen@lut.fi