Tekniikan koulutusohjelman vaihtaminen Tekniikan koulutusohjelman vaihtaminen

LUT-yliopiston sisällä kaikkien eri tekniikan koulutusohjelmien välillä on koulutusohjelman vaihtaminen mahdollista määrättyjen edellytysten täyttyessä

 • ennen tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamista - hakuaika on 3.5.-17.5.2021 klo 15.00 mennessä
 • tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen - hakuaika on jatkuva (kesällä käsittelyssä on taukoa heinä- ja elokuu)

Jos haet vaihtoa ohjelmasta, jossa opetuskieli englanti, tulee sinun osoittaa vaadittava suomen kielen taito.

HUOM! Jos olet harkitsemassa koulutusohjelmasi vaihtoa, ole ensimmäisenä yhteydessä omaan opintojen ohjaajaasi (eli nykyisen koulutusohjelmasi opintojen ohjaajaan).

Ensisijaisesti suositellaan sen kandidaatin tutkinnon suorittamista loppuun, mihin opiskelija on alun perin valittu ja koulutusohjelman vaihtamista vasta kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijan aloittaessa maisteriohjelmaa.

LUTin tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen haku koulutusohjelman vaihtamisesta suositellaan tehtäväksi heti kandidaatiksi valmistumisen jälkeen.

Schoolin johtaja tekee päätöksen vastaanottavan koulutusohjelmasta vastaavan lausunnon perusteella ja vastaanottavan koulutusohjelman resurssit huomioiden.

Opiskelijan vaihtaessa koulutusohjelmaa opinto-oikeus aikaisempaan tekniikan koulutusohjelmaan lakkaa ja opintojen suoritusaika seuraa aikaisempaa opinto-oikeutta.

Energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan koulutusohjelman vaihdon valintaperusteet (LES)

a) Koulutusohjelman vaihto ennen tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamista

LUT-yliopistossa tekniikan kandidaattiohjelmassa opiskeleva opiskelija voi anoa koulutusohjelman vaihtoa LES:in kandidaattiohjelmaan, kesken kandidaatin tutkinnon suorittamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Opiskelija on opiskellut 55 opintopistettä / lukuvuosi.
 • Ensimmäisenä opiskeluvuotena hakevilta ei edellytetä vastaanottavan koulutusohjelman opintoja.
 • Ensimmäisen opintovuoden jälkeen hakeva opiskelija on suorittanut vastaanottavan koulutusohjelman soveltuvia opintoja vähintään 20 opintopistettä.
 • Opiskelijan kaikkien aineiden painotettu keskiarvo on vähintään 3,0.
 • Opiskelijan jäljellä olevan opintoajan katsotaan riittävän kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamiseen.

Opiskelijan tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä myös motivaatiokirje, joka pisteytetään asteikolla 0 – 5.
Vaadittavat opinnot on oltava tehtyinä ja opintosuoritukset kirjattuna 15.6. mennessä.

b) Koulutusohjelman vaihto tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen

LUTin tekniikan kandidaatin suorittanut opiskelija voi tulla valituksi toisen koulutusohjelman maisterivaiheen tutkinto-ohjelmaan seuraavin perustein:

 • Opiskelija on suorittanut kandidaatintutkinnossaan vastaanottavan koulutusohjelman soveltuvia opintoja vähintään 20 opintopistettä. Poikkeuksena sähkötekniikan koulutusohjelma, jossa opiskelijan tulee olla suorittanut vähintään 24 opintopistettä sähkötekniikan ja/tai elektroniikan opintoja. Informaatioteknologian tms. opintoja ei lueta sähkötekniikan opinnoiksi.
 • Opiskelijan kandidaatin tutkinnon painotettu keskiarvo on vähintään 3,0.
 • Opiskelijan jäljellä oleva opintoajan katosotaan riittävän diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamiseen.

 

Laskennallisen tekniikan, kemiantekniikan, tuotantotalouden ja tietotekniikan koulutusohjelman vaihdon valintaperusteet (LENS)

a) Koulutusohjelman vaihto ennen tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamista

LUT-yliopistossa tekniikan kandidaattiohjelmassa opiskeleva opiskelija voi anoa koulutusohjelman vaihtoa LENS:in kandidaattiohjelmaan, kesken kandidaatin tutkinnon suorittamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Hän on opiskellut 55 opintopistettä / lukuvuosi.
 • Ensimmäisenä opiskeluvuotena hakevilta ei edellytetä vastaanottavan koulutusohjelman opintoja. Ensimmäisen opintovuoden jälkeen hakeva opiskelija on suorittanut vastaanottavan koulutusohjelman soveltuvia opintoja vähintään 20 opintopistettä.
 • Opiskelijan kaikkien aineiden painotettu keskiarvo on vähintään 3,0.
 • Opiskelijan jäljellä olevan opintoajan katsotaan riittävän kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamiseen.

