Tutkinnon suorittamiseen käytettävissä oleva opinto-oikeusaika Tutkinnon suorittamiseen käytettävissä oleva opinto-oikeusaika

Voit tarkistaa oman opinto-oikeutesi päättymisajan Sisusta!

Yliopistolaissa (558/2009) on määrätty tutkintojen suorittamisajoista ja opinto-oikeuksien kestoista. Opinto-oikeuden kesto on rajallinen opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittamisaikaa lähdetään laskemaan opiskelupaikan vastaanottamislukukauden alusta.

Lain mukaan opinto-oikeuden kesto on LUT:n tutkinnoissa:

  • tekniikan kandidaatin (180 op) ja diplomi-insinöörin (120 op) tutkintoihin valituilla opiskelijoilla yhteensä 7 lukuvuotta
  • pelkästään diplomi-insinöörin tutkintoon (120 op) valituilla 4 lukuvuotta
  • kauppatieteiden kandidaatin (180 op) ja kauppatieteiden maisterin (120 op) tutkintoihin valituilla yhteensä 7 lukuvuotta
  • pelkästään kauppatieteiden maisterin tutkintoon (120 op) valituilla 4 lukuvuotta.

 

Yllämainittujen opiskeluvuosien lisäksi ennen 1.8.2015 opintonsa aloittanut opiskelija voi lain mukaan olla enintään kaksi lukuvuotta (= neljä lukukautta) ja 1.8.2015 jälkeen opintonsa aloittanut opiskelija enintään yhden lukuvuoden (=kaksi lukukautta) poissaolevaksi ilmoittautuneena ilman että poissaoloaikaa lasketaan tutkinnon suorittamisaikaan. Poissaolevaksi opiskelijaksi voi ilmoittautua useammaksikin lukukaudeksi, mutta vain edellä mainitut poissaololukukaudet pidentävät opinto-oikeuden kestoa.

Poissaololukukausiin perustuvat opinto-oikeuden pidennykset muodostuvat opiskelijarekisteriin automaattisesti lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä. Kun esim. ilmoittaudut poissaolevaksi opiskelijaksi yhdeksi lukukaudeksi, pidentyy opinto-oikeutesi voimassaoloaika automaattisesti opiskelijarekisteriin yhdellä lukukaudella. Näet siis Sisusta aina ajantasaisen opinto-oikeuden päättymispäivän.

Yllämainitut, poissaololukukausiin perustuvat opinto-oikeuden pidennykset vaikuttavat vain varsinaista, yliopistolain mukaista tutkinnon suorittamisaikaa laskettaessa. Kun opiskelee opinto-oikeuteen myönnetyllä lisäajalla, kuluu myönnetty lisäaika vaikka ilmoittautuisikin poissaolevaksi opiskelijaksi.

Lakiperusteisista syistä (armeija, perhevapaat) tehtävät opintoaikojen pidennykset

Lisäajan anominen opinto-oikeuteen ja lisäajan myöntämisen edellytykset