Muutokset laskennallisen tekniikan opetussuunnitelmaan 2016-2017 Muutokset laskennallisen tekniikan opetussuunnitelmaan 2016-2017

Tällä sivulla ilmoitetaan muutoksista voimassaolevaan opinto-oppaaseen. Nämä muutokset on hyväksynyt joko koulutusohjelmasta vastaava henkilö tai akateeminen neuvosto.

This page contains the changes made to the current year's study guide. These changes are accepted by the head of the degree programme or the academic council meeting.

***************************************************************

5.9.2016 CHANGE IN PERIOD: BM40A1400 GPGPU Computing. New period intensive week 43.