Muutokset energiatekniikan opetussuunnitelmaan 2016-17 Muutokset energiatekniikan opetussuunnitelmaan 2016-17

Tällä sivulla ilmoitetaan muutoksista voimassaolevaan opinto-oppaaseen. Nämä muutokset on hyväksynyt joko koulutusohjelmasta vastaava henkilö tai akateeminen neuvosto.

This page contains the changes made to the current year's study guide. These changes are accepted by the head of the degree programme or the academic council meeting.

 ***************************************************************