Ohjeita opintojen suunnitteluun Ohjeita opintojen suunnitteluun

Yleistä opinnoista

Ohje koskee

- Energiajärjestelmien tohtoriohjelman kaikkia tutkimusaloja sekä
-
Teknis-luonnontieteellisen tohtoriohjelman seuraavia tutkimusaloja: laskennallinen tiede, teknillinen fysiikka ja vihreä kemiantekniikka.

  • Tutkimusalan opinnot vähintään 20 op: jatko-opintotasoisia opintoja, esim. tohtoriohjelmien tai tohtorikoulutusverkostojen järjestämiä kursseja.
     
  • Tutkimusalaa tukevat opinnot 0-20 op (niin, että minimi 40 op opintoja täyttyy): opintoihin suositellaan sisällytettäväksi yksi tieteellistä kirjoittamista ja julkaisutoimintaa tukeva kurssi (esim. KIEN0020 English Clinic for Researchers and Doctoral Students)

 

Jo opintoja Sisun HOPS:ssa suunnitellessasi ota huomioon, että kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa. LUT-tohtorikoulu suosittelee opintojen suorittamista kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Opintojaksokuvaukset 2019-2020 ovat WebOodin opinto-oppaassa, katso ohjeet täältä.

Lukuvuoden 2020-2021 opintojaksokuvaukset ovat Sisussa. Katso lisätietoja Sisusta Opinnot ja lukuvuosi-ilmoittautuminen-sivulta.

Tutustu myös yliopiston muuhun koulutustarjontaan.

Mikäli suorituksella ei ole valmiiksi määriteltyä opintopistelaajuutta, tulee se mitoittaa tehdyn työmäärän mukaan eli 26 h = 1 op. Opintopisteet annetaan aina kokonaislukuina. Sisun HOPS:ssa tällaiset suoritukset ovat ns. opintoluonnoksia.

HUOM! Tohtoriopiskelijoiden tulee tehdä lakisääteinen lukuvuosi-ilmoittautuminen (läsnä/poissa) yliopistoon vuosittain. Ilmoittautuminen tulee tehdä, vaikka ei suorittaisikaan lukuvuoden aikana opintoja. Ilmoittautumisaika on touko-elokuussa, ks. tarkemmat tiedot.

Kirjallisuus

Opintoja voi suorittaa myös tenttimällä alan tieteellistä kirjallisuutta. Alustavaan jatko-opintosuunnitelmaan riittää kirjallisuuden aihealueen maininta, suoritustapa ja opintopistelaajuus. Laajuuden määrittämisessä voi käyttää apuna tentittävän teoksen sivumäärää (40–70 sivua = 1 op).

Muut tieteelliset opintosuoritukset

Muita tieteellisiä opintosuorituksia voivat olla esim. konferenssit ja seminaarit.

Konferenssit

Jatkotutkintoon voi sisällyttää ohjaajan harkinnan mukaan omaan tieteenalaan liittyvistä konferensseista enintään 4 op (2 op/konferenssi) edellyttäen, että konferenssissa on ollut ns. review-käytäntö ja opiskelija on itse pitänyt esitelmän. Tätä opintosuoritetta ei saa käyttää osana nippuväitöskirjaa.

Seminaarit

Seminaarit, joita järjestävä organisaatio (yliopisto, tohtoriohjelma) tarjoaa jatko-opintosuorituksiksi omille opiskelijoilleen, hyväksytään tavallisesti jatko-opintoihin järjestävän organisaation arvion mukaisena.

Maisteritason opinnot

Tohtoriopintoihin voidaan ohjaajan harkinnan mukaan esittää sisällytettäväksi maisteritason opintoja, erityisesti jos opintojaksokuvauksessa on maininta soveltuvuudesta jatko-opintoihin.

Yliopistopedagogiikka

LUT-yliopiston yliopistopedagogiikan opintokokonaisuudesta (25 op) voidaan antaa 4 opintopistettä jatko-opintoihin. Lopullinen harkintavalta opintojen soveltuvuudesta osaksi jatko-opintoja on kuitenkin ohjaajalla ja tohtoriohjelman vastuuhenkilöllä.