Learning Support

  Täydentävät opinnot Täydentävät opinnot

  Täydentävät opinnot vaaditaan vain erillisvalinnassa suoraan kauppatieteen maisteriohjelmissa aloittavilta, ei kandidaatin tutkinnosta opintojaan LUTissa jatkavilta opiskelijoilta.

  HUOM! Suomalainen KTK-tutkinto tarkoittaa kaikissa ohjelmissa suomalaisessa yliopistossa suoritettua kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa (ei tradenomin tutkintoa).

  LASKENTATOIMEN MAISTERIOHJELMA (LAMO)
  Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet)

  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
  A130A0350 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät*) 6 op
  A130A0400 Laadulliset tutkimusmenetelmät*) 6 op
  *) Näistä valitaan toinen
   
  Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
   
  TIETOJOHTAMISEN JA JOHTAJUUDEN MAISTERIOHJELMA (TIJO), LAHTI
  Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
  A350A0050 Business Research Methods 6 op
   
  Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
   
  MASTER'S DEGREE IN BUSINESS ANALYTICS (MBAN)
  Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
  A350A0050 Business Research Methods 6 op
  A350A0250 Multivariate and Econometric Analysis Methods 6 op
   
  Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
  A350A0250 Multivariate and Econometric Analysis Methods 6 op
   
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP (MIBE)
  Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
  A350A0050 Business Research Methods 6 op
   
  Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
   
  MASTER'S DEGREE IN INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT (MIMM)
  Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
  A350A0050 Business Research Methods 6 op
   
  Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
   
  MASTER'S DEGREE IN STRATEGIC FINANCE AND ANALYTICS (MSF)
  Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
  A350A0050 Business Research Methods 6 op
  A350A0250 Multivariate and Econometric Analysis Methods 6 op
   
  Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
  A350A0250 Multivariate and Econometric Analysis Methods 6 op
   
  MASTER'S DEGREE IN SUPPLY MANAGEMENT (MSM)
  Kaikki muut opiskelijat, paitsi suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op
  A350A0050 Business Research Methods 6 op
   
  Suomalaisen KTK-tutkinnon suorittaneet:
  A130A0050 Introduction to Studies of Economic Sciences for Master's Students 3 op