LUT-tohtorikoulu ja tohtoriohjelmat LUT-tohtorikoulu ja tohtoriohjelmat

Kaikki LUT-yliopiston kirjoilla olevat tohtorikoulutettavat kuuluvat LUT-tohtorikouluun (LUT Doctoral School). Tohtorikoulun tohtoriohjelmat on esitelty tarkemmin yliopiston www-sivuilla.

Energiajärjestelmien tohtoriohjelma - vastuuhenkilö professori Juha Pyrhönen (vara: professori Heikki Handroos)

Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelma - vastuuhenkilö professori Paavo Ritala (vara: professori Katrina Lintukangas)

Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma - vastuuhenkilö professori Bernardo Barbiellini (vara: professori Janne Huiskonen)


LUT-tohtorikoulu koordinoi tohtorikoulutusta.  Akateemiset yksiköt ja tohtoriohjelmat vastaavat koulutuksesta ja ohjauksesta. Tohtorikoulun opintotiimi neuvoo tohtoriopintoihin liittyvissä opintohallinnollisissa asioissa hakemisesta valmistumiseen.

Tohtorikoulun ja tohtoriohjelmien työnjako

LUT-tohtorikoulun tapahtumat LUT-tohtorikoulun tapahtumat

LUT-tohtorikoulu järjestää eri tahojen kanssa yhteistyössä tohtoriopiskelijoille yhteisiä tapahtumia (koulutustilaisuuksia ja infoja). Useimpiin niistä on mahdollista osallistua myös etäyhteyden (Zoom, Teams) kautta.

Lue lisää koulutustapahtumista ja infoista Koulutustarjonta-sivulta.

LUT-tohtorikoulun  toimintaperiaatteet LUT-tohtorikoulun toimintaperiaatteet

LUT-tohtorikoulun toimintaperiaatteet ohjaavat tohtorikoulun toimintaa ja tohtorikoulutusta alla oleviin asioihin liittyen:

  • Valintaprosessi ja valintakriteerit
  • Ohjaus
  • Opintojen seuranta ja tuki
  • Hyvä tieteellinen käytäntö
  • Palaute
  • Laadunhallinta

 

LUT-tohtorikoulun toimintaperiaatteet, päätös 29.9.2021

Tohtoriopiskelijoiden mentorointi Tohtoriopiskelijoiden mentorointi

Mentorointiohjelma tuo tohtoriopiskelijat (aktorit) ja kokeneemmat, jo pitemmän aikaa väitöstutkimuksensa jälkeen työskennelleet tohtorit (mentorit) keskustelemaan keskenään urasta ja opintoihin liittyvistä asioista, joissa mentorit voivat tukea ja opastaa aktoreita.

Mentorointiohjelmaan aktoreiksi voivat hakea suomalaiset ja ulkomaalaiset tohtorikoulutettavat, jotka ovat vähintään puolivälissä opintojaan. Mentoreita haetaan erityisesti LUT-yliopiston alumniverkostosta.

Mentoroinnin ydin on mentorin ja aktorin keskinäisissä tapaamisissa, joita on mentorointiohjelman aikana noin kerran kuukaudessa. Yliopisto järjestää lisäksi ohjelman aluksi, keskivaiheilla ja lopuksi kaikille mentoreille ja aktoreille tarkoitetut yhteiset seminaarit.

Seuraava mentorointiohjelman toteutus on tällä hetkellä avoinna johtuen koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista.

Kevään 2019 ohjelma