Maisteri- ja DI-opintoihin siirtyminen 1.8.2021 alkaen LUTissa suoritetun kandidaatin tutkinnon jälkeen Maisteri- ja DI-opintoihin siirtyminen 1.8.2021 alkaen LUTissa suoritetun kandidaatin tutkinnon jälkeen

LUT-yliopistossa siirrytään kaksiportaiseen opintojen etenemiseen 1.8.2021, mikä koskee LUTissa kandidaatin ja ylemmän tutkinnon suorittavia opiskelijoita.

Muutos ei vaikuta suoraan ylempiin DI- tai KTM-opintoihin valittuja opiskelijoita.

Voit suorittaa maisterivaiheen opintoja, jos olet valmistunut tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatiksi.

Maisterivaiheen opintoja pääset suorittamaan myös, jos sinulla on

1) kandidaatintyö tai -tutkielma tehty (arvosana Sisussa) ja kandidaatin tutkinnostasi puuttuu enintään 12 opintopistettä opintoja.

 tai

2) olet jättänyt työn ohjaajalle arvosteluun ennen ilmoittautumisen kohteena olevan periodin opintojaksoille ilmoittautumisajan päättymistä ja kandidaatin tutkinnostasi puuttuu enintään 12 opintopistettä opintoja.

Jos et ole vielä valmistunut kandidaatiksi, mutta edellytykset maisteriopintoihin täyttyvät, voit ilmoittautua Sisussa normaalisti opintojaksoille. Tämän lisäksi sinun on tehtävä ilmoitus (linkki aukeaa 1.12.2021) ehtojen täyttymisestä ilmoittautumisen kohteena olevan periodin opintojaksoille ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Ehtojen täyttyminen tarkistetaan ilmoittautumisten perusteella kunkin periodin opintojaksoille ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisten tarkistuksia ja päivityksiä voidaan tehdä myös periodien aikana. Myös jälki-ilmoittautumisten yhteydessä tarkistetaan ehtojen täyttyminen. Ehdoissa huomioidaan opiskelijan sairaus opintojen etenemisen esteenä.  Mainitse tästä esteestä ilmoituksessasi.

Tarkistus tehdään opiskelijan ilmoituksen ja Sisussa olevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman pohjalta. HOPS on oltava ajan tasalla.
 

Määräajat ehtojen täyttymiselle ja ilmoitusten tekemiselle:

3. periodin ilmoittautumiset:

- ilmoitusten jättöaika 1.12.2001 – 7.1.2022

- kandidaatin opinnäyte on oltava jätettynä arviointiin 7.1.2022 mennessä

- vaihdossa suoritetut tai muutoin arviointia odottavat suoritukset oltava rekisterissä 15.2. mennessä (osallistumisoikeus maisteriopintoihin on ehdollinen, kunnes ehdot täyttyvät)

 

4. periodin ilmoittautumiset:

- ilmoitusten jättöaika 1.2. – 28.2.2022

- kandidaatin opinnäyte on oltava jätettynä arviointiin 28.2.2022 mennessä

- vaihdossa suoritetut tai muutoin arviointia odottavat suoritukset oltava rekisterissä 15.4. mennessä (osallistumisoikeus maisteriopintoihin on ehdollinen, kunnes ehdot täyttyvät)

Maisterivaiheen opintojen suorittaminenkeskeytyy, jos ehdot eivät täyty, vaikka opintoja olisi jo ehtinyt osittain aloittaa.

Sinun täytyy siinä tapauksessa ilmoittautua opintojaksolle uudestaan, kun se seuraavan kerran järjestetään ja ehdot maisterivaiheen opintoihin täyttyvät. Myös ilmoittautumislomake on täytettävä uudelleen, jos et ole valmistunut kandidaatiksi. 

HUOM! Mikäli osallistujamäärää joudutaan rajoittamaan, ovat kandidaatin tutkinnon suorittaneet aina etusijalla maisterikursseille pääsemisessä.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää maisterivaiheen opintoihin siirtymisestä, lähetä viesti master@lut.fi.

Ilmoituslomake Ilmoituslomake

Opiskelijan ilmoitus maisterivaiheen ehtojen täyttymisestä

3. periodin ilmoittautumisiin ilmoituslomake maisterivaiheen ehtojen täyttymisestä on tehtävä 1.12.2021. - 7.1.2022.

Vilpillisen tiedon antaminen katsotaan opiskeluvilpiksi ja siitä seuraa LUTin prosessin mukainen vilppiselvitys.

Ota yhteyttä Ota yhteyttä

Mikäli sinulla on kysymyksiä maisterivaiheen opinnoissa jatkamisen ehdoista, ota yhteys
master@lut.fi 

Kaikissa muissa hopsiin liittyvissä kysymyksissä auttavat oman koulutusohjelman opintojen ohjaaja ja opintoneuvoja.

Päätös Päätös

Katso vararehtorin päätös maisterivaiheen opintojen suorittamisesta kandidaatin tutkinnon jälkeen.