Muutokset kemiantekniikan opetussuunnitelmaan 2019-20/Changes to the 2019-20 Study Guide of Chemical Engineering Muutokset kemiantekniikan opetussuunnitelmaan 2019-20/Changes to the 2019-20 Study Guide of Chemical Engineering

Tällä sivulla ilmoitetaan muutoksista voimassaolevaan opinto-oppaaseen. Nämä muutokset on hyväksynyt joko koulutusohjelmasta vastaava henkilö tai akateeminen neuvosto.

This page contains the changes made to the current year's study guide. These changes are accepted by the head of the degree programme or the academic council meeting.

 ***************************************************************

17.10.2019 PERIODIMUUTOS/CHANGE IN TEACHING PERIOD: BJ02A1000 Research Methodology: non-stop during periods 1-4.

***************************************************************

30.10.2019 UUSIA OPINTOJAKSOJA/NEW COURSES: BJ20A6000 Digital Water 2 ECTS, non-stop and BJ02A6010 Raw & Digital  2 ECTS, non-stop.

****************************************************************

15.11.2019 TOINEN TOTEUTUS LISÄTTY: BJ01A5051 Biojalostamot 3 op, nykyisen 2. periodin lisäksi toinen toteutus periodeilla 3-4. Kevätlukukauden toteutus full-digi, non-stop.