Blogi Blogi

«Takaisin

Muutoksia opintojen voimassaoloon 1.8.2018 ja 1.1.2020 alkaen

LUT:lla astuu voimaan asteittain 1.8.2018 ja 1.1.2020 alkaen uudet opintojen vanhenemissäännöt. Kanditutkinnossa voi olla enintään 7 vuotta vanhoja opintoja. Sama sääntö koskee myös maisteriopintoja.  

”Vararehtorin päätöksellä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kandidaatin ja maisteritutkinnot voivat sisältää enintään seitsemän vuotta vanhoja opintosuorituksia. Perustellusta syystä tätä pidemmästä opintosuoritusten voimassaolosta päättää vararehtori koulutusohjelmavastaavan esityksestä. Tutkintoon kuuluvat pakolliset kieliopinnot ovat voimassa toistaiseksi.

Uudet vanhenemissäännöt koskevat opiskelijoita, jotka aloittavat opintonsa 1.8.2018 tai sen jälkeen. Uudet vanhenemissäännöt koskevat kaikkia opiskelijoita 1.1.2020 alkaen myös niitä, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.8.2005.”

Seuraava
Kommentit
Trackback URL:

Moodle Moodle

Moodle on LUT:n verkko-oppimisympäristö, jota käytetään useilla opintojaksoilla opetuksen tukena. Se mahdollistaa vuorovaikutteisen opetuksen. Moodleen pääsee kirjautumaan yleistunnuksilla – tunnukset ovat kaikilla LUT:n opiskelijoilla ja henkilökunnalla. Moodlea voi käyttää webbiselaimen kautta mistä tahansa verkkoyhteyden kautta.

Kun ilmoittaudut kurssille Oodissa, pääset Moodle-kurssille vasta kun ilmoittauminen on vahvistettu. Moodle-kurssien näkyvyys opiskelijalle on 2 vuotta (kuluva lukuvuosi + edellinen), lisäksi yhtä aiempi lukuvuosi on piilotettuna. Tätä vanhempien lukuvuosien tutkintokurssit poistetaan Moodlesta materiaaleineen ja opintosuorituksineen. Opiskelijan tulee itse huolehtia materiaalien tallentamisesta ja kesken jääneistä opintosuorituksista.

Tohtoriopiskelija: kun olet ilmoittautunut kurssille Weboodissa, käytä myös Moodleen kirjautumisessa opiskelijatunnustasi, kurssi on automaattisesti lisätty tälle tunnukselle, ei henkilökuntatunnukselle!

Apua ja ohjeita Moodlen käyttöön löydät LUT Moodle opiskelijan oppaasta. Ongelmatilanteissa tukea LUT Moodleen antaa Opetusteknologiapalvelut (opetushelp(at)lut.fi).

Moodlen löydät osoitteesta: https://moodle.lut.fi

Turnitin Turnitin

Turnitin on Internet-pohjainen ohjelmapalvelu, jonka avulla opettajat voivat ohjata opiskelijoita tieteelliseen kirjoittamiseen sekä tarkastaa opiskelijan kirjoittaman tekstin alkuperäisyyttä.

Turnitin-palvelussa verrataan opiskelijan palauttamaan tekstiä laajaan kansainväliseen tietokantaan, joka sisältää tieteellisiä artikkeleita, lehtiä ja kirjoja, indeksoituja Internet-sivuja sekä eri oppilaitosten opinnäytteitä ja harjoitustöitä. Palvelu tuottaa vastineeksi alkuperäisyysraportin. Raporttia tarkastelemalla voidaan havaita täysin oma teksti ja lähteistä kopioitu teksti.

Turnitin on integroitu osaksi Moodlea, joten sitä voivat kaikki opettajat käyttä osana muuta Moodle-kurssipohjan käyttöä. Opiskelija voi palauttaa omia tekstejään vain jos opettaja on Moodleen luonut palautustehtävän.

Opiskelijan ohje Turnitin-käyttöön löytyy tästä. Katso myös miten Turnitin voi auttaa kirjoitusprosessissa.

Perusopiskelijat

Turnitin-käyttö edellyttää, että opettaja lisää palautustehtävän Moodlessa kurssialustalle. Turnitin-tarkastus on yleensä mahdollista kaikilla kandi-, gradu- ja DI-seminaarikursseilla, koska lopputöiden tarkastaminen on tullut pakolliseksi vuoden 2016 alusta alkaen.

Tohtoriopiskelijat

Moodlesta löydät Turnitin-originality check for doctoral students 2019 -kurssin, jossa voit vapaasti tarkastella tekstejäsi. Kurssi on avoin, mutta mikäli haluat tehdä tarkastuksen, on kurssilla itserekisteröinti (löydät sen Administration-lohkosta). Työn tarkastaminen onnistuu jo vedosvaiheessa eli voit tarkastaa useamman kerran. Tarvittaessa ota yhteyttä Opetushelpiin.

Jos väitöstyösi on jo menossa esitarkastukseen ja sille pitää tehdä lopullinen tarkastus ennen prosessia, pyydä ohjaajaasi ottamaan yhteyttä Opetushelpiin. Ohjaaja lisätään opettajana kurssipohjalle, jolloin hän pääsee katsomaan opiskelijan palauttaman työn alkuperäisyysraportin. Ohjaaja todentaa raportin avulla, onko työ kelvollinen menemään esitarkastusprosessiin.

Tohtoriopiskelijoiden Turnitin-ohje tässä.

Ongelmatilanteet

Ota yhteyttä Opetusteknologiapalveluihin: opetushelp(at)lut.fi

Echo360 Echo360

Echo360 luentovideojärjestelmä

LUTilla on opettajilla mahdollisuus tallentaa luennot ja jakaa ne Moodlen kautta opiskelijoille. Tallennusmahdollisuus on lähes kaikissa  isoissa luentosaleissa ja useimmissa muissa tiloissa.

Opettaja voi jakaa yksittäisten videoiden linkkejä tai käyttää yhtä linkkiä (Ulkoinen työkalu), jonka kautta opiskelija pääsee Echo360:n kurssialustalle. Kurssialustalle opettaja voi lisätä kaikki luentotallenteet ja niiden esityskalvot. Opiskelija voi videoita katsellessaan tehdä muistiinpanoja, kommentoida niitä tai esittää kysymyksiä. Echo360 kurssialustalle julkaistava tallenne on myös mahdollista streamata tietyistä saleista (Viipuri, 2310, 6323 ML6325, 7332, 7339 ja tulossa 1.vaihee uusiin saleihin)

Opiskelijan ohjeet videoiden katseluun täältä.

Ongelmatapauksissa ota yhteyttä Opetusteknologiapalveluihin: opetushelp(at)lut.fi

Weboodi Weboodi

WebOodi on LUT:n opiskelijoiden käyttöliittymä opiskelijarekisteriin. WebOodissa ilmoittaudutaan lukuvuodelle ja opetustapahtumiin (esim. kurssit, kuulustelut ja välikokeet) ja WebOodissa opiskelija pääsee seuraamaan omia opintosuoritustietojaan Sieltä voi myös tilata epävirallisen opintosuoritusotteen suoraan omaan sähköpostiin. Lisäksi WebOodissa on sähköinen hops-työkalu, joka on käytössä useimmilla LUT:n eri opiskelijaryhmillä opintojen suunnittelun apuvälineenä.

WebOodi on opiskelijan ensisijainen ilmoittautumiskanava. Jos jostain poikkeuksellisesta syystä ei pääse ilmoittautumaan WebOodilla, voi ilmoittautumisaikojen puitteissa ilmoittautua opintotoimiston opiskelijapalvelujen kautta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen opinto(at)lut.fi. Tarvittaessa ilmoittautuminen onnistuu myös puhelimitse tai käymällä henkilökohtaisesti opintotoimiston opiskelijapalvelussa.

Opiskelijan on pidettävä opiskelijarekisterissä olevat omat yhteystietonsa ajan tasalla, jotta yliopiston henkilökunta tavoittaa opiskelijan tarvittaessa. Yhteystiedot (osoitteet, puhelinnumerot ja kotikuntatiedot) tulee itse päivittää WebOodissa. Jos WebOodin käyttö ei ole mahdollista, ilmoita muutoksista opintotoimistoon.

