Learning Support

  Yksi osoite Yksi osoite

   Opintopalvelut.Teknillinen(at)lut.fi

  • Palauta kaikki opintoihin liittyvät lomakkeet
    

  Energiatekniikan opintojen ohjaus ja opintoneuvonta Energiatekniikan opintojen ohjaus ja opintoneuvonta

  Opintoihisi liittyvissä kysymyksissä saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalta ja opintoneuvojalta. Hyvin organisoidulla opintojen ohjauksella haluamme varmistaa, että saavutat tavoitteesi suunnitelmiesi mukaisesti.

  Opintojen suunnittelu ja aikatauluttaminen takaavat niin opintojen sujuvan käynnistymisen kuin opintojen etenemisen. Käänny rohkeasti opintojen ohjaajan tai opintoneuvojan puoleen opintojen suunnitteluun ja etenemiseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamme sinua tarvittaessa eteenpäin.

  Tutustu myös Laadukas opiskelu -sivustoon, missä on materiaalia ja tehtäviä oppimiseen ja opiskeluun liittyen.

  Huomioi myös Lappeenrannan tiedekirjaston Erilaisen oppijan -opas, mikäli sinulla on vaikeuksia painetun tekstin lukemisen kanssa.

  Energiatekniikan opintojen ohjaaja Energiatekniikan opintojen ohjaaja

  Marjaana Lehtinen - opintojen ohjaaja
  huone 2313, puh. 040 191 9418, e-mail: marjaana.lehtinen(at)lut.fi

  • Kandidaattiohjelman ja DI-opiskelijoiden opintojen ohjaus ja opintoneuvonta
  • hopsin tekemisessä ja opintojen aikatauluttamisessa avustaminen
  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tarkastus ja muutokset
  • aikaisempien opintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluvut
  • opintoneuvonta vaihtoon lähteville opiskelijoille
  • opintoneuvonta saapuville ulkomaalaisille opiskelijoille
  • JOO-opinto-oikeushakemusten käsittely
  • lisäaika-anomukset 

  Opiskelijapalvelut ovat avoinna ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14. Varaa tapaamisaika sähköpostilla, jos tapaaminen ei sovi sinulle  aukioloaikoina tai haluat varmistuksen siitä, että opintojen ohjaaja on paikalla.

  Energiatekniikan opintoneuvoja Energiatekniikan opintoneuvoja

  Kirsi Nieminen
  e-mail: kirsi.nieminen@lut.fi

  050 475 0479

  Opintotoimiston avokonttori

  Vastaanottoaikaa ei toistaiseksi pidetä. Etätapaamisia voidaan sopia sähköpostin välityksellä.

  • yleinen opintoneuvonta perusopiskelijoille, erityisesti fukseille
  • e-HOPS ja HOPS työpajat ja neuvonta
  • opiskeluun liittyvät käytännön asiat (esim. lukujärjestykseen ja tenttimisiin liittyvät kysymykset)
  • opiskelijatapahtumien ja infojen käytännön järjestelyt

  Opettajatuutorointi Opettajatuutorointi

  Opettajatuutori on koulutusohjelman opettaja, tutkijaopettaja tai assistentti, joka auttaa opintojen sisällöllisessä suunnittelussa ja osaa vastata esim. oman opintokokonaisuutensa opintojaksojen sisältöä ja suoritusjärjestystä koskeviin kysymyksiin. Opettajatuutoreiden puoleen voit kääntyä missä vaiheessa opintoja tahansa.

  Kandidaatin tutkinnosta aloittavien opiskelijoiden opettajatuutorit
  Aija Kivistö (energiatalous), puh. 040 741 9401
  Kari Luostarinen (voimalaitostekniikka, uusiutuvan energian tuotanto), puh. 040 357 7793
  Anne Jordan (ydinvoimatekniikka), puh. 040 152 9416
  Teemu Turunen-Saaresti (modelling of energy systems), puh. 050 539 5733

  Energy Systems
  Aki Grönman (energiakoneet ja -prosessit), puh. 040 7767 999
  Anne Jordan, puh. 040 152 9416