Opiskelijan tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä myös motivaatiokirje, joka pisteytetään asteikolla 0 – 5.
Vaadittavat opinnot on oltava tehtyinä ja opintosuoritukset kirjattuna 15.6. mennessä.

b) Koulutusohjelman vaihto tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen

LUTissa tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi anoa koulutusohjelman vaihtoa LENS:n maisterivaiheen tutkinto-ohjelmiin seuraavin perustein, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät (edellytykset koulutusohjelmittain):

 • Laskennallisen tekniikan koulutusohjelmaan hakeva on suorittanut kandidaatintutkinnossaan vastaanottavan koulutusohjelman opintoja tai näitä tukevia opintoja vähintään 24 opintopistettä, matematiikan sekä fysiikan opintoja vähintään 24 opintopistettä ja lisäksi DI-tutkinnossa valittavaa syventymiskohdetta vastaavan sivuaineen min. 20 opintopistettä, yhteensä min. 68 opintopistettä.
 • Opiskelijan kandidaatin tutkinnon painotettu keskiarvon on vähintään 3,0.
 • Opiskelijan jäljellä oleva opintoajan katosotaan riittävän diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamiseen.

tai

 • Kemiantekniikan koulutusohjelmaan hakeva on suorittanut vastaanottavan koulutusohjelman opintoja tai näitä tukevia opintoja vähintään 24 op sekä matematiikan ja fysiikan opintoja vähintään 20 opintopistettä, yhteensä min. 44 opintopistettä.
 • Opiskelijan kandidaatin tutkinnon painotettu keskiarvon on vähintään 3,0.
 • Opiskelijan jäljellä oleva opintoajan katosotaan riittävän diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamiseen.

tai

 • Tuotantotalouden tai tietotekniikan koulutusohjelmaan hakeva on suorittanut kandidaatintutkinnossaan vähintään 24 opintopistettä vastaanottavaan DI-ohjelmaan soveltuvia kyseisen tekniikan alan opintoja.
 • Opiskelijan kandidaatin tutkinnon painotettu keskiarvo on vähintään 3,0.
 • Opiskelijan jäljellä olevan opintoajan katsotaan riittävän diplomi-insinöörin tutkinnon suorittamiseen.

 

POIKKEUKSET:

Koulutusohjelman vaihtoa ei voi anoa seuraaviin DI-tutkinto-ohjelmiin:

 • Tuotantotalouden DI-ohjelma TUDI, Lahti (tähän haetaan erillisvalinnan kautta vuodenvaihteessa)
 • Yrittäjyyden DI-ohjelma, Lahti (haetaan erillisvalinnan kautta, siirtymismahdollisuus alkamassa 1.8.2020)

 

Lisäksi tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet tekniikan kandidaatit voivat siirtyä Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelmaan suoraan, ilman koulutusohjelman vaihtoanomista.

Laskennallisen tekniikan koulutusohjelmista valmistuneet tekniikan kandidaatit voivat siirtyä Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelmaan suoritettuaan kandidaatin tutkinnossaan siirtymiseen vaadittavat opinnot. Jos vaadittavia opintoja ei ole, niin opiskelija voi hakea Data-analytiikka päätöksenteossa DI-ohjelmaan yliopiston maisterivaiheen erillisvalintojen valintaperusteiden mukaisesti.

Hakulomake
 

Voit palauttaa täyttämäsi vaihtohakemuksen hakuaikana LUTin hakupalveluihin tekniikan valintasihteerille sähköpostitse osoitteella paivi.lahde@lut.fi tai hakijapalvelut@lut.fi. Kerro sähköpostiviestissäsi ja/tai motivaatiokirjeessäsi ne kurssit (kurssi ja op-määrä), joista odotat suoritusmerkinnän vielä saapuvaksi 15.6.2021 mennessä.

Hakemuksen liitteeksi tulosta nykyisestä opiskelijajärjestelmästä SISU opintosuoritusotteesi (WebOodi ei ole enää käytössä).

Hakulomake tekniikan koulutusohjelman vaihtoa varten.

 

Siirtymiset kauppatieteiden ja tekniikan välillä (SIIRTOHAKU)
 

Siirtohaku on tarkoitettu koulutusalan (kuten tekniikka / kauppatieteet) tai yliopiston vaihtoa hakeville. LUTin sisäiset siirtymiset kauppatieteistä tekniikkaan ja toisinpäin tehdään myös siirtohakuina.

Siirtohaku tapahtuu Opintopolku.fi –palvelussa. Vuoden 2021 haku- ja valinta-aikataulu on seuraava:

 • Hakuaika alkaa 3.5.2021 klo 8.00
 • Hakuaika päättyy 17.5.2021 klo 15.00
 • Siirton edellyttämät opinnot tulee olla suoritettuna ja opintosuoritusote niistä toimitettuna viimeistään 15.6.2021 klo 15.00 mennessä
 • Siirtohaun tulokset ilmoitetaan viimeistään 9.7.2021
 • Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 16.7.2021 klo 15.00
 • Opiskeluoikeus alkaa 1.8.2021
 • HUOM. Ottaessaan paikan vastaan siirtohausta opiskelija menettää siirron perusteena olleen opiskeluoikeuden aiemman lukukauden päättyessä.

 

LUTin verkkosivuilta löytyvät myös valtakunnallisen siirtohaun valintaperusteet (päivitetään vuosittain loka-marraskuussa).