Learning Support

  Tuotantotalouden opiskelijoiden sähköpostilistat Tuotantotalouden opiskelijoiden sähköpostilistat

  Liittymällä sähköpostilistalle saat tietoosi ajankohtaiset opintoasiat, tärkeimmät päivämäärät, muistutuksia eri deadlineista sekä tiedotuksia yleisistä asioista. Myös suurimpaan osaan usein kysytyistä kysymyksistä pyrimme vastaamaan listojen kautta.

  Ohje liittymisestä oman vuosikurssisi tuta-listalle:

  Lähetä tyhjä sähköpostiviesti osoitteeseen sympa@lists.lut.fi

  • Kirjoita viestin otsikoksi/aiheeksi: sub listan_nimi
  • Malli: sub tuta17

  Opinto-oikeusaika Opinto-oikeusaika

  Alemman korkeakoulututkinnon eli tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180  opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika kolme vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto eli diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika on kaksi vuotta.

  Käytännössä molempien tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa tarkoittaa noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Yliopistolaissa (558/2009) on määrätty tutkintojen suorittamisajoista ja opinto-oikeuksien kestoista. Opinto-oikeuden kesto on rajallinen opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittamisaikaa lähdetään laskemaan opiskelupaikan vastaanottamislukukauden alusta.

  Tutustu tarkemmin opinto-oikeuden kestoon ja poissaolevaksi ilmoittautumiseen.

  Opiskelupaikan vastaanottaminen Opiskelupaikan vastaanottaminen

  Opiskelupaikka LUT-yliopistoon on vastaanotettava valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa. Kirjautuaksesi palveluun tarvitset verkkopankkitunnukset tai HST-kortin.

  Opiskelun aloittamiseen liittyvät tarkemmat ohjeet ja aikataulut opiskelupaikan vastaanottamiseen löytyvät Opiskelu -osiosta kohdasta Uusille opiskelijoille

  Orientaatioviikko ja vertaistuutorointi Orientaatioviikko ja vertaistuutorointi

  Uusien opiskelijoiden opinnot aloitetaan LUT:n yhteisellä orientaatioviikolla, jolloin on sekä LUT:n yhteistä ohjelmaa että koulutusohjelman omaa ohjelmaa. Orientaatioviikon aikana tutustutaan LUT:n palveluihin ja opiskeluun LUT:ssa sekä toisiin aloittaviin fukseihin oman opiskelijatuutorin johdolla.

  Opinnot on mahdollista aloittaa sekä syys- että kevätlukukauden alusta. Tietyissä DI-ohjelmissa aloitusaika on kerran vuodessa tai joka toinen vuosi.

  Vertaistuutoroinnin tavoitteena on ohjata LUT:ssa opintonsa aloittavat uudet opiskelijat (=fuksit) opinnoissaan hyvään alkuun ja integroitumaan osaksi yliopistoyhteisöä.

  Kaikille uusille opiskelijoille nimetään tuutori omasta koulutusohjelmasta, joka ohjaa, auttaa, tukee, kertoo, opastaa, kannustaa ja välittää.

  Johdatus tuotantotalouden opiskeluun Johdatus tuotantotalouden opiskeluun

  CS90A0002 Johdatus tuotantotalouden opiskeluun on 1. opintovuoden opintojakso, jonka laajuus on 3 op. Opintojakso sisältyy kandidaatin tutkinnon yleisopintoihin. 

  Opintojakson tavoitteena on 

  • tukea opintojen aloitusta
  • lisätä yliopisto-opiskelun taitoja
  • vahvistaa opiskelijan valmiuksia erityisesti tuotantotalouden alalla


  Yliopistolla käytettävä sähköinen oppimisympäristö Moodle tulee myös tutuksi tällä opintojaksolla. Lisätietoja opintojaksosta löytyy opinto-oppaan kurssikuvauksesta. Opintojaksolle ilmoittaudutaan WebOodissa. Fuksiviikolla erityisesti tuutorit opastavat ilmoittautumisessa, muulloin opastusta löytyy opinto-oppaista, Uni-portaalin kohdasta Ilmoittautuminen sekä tuotantotalouden opintoneuvojalta, pirita.harkonen@lut.fi.

  Paluu opintoihin Paluu opintoihin

  Oletko palaamassa opintojen pariin pidemmän tauon jälkeen? Esimerkiksi asepalveluksesta tai äitiys- ja vanhempainvapaalta.

  Ota yhteyttä oman koulutusohjelmasi opintojen ohjaajaan, mikäli tarvitset käytännön apua ja neuvoja opintojen käynnistämiseen. Yhteystiedot näet oman koulutusohjelman "Opintojen ohjaus" sivulta.

  Lukuvuosi-, opintojakso- tai tentti-ilmoittautumisten kanssa sinua auttaa Opiskelijoiden asiakaspalvelu.