Muutokset tietotekniikan opetusohjelmaan / Changes in the Curriculum of Software Engineering 2019-2020 Muutokset tietotekniikan opetusohjelmaan / Changes in the Curriculum of Software Engineering 2019-2020

Tällä sivulla ilmoitetaan muutoksista voimassaolevaan opinto-oppaaseen. Nämä muutokset on hyväksynyt joko koulutusohjelmasta vastaava henkilö tai akateeminen neuvosto.

This page contains the changes made to the current year's study guide. These changes are accepted by the head of the degree programme or the academic council meeting.

 

******************************************************************************************************************************************************************************************

CT60A4303 Tietokantojen perusteet (per. 3): opettajan muutos ja tästä johtuva opetuskielen muutos englanniksi

Opintojakson opetuskieli on englanti ja opettajana on Bakhtiyor Esanov. Opintojakso muuttunut versioksi CT60A4304 Basics of database systems.

CT60A4304 Basics of database systems (period 3) will be taught in English by Bakhtiyor Esanov.

 

CT60A4002 Ohjelmistotuotanto: perinteinen paperitentti muuttunut sähköiseksi Moodle-tentiksi.

Course cancellation: CT60A4160 Ohjelmistotestauksen periaatteet/Software testing principles in the academic year 2019-2020

  • this course will be scheduled for 2nd students year instead of 1st year, so there’s no need for course during 2019-2020.