Muutokset sähkötekniikan opetussuunnitelmaan 2020-21/Changes to the 2020-21 study guide of Electrical Engineering Muutokset sähkötekniikan opetussuunnitelmaan 2020-21/Changes to the 2020-21 study guide of Electrical Engineering

Tällä sivulla ilmoitetaan muutoksista voimassaolevaan opinto-oppaaseen. Nämä muutokset on hyväksynyt joko koulutusohjelmasta vastaava henkilö tai akateeminen neuvosto.

This page contains the changes made to the current year's study guide. These changes are accepted by the head of the degree programme or the academic council meeting.

***************************************************************
- Periodimuutos/Change in teaching period: BL10A1210 Sähkötekniikan laboratoriotyöt per. 1-4
- Periodimuutos/Change in teaching period: BL30A0510 Introduction to Electrical Drives, per. 1 (vain yksi toteutus, ei 1 ja 3)
- BL30A1340 Power Electronic Converter Design soveltuu myös jatko-opintoihin
- UUSI opintojakso/NEW course: BL40A2060 Internet of Things – Introduction, 1 op. TkK, non-stop, full-digi, jatkuva ilmoittautuminen, opettaja Pedro Nardelli. Sovletuu vapaasti valittaviin opintoihin./Lisätty 3.9.2020
- UUSI opintojakso/new course: BL50A0040 Elektroniikan perusteet, 5 op (lukiolaiskurssi "Elämää ja elektroniikkaa")/Lisätty 11.2.2021
- UUSI opintojakso BL40A2610 Johdatus tuuli- ja aurinkovoimateknologiaan, 2 op. TkK1, full-digi, 1.6.-31.8.2021, ilmoittautuminen FiTECHin kautta./Lisätty 12.3.2021

*****************************************************************

Opintojaksoluonnokset/Study Drafts 2020-21
 

Tekniikan kandidaatin tutkinnon vapaasti valittava työharjoittelu, 1-6 op, Simo Hammo
Work internship in Bachelor's degree, elective studies, 1-6 ECTS
Työharjoitteluohjeet Unissa.

 

DI-tutkinnon vapaasti valittava työharjoittelu, 2-10 op/Work Internship in Master's degree, elective studies, 2-10 ECTS,
Simo Hammo
Instructions on work internship at Uni-portal.

 

Projektityöskentely/Project Work, 2-10 op, Mikko Kuisma
Projektitiimi kootaan ratkomaan projektia toimeksiantojen perusteella. Toimeksiannot voivat tulla mm. yritysmaailmasta, LUT:n tutkimusprojekteista tai opiskelijoilta itseltään. Työskentely projektiryhmän jäsenenä mm. ideoinnissa, suunnittelussa, mitoituksessa, rakentamisessa, valmistuksessa, mittauksessa ja testauksessa, dokumentoinnissa, organisoinnissa, hallinnoinnissa ja neuvottelutilanteissa. Jatkuva itsearviointi, projektiryhmän ja projektin onnistumisen arviointi esim. oppimispäiväkirjan ja/tai projektipäiväkirjan avulla. Ei kurssimuotoista opetusta.
Ilmoittautuminen sähköpostitse.
0-5. Arviointi perustuu projektissa tehtyyn työhön, dokumentointiin ja siitä tehtyyn itsearviointiin sekä opettajien ja vertaisten tekemään arvioon.

Sähkötekniikan erikoistyö/, 2-30 op, soveltuu myös jatko-opintoihin
Electrical Engineering Project Work, 2-30 ECTS, suitable for post-graduate studies
Juha Pyrhönen (sähkökoneet ja -käytöt), Niko Nevaranta (säätötekniikka), Jukka Lassila (sähköverkot ja -markkinat), Pedro Nardelli (langaton tiedonsiirto).
Tarkoitettu opiskelijoille, joilla on jo olemassa joku projekti. Ei järjestettyä opetusta. Ilmoittaudutaan sähköpostitse sille opettajalle, jonka aiheeseen projekti liittyy. Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida pienimuotoisen projektin. Opintopisteet sovitaan suoritettavan projektin laajuuden perusteella.
Jatkuva ilmoittautuminen sähköpostitse.
0-5, 100 % projektiraportointi ja projektin tulokset.

Sähköenergian muunnosjärjestelmien systeemitekniikan erikoistyö/, 6-30 op, soveltuu myös jatko-opintoihin
Special Work on System Engingeering in Electrical Energy Conversion Systems, 6-30 ECTS, suitable for post-graduate studies
Jero Ahola (energiatehokkuus), Niko Nevaranta (säätötekniikka), Rafal Jastrzebski (magneettilaakerit), Tuomo Lindh (automaatio).
Tarkoitettu opiskelijoille, joilla on jo olemassa joku projekti. Ei järjestettyä opetusta. Ilmoittaudutaan sähköpostitse sille opettajalle, jonka aiheeseen projekti liittyy. Opiskelija osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja dokumentoida pienimuotoisia projekteja. Opintopisteet sovitaan suoritettavan projektin laajuuden perusteella.
Jatkuva ilmoittautuminen sähköpostitse.
0–5, 100 % projektiraportin ja projektin tulosten perusteella.

Postgraduate Course in Electric Energy Systems, 2-8 ECTS, Juha Pyrhönen
For students with their own projects related to special questions of electric energy systems. No course-based teaching. Credits depend on the topic. Continuous enrolment by e-mail.
Pass - fail.

Postgraduate Course in Electrical Engineering, 2-8 ECTS, Juha Pyrhönen
For students with their own projects related to special questions of electrical engineering. No course-based teaching. Credits depend on the topic
Continuous enrolment by e-mail.
Pass - fail.

Postgraduate Course in Control Engineering, 2-8 ECTS, Olli Pyrhönen
For students with their own projects related to special questions of control engineering. No course-based teaching. Credits depend on the topic.
Continuous enrolment by e-mail.
Pass – fail.

Postgraduate Course in Electronics, 2-8 ECTS, Pertti Silventoinen
For students with their own projects related to special questions of electronics and its applications. No course-based teaching. Credits depend on the topic.
Continuous enrolment by e-mail.
Pass – fail.