Ohjeita opintojen suunnitteluun Ohjeita opintojen suunnitteluun

Ohje koskee Teknis-luonnontieteellisen tohtoriohjelman seuraavia tutkimusaloja: ohjelmistotuotanto, tuotantotalous.

Opintojen laajuus ja sisältö

Tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot (vähintään 40 op) koostuvat tutkimusalan opinnoista ja tutkimusalaa tukevista opinnoista seuraavasti:

 • tutkimusalan opinnot vähintään 20 op
 • tutkimusalaa tukevat opinnot siinä laajuudessa, että opintojen vaadittava kokonaislaajuus täyttyy


Opintojen tulee sisältää yleisiä tieteen tekemiseen tai metodologiaan liittyviä opintoja 5-20 op. Nämä opinnot voi sijoittaa tutkimusalan opintoihin ja/tai tutkimusalaa tuleviin opintoihin.

Kun suunnittelet ja aikataulutat opintoja Sisun HOPS:ssa ota huomioon, että kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa. LUT-tohtorikoulu suosittelee opintojen suorittamista kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Opintojaksokuvaukset ovat Sisussa. Katso lisätietoja Sisusta Opinnot, Sisu ja lukuvuosi-ilmoittautuminen-sivulta.

Tutustu myös yliopiston muuhun koulutustarjontaan.

Opiskelijan on aina varmistettava etukäteen muualla suoritettavien opintojen riittävä taso. Tämä koskee erityisesti kaikille avoimia online-kursseja (MOOC=massive open oline courses, esim. edX:n ja Courseran tarjonta). Tohtorin tutkintoon ei voi sisällyttää esim. "beginner"-  tai "intermediate"-tasoisia opintoja, vaan tason tulee olla vähintään "advanced" (mahdollisuus siinä tapauksessa sisällyttää tarvittaessa tutkimusalaa tukeviin opintoihin).

Opintoja koskevia yleisiä ohjeita

 • Opintojen tulee olla jatko-opintotasoisia opintoja, esimerkiksi seminaareja, tohtorikoulutusverkostojen kursseja tai yliopistojen järjestämiä jatko-opiskelijoille suunnattuja kursseja.
   
 • Muiden tahojen järjestämien opintojen soveltuvuudesta jatko-opintoihin tulee keskustella etukäteen jatko-opintojen ohjaajan kanssa.
   
 • Mikäli suorituksella ei ole valmiiksi määriteltyä opintopistelaajuutta, tulee se mitoittaa tehdyn työmäärän mukaan eli 27 h = 1 op. Opintopisteet annetaan aina kokonaislukuina. Sisun HOPS:ssa tällaiset suoritukset ovat ns. opintoluonnoksia.
   
 • Omaan tieteenalaan liittyvistä  konferensseista voi saada enintään 4 op (2 op/konferenssi) edellyttäen, että konferenssissa on ollut ns. review-käytäntö ja opiskelija on itse pitänyt esitelmän. Tätä opintosuoritetta ei saa käyttää osana artikkeliväitöskirjaa.
   
 • Suoritettava kirjallisuus: tuloksiin on merkittävä näkyviin hyväksyjän ja laajuuden lisäksi kirjan tekijä, nimi, sivumäärä, painovuosi ja suoritustapa. Laajuuden määrittämisessä voi käyttää apuna tentittävän teoksen sivumäärää (40–70 sivua = 1 op).
   
 • Tohtoriopintoihin voidaan ohjaajan harkinnan mukaan esittää sisällytettäväksi maisteritason opintoja, erityisesti jos opintojaksokuvauksessa on maininta soveltuvuudesta jatko-opintoihin.
   
 • LUT-yliopiston yliopistopedagogiikan kokonaisuus (25 op) voidaan sisällyttää tutkimusalaa tukeviin opintoihin 4 op:n laajuisena. Lisätietoja koulutuksesta, ks. LUT intranet. Yksittäisten pedagogiikkakurssien perusteella opintopisteitä ei myönnetä.
   
 • Tohtoriopiskelijoiden pitää tehdä lakisääteinen lukuvuosi-ilmoittautuminen (läsnä/poissa) yliopistoon vuosittain. Ilmoittautuminen tulee tehdä, vaikka ei suorittaisikaan lukuvuoden aikana opintoja. Ilmoittautumisaika on touko-elokuussa, ks. tarkemmat tiedot.