Tekniikan lomakkeet Tekniikan lomakkeet

Kaikki lomakkeet ovat sähköisiä, eli ne voi täyttää koneella ja tallentaa. Käytä Windows-konetta. Kun lähetät lomakkeen student.lut.fi -osoitteesta, allekirjoitusta ei tarvita.

Opiskelu:


Opiskeluoikeus: 


Hyväksilukeminen:


Kandidaatintyö ja diplomityö:


Valmistuminen:

Kauppatieteiden lomakkeet Kauppatieteiden lomakkeet

Kaikki lomakkeet ovat sähköisiä, eli ne voi täyttää koneella ja tallentaa. Käytä Windows-konetta. Kun lähetät lomakkeen student.lut.fi -osoitteesta, allekirjoitusta ei tarvita.

Yksi osoite: KATI.Opintopalvelut(at)lut.fi 

  • Opintoihin liittyvien lomakkeiden palautus 
  • Kandidaatintutkielman suomen kielisen tiivistelmän lähettäminen sähköpostitse kypsyysnäytteen tarkastamista varten.
  • NOTICE! If you are studying in English master´s programmes, use applications in English! You can find them here: English applications for LBM students

 

Opiskelu:


Opiskeluoikeus: 

 

Hyväksilukeminen:

 

Pro gradu -tutkielma:


Valmistuminen: