Blogi Blogi

«Takaisin

Learning Summit 2016

Yhdysvaltojen suuret yliopistot (Berkeley, Harvard, MIT ja Stanford) pitivät vuosittaisen Learning Summit-tapaamisensa viime huhtikuussa Stanfordissa. Kutsutilaisuudesta löytyy hyvä kooste videoita katsottavaksi. Opetuksen ja opetusteknologian kehityksen näkökulmasta keskustelu kannattaa huomioida. Alla poimintoja videoilta.

MOOC:it puhuttavat yhä. Niiden alkuperäinen tarkoitus ja nykytila ovat kaksi eri asiaa myös näiden suurten MOOC-tuottajien mielestä. Pääsääntöisesti näille osallistujat ovat jo valmistuneita opiskelijoita, jotka täydentävät omaa osaamistaan tietyllä erikoisalueella. Nuorille opiskelijoille kampus ja yhteisöllisyys ovat merkityksellisempiä arvoja kuin mahdollisuus suorittaa kurssi keinolla millä hyvänsä. Toisaalta MOOC:ien kautta on luotu kontakteja opiskelijoihin eri puolilla maailmaa ja saatu toisenlaista perspektiiviä asioihin. Yliopistot pohtivat yhä käytettyjen resurssien hyötysuhdetta niin opetuspuolella kuin taloudellisesti. Perus-MOOC on noin USD 100 000 investointi.

Opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa hyödyntäen keskusteluissa todettiin käänteinen luokkahuone- opetusmenetelmän olevan monessa tapauksessa opiskelijalähtöisesti tehokkaampi oppimismenetelmä kuin perinteiset luennot. Hyöty syntyy opiskeluun käytetyssä ns. keskittyneessä ajassa eli massaluennoilla ollaan, keskitytään opiskeluun tai ei, kun taas käänteinen luokkahuone-menetelmä edellyttää opiskelijan keskittymistä tietyn (usein henkilökohtaisesti valittavissa olevan) ajan. Näin opiskeluaikahallinta ja tehokkuus ovat opiskelijalla itsellään.

Lopuksi vielä seikka, joka herätti pohdintaa oli, että nykyopiskelijan keskittymisaika on 6,5 minuuttia. Lisäksi he näkevät itsensä moniosaajiksi hetkessä. Mitkä ovat menetelmät opettaa heitä, että oppimista tapahtuu?

Mikäli kiinnostuit enemmän Learning Summitista, videot löydät täältä - https://vptl.stanford.edu/year-learning/videos/summit

***************************************

The great Universities of United States (Berkeley, Harvard, MIT and Stanford) held their yearly Learning Summit last April in Stanford. From this invitation only event one can find good amount of videos to be watched. From the point of view of teaching and teaching technology the discussion is worthwhile a notice. Here are some of the notifications.

MOOC’s are still ones to be discussed. Their original purpose and present state are two different things also in the eyes of these big MOOC producers. They have discovered MOOC´s as the courses for already graduated students to increase their knowledge in some specific area. To the young students the campus and communality are more important values than to carry out courses no matter what. In the other hand via MOOC´s has been created contacts to students of different parts of the world and different perspectives have arousen. These Universities are also debating the value of used resources in teaching as well as financing MOOC’s. Basic MOOC is approximately an USD 100 000 investment.

Flipped classroom including both teaching technology and pedagogy was noted in many cases to be more efficient teaching method in use of student time than traditional lectures. The efficiency appears in the so called concentrading time in studies meaning that as attending a mass lecture, student is present, but not necessarily studying. In the other hand, flipped classroom requires concentration for a certain period of time (often chosen by student). This way the student governs study time and efficiency.

And to finnish this quick summary as a final notation raising into discussion was the fact, that concentration time for a student of today is 6,5 minutes. They also see themselves as multitasking people in a moment. What are the methods to teach them, so that learning will appear?

If you got more interested in the Learning Summit, you can find the videos here - https://vptl.stanford.edu/year-learning/videos/summit

Kommentit
Trackback URL:

Moodle Moodle

Moodle on LUT:n verkko-oppimisympäristö, jota käytetään useilla opintojaksoilla opetuksen tukena. Se mahdollistaa vuorovaikutteisen opetuksen. Moodleen pääsee kirjautumaan yleistunnuksilla – tunnukset ovat kaikilla LUT:n opiskelijoilla ja henkilökunnalla. Moodlea voi käyttää webbiselaimen kautta mistä tahansa verkkoyhteyden kautta.

Kun ilmoittaudut kurssille Oodissa, pääset Moodle-kurssille vasta kun ilmoittauminen on vahvistettu.

Apua ja ohjeita Moodlen käyttöön löydät LUT Moodle opiskelijan oppaasta. Ongelmatilanteissa tukea LUT Moodleen antaa Opetusteknologiapalvelut (opetushelp(at)lut.fi).

Moodlen löydät osoitteesta: http://moodle.lut.fi

Turnitin Turnitin

Turnitin on Internet-pohjainen ohjelmapalvelu, jonka avulla opettajat voivat ohjata opiskelijoita tieteelliseen kirjoittamiseen sekä tarkastaa opiskelijan kirjoittaman tekstin alkuperäisyyttä.

Turnitin-palvelussa verrataan opiskelijan palauttamaan tekstiä laajaan kansainväliseen tietokantaan, joka sisältää tieteellisiä artikkeleita, lehtiä ja kirjoja, indeksoituja Internet-sivuja sekä eri oppilaitosten opinnäytteitä ja harjoitustöitä. Palvelu tuottaa vastineeksi alkuperäisyysraportin. Raporttia tarkastelemalla voidaan havaita täysin oma teksti ja lähteistä kopioitu teksti.

Turnitin on integroitu osaksi Moodlea, joten sitä voivat kaikki opettajat käyttä osana muuta Moodle-kurssipohjan käyttöä. Opiskelija voi palauttaa omia tekstejään vain jos opettaja on Moodleen luonut palautustehtävän.

Opiskelijan ohje Turnitin-käyttöön löytyy tästä. Katso myös miten Turnitin voi auttaa kirjoitusprosessissa.

Perusopiskelijat

Turnitin-käyttö edellyttää, että opettaja lisää palautustehtävän Moodlessa kurssialustalle. Turnitin-tarkastus on yleensä mahdollista kaikilla kandi-, gradu- ja DI-seminaarikursseilla, koska lopputöiden tarkastaminen on tullut pakolliseksi vuoden 2016 alusta alkaen.

Tohtoriopiskelijat

Jos haluat tarkastaa väitöstyöhön liittyviä tekstejä, ota yhteyttä Opetushelpiin ja pyydä lisäämään sinut Moodle-kurssipohjalle Turnitin-originality check for doctoral students. Siellä voit vapaasti tarkastella tekstejäsi.

Jos väitöstyösi on menossa esitarkastukseen  ja sille pitää tehdä lopullinen tarkastus ennen prosessia, pyydä ohjaajaasi ottamaan yhteyttä Opetushelpiin. ohjaaja lisätään opettajana kurssipohjalle, jolloin hän pääsee katsomaan opiskelijan palauttaman työn alkuperäisyysraportin. Ohjaaja todentaa raportin avulla, onko työ kelvollinen menemään esitarkastusprosessiin.

Ongelmatilanteet

Ota yhteyttä Opetusteknologiapalveluihin: opetushelp(at)lut.fi

Echo Echo

Echo360 luentovideojärjestelmä

LUT on ottanut käyttöön opettajille mahdollisuuden tallentaa luennot ja jakaa ne Moodlen kautta opiskelijoille. Tallennusmahdollisuus on kaikilla luentosaleissa (pois lukien mikroluokat)

Opettaja voi jakaa yksittäisten videoiden linkkejä tai käyttää yhtä linkkiä (Ulkoinen työkalu), jonka kautta opiskelija pääsee Echo360:n kurssialustalle. Kurssialustalle opettaja voi lisätä kaikki luentotallenteet ja niiden esityskalvot. Opiskelija voi videoita katsellessaan tehdä muistiinpanoja, kommentoida niitä tai esittää kysymyksiä. Echo360 kurssialustalle julkaistava tallenne on myös mahdollista streamata tietyistä saleista (Viipuri, 2310, 4304-5, 6323, 7332, 7339)

Opiskelijan ohjeet videoiden katseluun täältä.

Täydellinen tulostettava käyttöohje opiskelijoille englanniksi täältä.

Ongelmatapauksissa ota yhteyttä Opetusteknologiapalveluihin: opetushelp(at)lut.fi

Weboodi Weboodi

WebOodi on LUT:n opiskelijoiden käyttöliittymä opiskelijarekisteriin. WebOodissa ilmoittaudutaan lukuvuodelle ja opetustapahtumiin (esim. kurssit, kuulustelut ja välikokeet) ja WebOodissa opiskelija pääsee seuraamaan omia opintosuoritustietojaan Sieltä voi myös tilata epävirallisen opintosuoritusotteen suoraan omaan sähköpostiin. Lisäksi WebOodissa on sähköinen hops-työkalu, joka on käytössä useimmilla LUT:n eri opiskelijaryhmillä opintojen suunnittelun apuvälineenä.

WebOodi on opiskelijan ensisijainen ilmoittautumiskanava. Jos jostain poikkeuksellisesta syystä ei pääse ilmoittautumaan WebOodilla, voi ilmoittautumisaikojen puitteissa ilmoittautua opintotoimiston opiskelijapalvelujen kautta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen opinto(at)lut.fi. Tarvittaessa ilmoittautuminen onnistuu myös puhelimitse tai käymällä henkilökohtaisesti opintotoimiston opiskelijapalvelussa.

Opiskelijan on pidettävä opiskelijarekisterissä olevat omat yhteystietonsa ajan tasalla, jotta yliopiston henkilökunta tavoittaa opiskelijan tarvittaessa. Yhteystiedot (osoitteet, puhelinnumerot ja kotikuntatiedot) tulee itse päivittää WebOodissa. Jos WebOodin käyttö ei ole mahdollista, ilmoita muutoksista opintotoimistoon.

WebOodi

Webropol Webropol

Yliopistolla on käytössä sähköinen kyselytyökalu, Webropol 2.0. LUT:n opiskelijat voivat käyttää Webropol-työkalua tiedon keräämiseen opintoihin, esim. opinnäytetyöhön liittyen. Työkalua voi käyttää myös ylioppilaskunta- ja kiltatoimintaan sekä muuhun opiskelijoiden yhteiseen vapaa-ajantoimintaan liittyen.

Webropol-kyselyitä pääsee luomaan omilla LUT-tunnuksilla osoitteesta webropol.lut.fi . Kyselyä luotaessa on tärkeää, että kyselyt sijoitetaan oikeaan alakansioon, olethan siis tarkka että et tallenna kyselyäsi pääkansioon. Webropol-pääkäyttäjät (Suvi Tiainen, Riikka Hämäläinen, Annikka Nurkka) antavat tarvittaessa opastusta asiassa. Myös helpdesk@webropol.com antaa käyttäjätukea.