Ohjeita opintojen suunnitteluun Ohjeita opintojen suunnitteluun

Yleistä opinnoista

Ohje koskee Energiajärjestelmien tohtoriohjelman kaikkia tutkimusaloja sekä Teknis-luonnontieteellisen tohtoriohjelman seuraavia tutkimusaloja: laskennallinen tiede, teknillinen fysiikka ja vihreä kemiantekniikka.
 

  • Tutkimusalan opinnot vähintään 20 op: jatko-opintotasoisia opintoja, esim. tohtoriohjelmien tai tohtorikoulutusverkostojen järjestämiä kursseja.
     
  • Tutkimusalaa tukevat opinnot 0-20 op (niin, että minimi 40 op opintoja täyttyy): opintoihin suositellaan sisällytettäväksi yksi tieteellistä kirjoittamista ja julkaisutoimintaa tukeva kurssi (esim. KIEN0020 English Clinic for Researchers and Doctoral Students)

 

Jo opintoja suunnitellessasi ota huomioon, että kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa. LUT-tohtorikoulu suosittelee opintojen suorittamista kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Opintojaksokuvaukset ovat WebOodin opinto-oppaassa, katso ohjeet täältä. Tutustu myös yliopiston muuhun koulutustarjontaan.

Mikäli suorituksella ei ole valmiiksi määriteltyä opintopistelaajuutta, tulee se mitoittaa tehdyn työmäärän mukaan eli 26 h = 1 op. Opintopisteet annetaan aina kokonaislukuina.

HUOM! Tohtoriopiskelijoiden tulee tehdä lakisääteinen lukuvuosi-ilmoittautuminen (läsnä/poissa) yliopistoon vuosittain. Ilmoittautuminen tulee tehdä, vaikka ei suorittaisikaan lukuvuoden aikana opintoja. Ilmoittautumisaika on touko-elokuussa, ks. tarkemmat tiedot.

Kirjallisuus

Opintoja voi suorittaa myös tenttimällä alan tieteellistä kirjallisuutta. Alustavaan jatko-opintosuunnitelmaan riittää kirjallisuuden aihealueen maininta, suoritustapa ja opintopistelaajuus. Laajuuden määrittämisessä voi käyttää apuna tentittävän teoksen sivumäärää (40–70 sivua = 1 op).

Muut tieteelliset opintosuoritukset

Muita tieteellisiä opintosuorituksia voivat olla esim. konferenssit ja seminaarit.

Konferenssit

Jatkotutkintoon voi sisällyttää ohjaajan harkinnan mukaan omaan tieteenalaan liittyvistä konferensseista enintään 4 op (2 op/konferenssi) edellyttäen, että konferenssissa on ollut ns. review-käytäntö ja opiskelija on itse pitänyt esitelmän. Tätä opintosuoritetta ei saa käyttää osana nippuväitöskirjaa.

Seminaarit

Seminaarit, joita järjestävä organisaatio (yliopisto, tohtoriohjelma) tarjoaa jatko-opintosuorituksiksi omille opiskelijoilleen, hyväksytään tavallisesti jatko-opintoihin järjestävän organisaation arvion mukaisena.

Maisteritason opinnot

Tohtoriopintoihin voidaan ohjaajan harkinnan mukaan esittää sisällytettäväksi maisteritason opintoja, erityisesti jos opintojaksokuvauksessa on maininta soveltuvuudesta jatko-opintoihin.

Yliopistopedagogiikka

LUT-yliopiston yliopistopedagogiikan opintokokonaisuudesta (25 op) voidaan antaa 4 opintopistettä jatko-opintoihin. Lopullinen harkintavalta opintojen soveltuvuudesta osaksi jatko-opintoja on kuitenkin ohjaajalla ja tohtoriohjelman vastuuhenkilöllä.