Ohjeita opintojen suunnitteluun - Kauppatieteet Ohjeita opintojen suunnitteluun - Kauppatieteet

Opintojen laajuus ja sisältö

Tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot (vähintään 40 op) koostuvat tutkimusalan opinnoista ja tutkimusalaa tukevista opinnoista seuraavasti:

 • tutkimusalan opinnot vähintään 20 op ja
 • tutkimusalaa tukevat opinnot sisältäen vähintään 15 op metodologian ja tieteenteorian opintoja
   

1.8.2021 ja sen jälkeen jatko-opiskeluoikeuden saaneiden opintoihin tulee sisältyä seuraavat pakolliset opintojaksot:


Edellä mainitut opintojaksot kuuluvat em. metodologian ja tieteenteorian opintoihin ja ne sijoitetaan tutkimusalaa tukeviin opintoihin. Mikäli olet tehnyt vastaavan opintosuorituksen jo aiemmin, ole yhteydessä kyseisen opintojakson vastuuopettajaan vastaavuuden selvittämiseksi.

Kun suunnittelet ja aikataulutat opintoja ota huomioon, että kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa. LUT-tohtorikoulu suosittelee opintojen suorittamista kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. 1.1.2022 alkaen jatkotutkinnot voivat sisältää enintään seitsemän vuotta vanhoja opintosuorituksia. Tästä voidaan perustellusta syystä poiketa vastuuohjaajan esityksestä ja päätöksen asiasta tekee tohtoriohjelman vastuuhenkilö. Täydentävät opinnot eivät vanhene.

Opintojaksokuvaukset ovat jatko-opinto-oppaassa sekä Sisussa. Katso lisätietoja Sisusta Opinnot, Sisu ja lukuvuosi-ilmoittautuminen-sivulta.

Tutustu myös yliopiston muuhun koulutustarjontaan.

Huom! Tohtoriopiskelijoiden tulee tehdä lakisääteinen lukuvuosi-ilmoittautuminen (läsnä/poissa) yliopistoon vuosittain. Ilmoittautuminen tulee tehdä, vaikka ei suorittaisikaan lukuvuoden aikana opintoja. Ilmoittautumisaika on touko-elokuussa, ks. tarkemmat tiedot.

Opintoja koskevia yleisiä ohjeita

 • Tohtoriohjelma suosittelee kaikille opiskelijoille opintojaksoa A350AJ300 Introduction to Doctoral Studies and Research, 1 op. Osallistuminen on mahdollista etänä (sisältää ryhmätapaamisia sekä virtuaaliseen tutkimusseminaariin osallistumisen). Opintojakson voi sisällyttää tutkimusalan opintoihin tai tutkimusalaa tukeviin opintoihin.
   
 • Opintojen tulee olla jatko-opintotasoisia opintoja, esimerkiksi seminaareja, tohtorikoulutusverkostojen kursseja tai yliopistojen järjestämiä jatko-opiskelijoille suunnattuja kursseja. Erityisesti KATAJAn ja EIASM:n kursseja suositellaan sisällytettäväksi jatko-opintoihin. Hyviä laadullisten tutkimusmenetelmien kursseja on tarjolla esimerkiksi KATAJAssa.
   
 • Erityisesti muiden tahojen järjestämien opintojen soveltuvuudesta jatko-opintoihin tulee keskustella etukäteen jatko-opintojen ohjaajan kanssa ja tarvittaessa varmistaa opintojen riittävä taso LUT-tohtorikoulusta.
   
 • Mikäli suorituksella ei ole valmiiksi määriteltyä opintopistelaajuutta, tulee se mitoittaa tehdyn työmäärän mukaan eli 27 h = 1 op. Opintopisteet annetaan aina kokonaislukuina.
   
 • Omaan tieteenalaan liittyvistä  konferensseista voi saada enintään 4 op (2 op/konferenssi) edellyttäen, että konferenssissa on ollut ns. review-käytäntö ja opiskelija on itse pitänyt esitelmän. Tätä opintosuoritetta ei saa käyttää osana artikkeliväitöskirjaa.
   
 • Suoritettava kirjallisuus: tuloksiin on merkittävä näkyviin hyväksyjän ja laajuuden lisäksi kirjan tekijä, nimi, sivumäärä, painovuosi ja suoritustapa. Laajuuden määrittämisessä voi käyttää apuna tentittävän teoksen sivumäärää (40–70 sivua = 1 op). Alustavaan jatko-opintosuunnitelmaan riittää kirjallisuuden aihealueen maininta, suoritustapa ja opintopistelaajuus.
   
 • Seminaarit, joita järjestävä organisaatio (yliopisto, tohtoriohjelma) tarjoaa jatko-opintosuorituksiksi omille opiskelijoilleen, hyväksytään tavallisesti jatko-opintoihin järjestävän organisaation arvion mukaisena.
   
 • Tohtoriopintoihin voidaan ohjaajan harkinnan mukaan esittää sisällytettäväksi maisteritason opintoja, mikäli opintojaksokuvauksessa on maininta soveltuvuudesta jatko-opintoihin.
   
 • LUTin yliopistopedagogiikan kokonaisuus (25 op) voidaan sisällyttää tutkimusalaa tukeviin opintoihin 4 op:n laajuisena. Lisätietoja koulutuksesta LUT intranetissä. Yksittäisten pedagogiikkakurssien perusteella opintopisteitä ei myönnetä.

 

Tutkimusalan vastuuhenkilö professori Paavo Ritala vahvistaa muiden kuin valmiiksi opintopisteytettyjen suoritusten (esim. esseet, esitykset; Sisun HOPS:ssa ns. opintoluonnoksia) laajuuden ja soveltuvuuden jatko-opintoihin.