Muutokset kemiantekniikan opetussuunnitelmaan 2020-21/Changes to the 2020-21 Study Guide of Chemical Engineering Muutokset kemiantekniikan opetussuunnitelmaan 2020-21/Changes to the 2020-21 Study Guide of Chemical Engineering

Tällä sivulla ilmoitetaan muutoksista voimassaolevaan opinto-oppaaseen. Nämä muutokset on hyväksynyt joko koulutusohjelmasta vastaava henkilö tai akateeminen neuvosto.

This page contains the changes made to the current year's study guide. These changes are accepted by the head of the degree programme or the academic council meeting.


1.9.2020 PERIODIMUUTOS/CHANGE IN TEACHING PERIOD: BJ02A1032 Solution and Electrochemistry, periods 1-2.
23.3.21 PERIODIMUUTOS/CHANGE IN TEACHING PERIOD: BJ02A4051 Development of New Sustainable Products and Solutions, periods 3-4.

*********************************************************************************************

Opintoluonnokset/Study Drafts 2020-21

Tekniikan kandidaatin tutkinnon vapaasti valittava työharjoittelu (yli 2 op:n osuus), 1-6 op, Ritva Tuunila
Työharjoitteluohjeet Unissa.
 

Work Internship in Master's degree, elective studies, 2-10 ECTS, Ritva Tuunila
Instructions on work internship at Uni-portal.
 

New Trends in Membrane Technology, Doctoral studies, 4-8 ECTS, Mika Mänttäri
Selected topics related to membrane technology.
Enrolment by email.
Pass/fail.

Advanced Separation Technology and Literature, Doctoral studies, 3-12 ECTS, Antti Häkkinen
Selected literature related to the principles of separation technology.
To enhance the student's understanding on a selected topic in separation technology.
Enrolment by email to professors/associate professors of Separation Technology.
Pass/fail. Essay or exam, 100%.

Fysikaalisen kemian jatko-opintokurssi, 2-10 op, Jaakko Partanen
Sisältö riippuu liuoskemian opetusaiheesta. Opiskelija perehtyy syvällisesti johonkin liuoskemian erikoistutkimusalueeseen. Aiheita voivat olla esimerkiksi elektrolyyttiliuosseokset, kalorimetriset mittaukset liuoksissa ja liuosten ominaisuuksien paine- ja lämpötilariippuvuus.
Toteutetaan pyydettäessä etukäteen sovitulla tavalla.
0-5. Arviointi perustuu kotitehtäviin.