WebOodi

Webropol Webropol

Yliopistolla on käytössä sähköinen kyselytyökalu, Webropol 2.0. LUT:n opiskelijat voivat käyttää Webropol-työkalua tiedon keräämiseen opintoihin, esim. opinnäytetyöhön liittyen. Työkalua voi käyttää myös ylioppilaskunta- ja kiltatoimintaan sekä muuhun opiskelijoiden yhteiseen vapaa-ajantoimintaan liittyen.

Webropol-kyselyitä pääsee luomaan omilla LUT-tunnuksilla osoitteesta webropol.lut.fi . Kyselyä luotaessa on tärkeää, että kyselyt sijoitetaan oikeaan alakansioon, olethan siis tarkka että et tallenna kyselyäsi pääkansioon. Webropol-pääkäyttäjät (Riikka Hämäläinen, Michaela WinterAnnikka Nurkka) antavat tarvittaessa opastusta asiassa. Myös helpdesk@webropol.com antaa käyttäjätukea.
 

Sisu - opintohallinnon tietojärjestelmä Sisu - opintohallinnon tietojärjestelmä

Mikä Sisu on ja milloin se otetaan käyttöön?

Sisu-järjestelmä on uusi, rakenteilla oleva opintojen suunnitteluun ja hallinnointiin tarkoitettu tietojärjestelmä. Sen tullaan parin lähivuoden aikana ottamaan käyttöön LUT-yliopiston lisäksi myös Aalto yliopistossa sekä Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa. LUTissa Sisu tulee korvaamaan nykyisen Oodi-järjestelmän vuoden 2020 aikana. 

Sisu-järjestelmässä (otetaan käyttöön vaiheittain lukuvuosien 2019-20 aikana)

  • opiskelija suunnittelee opintonsa (HOPS) sekä saa niiden suunnitteluun ohjausta, tekee erilaisia hakemuksia (hyväksiluvut, sisällyttämiset, korvaavuudet, henkilökohtaiset suoritukset, tutkinnon hakeminen yms.) ja seuraa opintojensa etenemistä
  • opettaja hallinnoi opintojaksonsa tietoja ja arvioi opiskelijoiden suorituksia
  • opintojen ohjaaja seuraa opiskelijoiden suunnitelmia ja niiden etenemistä, kommentoi HOPS:ia, käsittelee hakemuksia 
  • hallintohenkilö hallinnoi opiskelijan perustietoja ja opintoja, opiskeluoikeuksia, käsittelee arviointeja ja hakemuksia, tuottaa tutkintotodistuksia ja niiden liitteitä
  • opetussuunnitelmatyöhön osallistuvat tahot ylläpitävät opintojaksoihin ja tutkintorakenteisiin liittyviä perustietoja
Lukuvuoden 2019-2020 aikana Sisuun ei vielä viedä lukujärjestystietoja. Myös lukujärjestysjärjestelmä on muuttumassa. Lukujärjestykset löytyvät lukuvuodesta 2019-2020 alkaen TimeEdit-järjestelmästä. Syyslukukauden lukujärjestykset julkaistaan kesällä, jolloin myös kirjautuminen uuteen lukujärjestysohjelmaan avautuu. Kirjautuminen tapahtuu Haka-tunnuksilla.

 

TimeEditissä voi tarkastella ryhmien, opetustapahtumien, henkilöiden ja tilojen lukujärjestyksiä. TimeEdit on yhteinen järjestelmä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa, joten opiskelija voi koostaa omaan lukujärjestykseensä myös Saimian järjestämät kieliopinnot. Tarkempia ohjeita järjestelmän käytöstä tulossa kesällä.

 

Järjestelmää valmistellaan osissa ja siirtyminen Oodin käytöstä Sisun käyttämiseen LUT-yliopistossa tehdään kahdessa vaiheessa:
  • syksyllä 2019 uudet tutkinto-opiskelijat tekevät HOPS:t Sisuun, kaikki muu toiminnallisuus on edelleen Oodissa
  • syksyllä 2020 käytössä pitäisi olla Sisun kaikki toiminnallisuudet