Muutokset energiatekniikan opetussuunnitelmaan 2020-21/Changes to the 2020-21 study guide of Energy Technology Muutokset energiatekniikan opetussuunnitelmaan 2020-21/Changes to the 2020-21 study guide of Energy Technology

Tällä sivulla ilmoitetaan muutoksista voimassaolevaan opinto-oppaaseen mikäli niitä tulee lukuvuoden aikana. Nämä muutokset on hyväksynyt joko koulutusohjelmasta vastaava henkilö tai akateeminen neuvosto.

This page contains the changes made to the current year's study guide, if any. These changes are accepted by the head of the degree programme or the academic council meeting.

 ***************************************************************
Opintoluonnokset/Study Drafts in 2020-21

Tekniikan kandidaatin tutkinnon vapaasti valittava työharjoittelu, 1-6 op, Simo Hammo
Työharjoitteluohjeet Unissa.

 

DI-tutkinnon vapaasti valittava työharjoittelu, 2-10 op/Work Internship in Master's degree, elective studies, 2-10 ECTS, Simo Hammo
Instructions on work internship at Uni-portal.

 

Energy Technology Project Work, 2-30 ECTS, Ahti Jaatinen-Värri
Preparation of a research report on a given subject which can also be acquired from the industry. The report is premised on a literature survey.
Continuous enrolment by e-mail.
0 - 5. Research report 100 %.

Energiatekniikan jatko-opintojakso, 2-10 op, Ahti Jaatinen-Värri
Opiskelija perehtyy jatkotutkintoonsa liittyviin energiatekniikan erikoiskysymyksiin. Pistemäärä riippuu opetettavasta aiheesta. Sovitaan tarpeen mukaan (seminaariesitelmä, harjoitustyö ja/tai tentti tai kirjatentti). Mikäli sisältönä on tieteellinen kirja, op-laajuus määräytyy kirjan laajuuden mukaan.
Jatkuva ilmoittautuminen sähköpostitse energiatekniikan professoreille.
Hyväksytty/hylätty.

Introduction to Technical and Scientific Writing, 2-4 ECTS, Payman Jalali
- ISI Web of Knowledge, bibliometric measures, selection of suitable journal for publication
- Basic elements of an article from title to conclusions, the characteristics of each part
- Review of articles, writing rebuttal
- Taking knowledge into action by writing short article according to guidelines in the course.
Introduces the tool of ISI Web of Science to help in research for following authors, articles, topic etc. In addition, the proper measures for scientific publications are introduced which can assist us in selecting proper journals for publishing. The key elements in an article are introduced with a description on each part. All these hints and instructions will be useful to write the essential assignment of the course which is an article of 2 pages. If the second longer paper is also delivered to teacher that will increase the credits of the course from 2 to 4 ECTS.
Continuous enrolment by e-mail to Associate Professor Payman Jalali.
Pass/fail. Assignments and course work (1 short article for 2 ECTS and an additional long article for 4 ECTS).

Ydinvoimatekniikan jatko-opintokurssi, 3-8 op, Juhani Hyvärinen
Perehdyttää opiskelijan tiettyyn ydinvoimatekniikan erikoisalueeseen. Luentoja ja/tai seminaareja pohjautuen kirjallisuuteen. Seminaaritutkielman kirjoittaminen ja esittäminen ja/tai seminaarikokonaisuuden tenttiminen. Kirjallisuuden tenttiminen.
Jatkuva ilmoittautuminen sähköpostitse professori Juhani Hyväriselle.
Hyväksytty-hylätty.

Ydinturvallisuuskurssi, 3-9 op, Juhani Hyvärinen
Suomen oloihin sovellettu IAEA:n kurssiin perustuva "Basic Professional Training Course on Nuclear Safety". Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan ydinvoimalaitosten ja ydinjätehuollon turvallisuuden perusteista ja käytännöstä Suomessa vaativiin asiantuntijatehtäviin. Kuusi 3-4 päivän pituista intensiivijaksoa (loka-maaliskuu), jotka sisältävät luentoja, ryhmätöitä ja kertaustehtäviä tai omatoiminen opiskelu internetin välityksellä (luentolyhennelmät, kalvot ja videoidut luennot).
Kokonaismitoitus 78-234 h.
Jatkuva ilmoittautuminen sähköpostitse professori Juhani Hyväriselle.
Hyv/hyl. Kertaustehtävät 100 %. Omatoimisessa opiskelussa tentti 50 % ja kertaustehtävät 50 %.