Ohjeita opintojen suunnitteluun Ohjeita opintojen suunnitteluun

Opintojen laajuus ja sisältö

Tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot (vähintään 40 op) koostuvat tutkimusalan opinnoista ja tutkimusalaa tukevista opinnoista seuraavasti:

 • Tutkimusalan opinnot vähintään 20 op: jatko-opintotasoisia opintoja, esim. tohtoriohjelmien tai tohtorikoulutusverkostojen järjestämiä kursseja.
   
 • Tutkimusalaa tukevat opinnot 0-20 op (niin, että minimi 40 op opintoja täyttyy): tekniikan tohtoriopintoihin suositellaan sisällytettäväksi yksi tieteellistä kirjoittamista ja julkaisutoimintaa tukeva kurssi (esim. KE00BZ88 English Clinic for Researchers and Doctoral Students)


Ohjelmistotuotanto ja tuotantotalous: Opintojen tulee sisältää yleisiä tieteen tekemiseen tai metodologiaan liittyviä opintoja 5-20 op. Nämä opinnot voi sijoittaa tutkimusalan opintoihin ja/tai tutkimusalaa tuleviin opintoihin.


Kun suunnittelet ja aikataulutat opintoja Sisun HOPS:ssa ota huomioon, että kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa. LUT-tohtorikoulu suosittelee opintojen suorittamista kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. 1.1.2022 alkaen jatkotutkinnot voivat sisältää enintään seitsemän vuotta vanhoja opintosuorituksia. Tästä voidaan perustellusta syystä poiketa vastuuohjaajan esityksestä ja päätöksen asiasta tekee tohtoriohjelman vastuuhenkilö. Täydentävät opinnot eivät vanhene.

LUT-yliopiston jatko-opinnot on esitetty jatko-opinto-oppaassa  ja Sisussa. Katso lisätietoja Sisusta Opinnot, Sisu ja lukuvuosi-ilmoittautuminen-sivulta. Tutustu myös yliopiston muuhun koulutustarjontaan.

HUOM! Tohtoriopiskelijoiden tulee tehdä lakisääteinen lukuvuosi-ilmoittautuminen (läsnä/poissa) yliopistoon vuosittain. Ilmoittautuminen tulee tehdä, vaikka ei suorittaisikaan lukuvuoden aikana opintoja. Ilmoittautumisaika on touko-elokuussa, ks. tarkemmat tiedot.

Opintoja koskevia yleisiä ohjeita

 • Opintojen tulee olla jatko-opintotasoisia opintoja, esimerkiksi seminaareja, tohtorikoulutusverkostojen kursseja tai yliopistojen järjestämiä jatko-opiskelijoille suunnattuja kursseja.
   
 • Erityisesti muiden tahojen järjestämien opintojen soveltuvuudesta jatko-opintoihin tulee keskustella etukäteen jatko-opintojen ohjaajan kanssa ja tarvittaessa varmistaa opintojen riittävä taso LUT-tohtorikoulusta.
   
 • Mikäli suorituksella ei ole valmiiksi määriteltyä opintopistelaajuutta, tulee se mitoittaa tehdyn työmäärän mukaan eli 27 h = 1 op. Opintopisteet annetaan aina kokonaislukuina. Sisun HOPS:ssa tällaiset suoritukset ovat ns. opintoluonnoksia.
   
 • Omaan tieteenalaan liittyvistä  konferensseista voi saada enintään 4 op (2 op/konferenssi) edellyttäen, että konferenssissa on ollut ns. review-käytäntö ja opiskelija on itse pitänyt esitelmän. Tätä opintosuoritetta ei saa käyttää osana artikkeliväitöskirjaa.
   
 • Suoritettava kirjallisuus: tuloksiin on merkittävä näkyviin hyväksyjän ja laajuuden lisäksi kirjan tekijä, nimi, sivumäärä, painovuosi ja suoritustapa. Laajuuden määrittämisessä voi käyttää apuna tentittävän teoksen sivumäärää (40–70 sivua = 1 op). Alustavaan jatko-opintosuunnitelmaan riittää kirjallisuuden aihealueen maininta, suoritustapa ja opintopistelaajuus.
   
 • Seminaarit, joita järjestävä organisaatio (yliopisto, tohtoriohjelma) tarjoaa jatko-opintosuorituksiksi omille opiskelijoilleen, hyväksytään tavallisesti jatko-opintoihin järjestävän organisaation arvion mukaisena.
 • Varmista aina etukäteen muualla suoritettavien opintojen riittävä taso. Tämä koskee erityisesti kaikille avoimia online-kursseja (MOOC=massive open oline courses, esim. edX:n ja Courseran tarjonta). Tohtorin tutkintoon ei voi sisällyttää esim. "beginner"-  tai "intermediate"-tasoisia opintoja, vaan tason tulee olla vähintään "advanced" (mahdollisuus siinä tapauksessa sisällyttää tarvittaessa ainoastaan tutkimusalaa tukeviin opintoihin).
 • Tohtoriopintoihin voidaan ohjaajan harkinnan mukaan esittää sisällytettäväksi maisteritason opintoja, erityisesti jos opintojaksokuvauksessa on maininta soveltuvuudesta jatko-opintoihin.
 • LUT-yliopiston yliopistopedagogiikan kokonaisuus (25 op) voidaan sisällyttää tutkimusalaa tukeviin opintoihin 4 op:n laajuisena. Lisätietoja koulutuksesta, ks. LUT intranet. Yksittäisten pedagogiikkakurssien perusteella opintopisteitä ei myönnetä.