Learning Support

  Sähköpostilistat Sähköpostilistat

  Opintoasioissa virallinen tiedotuskanava on UNI - opintoportaali.

  Liittymällä koulutusohjelman sähköpostilistalle saat tietoa ajankohtaistaisista asioista ja tapahtumista.

  Ohje liittymisestä oman vuosikurssisi (=opintojen aloitusvuosi) säte-listalle:

  Lähetä tyhjä sähköpostiviesti osoitteeseen sympa@lists.lut.fi

  • Kirjoita viestin otsikoksi/aiheeksi: sub listan_nimi
  • Malli: sub säte16

  Opinto-oikeusaika Opinto-oikeusaika

  Alemman korkeakoulututkinnon eli tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180  opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika kolme vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto eli diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika on kaksi vuotta.

  Käytännössä molempien tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa tarkoittaa noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Yliopistolaissa (558/2009) on määrätty tutkintojen suorittamisajoista ja opinto-oikeuksien kestoista. Opinto-oikeuden kesto on rajallinen opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittamisaikaa lähdetään laskemaan opiskelupaikan vastaanottamislukukauden alusta.

  Tutustu tarkemmin opinto-oikeuden kestoon ja poissaolevaksi ilmoittautumiseen.

  Opiskelupaikan vastaanottaminen Opiskelupaikan vastaanottaminen

  Opiskelupaikka LUT-yliopistoon on vastaanotettava valtakunnallisessa Opintopolku.fi -palvelussa viimeistään 15.7.2020  klo 15.00 (maisteriohjelmat) ja 22.7.2020 klo 15.00 (kandidaattiohjelmat). Kirjautuaksesi palveluun tarvitset verkkopankkitunnukset tai HST-kortin.

  Opiskelun aloittamiseen liittyviä ohjeita löytyy Opiskelu -osiosta kohdasta Uusille opiskelijoille

  Orientaatioviikko ja vertaistuutorointi Orientaatioviikko ja vertaistuutorointi

  Uusien opiskelijoiden opinnot aloitetaan LUT:n yhteisellä orientaatioviikolla, jolloin on sekä LUT:n yhteistä ohjelmaa että koulutusohjelman omaa ohjelmaa. Orientaatioviikon aikana tutustutaan LUT:n palveluihin ja opiskeluun LUT:ssa sekä toisiin aloittaviin fukseihin oman opiskelijatuutorin johdolla. 

  Vertaistuutoroinnin tavoitteena on ohjata LUT:ssa opintonsa aloittavat uudet opiskelijat (=fuksit) opinnoissaan hyvään alkuun ja integroitumaan osaksi yliopistoyhteisöä.

  Kaikille uusille opiskelijoille nimetään tuutori omasta koulutusohjelmasta, joka ohjaa, auttaa, tukee, kertoo, opastaa, kannustaa ja välittää.

  Johdatus sähkötekniikan opintoihin Johdatus sähkötekniikan opintoihin

  BL10A0000 Johdatus sähkötekniikan opiskeluun 1 op on sähkötekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluva opintojakso, joka suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä.

  Opintojakson keskeiseen sisältöön kuuluvat:

  • Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen
  • Tutustuminen sähkötekniikan opintokokonaisuuteen, kandidaatintutkinnon aine- ja sivuopintoihin sekä diplomi-insinööritutkinnon ydin- ja syventymisopintoihin
  • Tutustuminen opettajatuutoreihin, opintojen ohjaajaan ja opintoneuvojaan sekä heidän työnkuvaansa
  • Tutustuminen erilaisiin työtehtäviin, joissa valmistunut sähkötekniikan diplomi-insinööri voi työskennellä
  • Tutustuminen kansainvälisen harjoittelun ja opiskelijavaihdon mahdollisuuksiin
  • Sähkötekniikan tiedonhaun alkeet


  Lisätietoja opintojakson moodle-sivuilta.

  Paluu opintoihin Paluu opintoihin

  Oletko palaamassa opintojen pariin pidemmän tauon jälkeen? Esimerkiksi asepalveluksesta tai äitiys- ja vanhempainvapaalta.

  Ota yhteyttä oman koulutusohjelmasi opintojen ohjaajaan, mikäli tarvitset käytännön apua ja neuvoja opintojen käynnistämiseen. Yhteystiedot näet oman koulutusohjelman "Opintojen ohjaus" sivulta.

  Lukuvuosi-, opintojakso- tai tentti-ilmoittautumisten kanssa sinua auttaa Opiskelijoiden asiakaspalvelu.