Learning Support

  Työharjoittelu (ente, kote, säte + ymte) Työharjoittelu (ente, kote, säte + ymte)

  Tekniikan kandidaatin tutkinnoissa työharjoittelu on vähintään 2 ja enintään 8 op:n laajuinen:
  - pakollista työharjoittelua 2 op
  - valinnaista työharjoittelua max. 6 op.
  Tarkemmat tiedot löytyvät opintojaksokuvauksesta BH10A1401 Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2-8 op.

  Työharjoitteluraportit laaditaan erikseen pakollisesta ja valinnaisesta osuudesta.Työharjoitteluanomukseen liitetään opintosuoritusote, josta näkyy aikaisemmin hyväksytyn työharjoittelun määrä.


  DI-tutkinnoissa pakollista työharjoittelua on vain joissain koulutusohjelmissa. Tarkista tiedot opinto-oppaasta/ tutkintorakenteesta. DI-tutkintoihin voi hyväksyttää valinnaista työharjoittelua max. 8-10 op tutkinto-ohjelmasta riippuen.

  HUOM. Kandidaatin ja DI-tutkintoihin voi yhteensä sisällyttää enintään 12 op työharjoittelua. Esimerkki: jos kandidaatin tutkinnossa on työharjoittelua 2 + 6 op, niin DI-tutkinnon osuudeksi jää korkeintaan 4 op.

  Työharjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon. 


  Energiatekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmassa työharjoittelun tarkastajana toimii:

  Simo Hammo
  puh. 0400 259602, huone 3420

  Konetekniikan koulutusohjelman työharjoittelun tarkastajana toimii:
  Harri Eskelinen
  puh. 040 197 9280, huone 6713

  Työharjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

   

  Osaamistavoitteet Osaamistavoitteet

  Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät teoreettiset perustiedot eri energiantuotantoproesseista ja niiden ympäristövaikutuksista. Energiatekniikka antaa edellytykset tarkastella eri energiamuotojen hyödyntämistä energiantuotannossa, prosessiteollisuudessa, rakennusten lämmityksessä ja liikenteessä. Energiatekniikan kandidaatin tutkinto antaa valmiuden diplomi-insinöörin opintoihin.

  Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu opinto-oppaassa.

  Energiatekniikan kandidaatin tutkinto Energiatekniikan kandidaatin tutkinto

  Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät teoreettiset perustiedot eri energiantuotantoprosesseista ja niiden ympäristövaikutuksista. Energiatekniikka antaa edellytykset tarkastella eri energiamuotojen hyödyntämistä energiantuotannossa, prosessiteollisuudessa, rakennusten lämmityksessä ja liikenteessä. Energiatekniikan kandidaatin tutkinto antaa valmiuden diplomi-insinöörin opintoihin.

  Tekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta, joka  edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuodessa. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat DI-tutkinto-ohjelmissa.

  Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op (2019-2020) muodostuu:

  • yleisopinnoista (92 op, joista kieli- ja viestintäopintoja 9 op)
  • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista (väh. 68 op)
  • sivuopintokokonaisuudesta (väh. 20 op).
    

  Yleisopinnot sisältävät yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua.

  Kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Kieliopintotarjonta 2019-20 löytyy  Kielikeskuksen sivuilta.

  Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät energiatekniikan alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Kandidaatintyö 10 op  ja kandidaatintyön seminaari 2 op sisältyvät aineopintoihin.

  Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Energiatekniikan kandidaatin tutkintoon valitaan sivuopintokonaisuudeksi
  LESKSoE Energiatalous
  YmKSaYmte Ympäristötekniikka
  SaSaM100 Sähkötekniikka tai
  TuKSOTekn Tuotantotalous, sivuopinnot muu tekniikka.
  Vaihdossa/muussa yliopistossa tehtävä sivuopintokokonaisuus on etukäteen hyväksytettävä tutkintoon anomalla.

  Energiatekniikassa tekniikan kandidaatin tutkinnon minimilaajuus täyttyy yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista ja sivuopinnoista, joten tutkintoon ei tarvita vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan suorittaa yli 180 op:n meneviä opintoja opintoja LUTin tarjonnasta ja sisällyttää Puolustusvoimien johtajakoulutusta ja pakollisen 2 op:n ylittävää työharjoittelua max. 6 op (anomuksesta).

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet ja tutkintorakenne on esitelty WebOodin opinto-oppaassa.  Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö on TkT Ahti Jaatinen-Värri.

  DI-tutkinto-ohjelmat

  Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat energiatekniikan DI-tutkinto-ohjelmassa. Energiatekniikan kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija valitsee yhden seuraavista DI-tutkinto-ohjelmista:

  • Energy Conversion
  • Bioenergy Systems
  • Nuclear Engineering.

  Erillisvalinnan kautta on mahdollista hakea myös etäopiskeluun soveltuvaan EnTeDI-DI-ohjelmaan.  

   

  Bachelor's Programme in Technology and Engineering Science Bachelor's Programme in Technology and Engineering Science

  This BSc is taught in English


  This is a Tekniikan kandidaatti (TkK), Bachelor of Science in Technology (B.Sc. Tech.) degree amounting to 180 ECTS. The BSc education is arranged so that full-time students can complete the degree in three academic years.

  Degree structure 2019-2020
  The BSc in technology 180 ECTS consists of
  - common obligatory general studies of 101 ECTS
  - language and communication studies of 15 ECTS
  - intermediate specialisation studies of 64 ECTS of electrical engineering, energy technology, environmental technology or mechanical engineering
  - there are no minor studies or elective studies.
   
  General studies include introductory course as well as courses on engineering mathematics and physics, engineering mechanics, engineering thermodynamics, technical documentation and 3 D modelling, electrical drives, renewable energy engineering and circular economy.
   
  Language and Communication studies of 15 ECTS
  See the BSc Technology and Engineering Science study guide for language requirements.
  Course information on language studies for LUT students
  .
   
  Intermediate specialisation studies
  During the second academic year, students can freely specialise in one of four fields: Energy Technology, Electrical Engineering, Environmental Technology or Mechanical Engineering.
  Energy technology specialist courses include basics of power plant engineering, heat transfer, and laboratory work.
  Electrical engineering specialist courses include introduction to embedded systems, digital design, and laboratory work.
  Environmental technology specialist courses include life cycle assessment, environmental labelling, and sustainable cities.
  Mechanical engineering specialist courses include mechatronics, robotics, production engineering and basics of FE-analysis.
  The specialisation studies include Project Work totalling 20 ECTS, an Internship of 4 ECTS, and a Bachelor's thesis and seminar totalling 12 ECTS.
   
   

  Students of this Bachelor's programme have an automatic right to continue their studies at the Master's level and thus complete a Master of Science degree in the following Master's programmes at LUT:
   

  Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat 2016-17 lukuvuodesta alkaen Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat 2016-17 lukuvuodesta alkaen

  Diplomi-insinööritutkinnot (120 op) uudistuvat lukuvuoden 2016-17 alusta.

  Tutkinnonuudistuksen vaikutukset riippuvat siitä, missä vaiheessa omat opintosi tällä hetkellä ovat. Mitkään aiemmin suorittamasi opinnot eivät uudistuksesta johtuen mene hukkaan.

  Jos olet jo kandidaatiksi valmistunut ja DI-opintojasi aloittanut:

  • Voit edelleen valmistua DI:ksi aiemman pääaineen mukaisesti, mikäli pääaineen kurssit ovat edelleen tarjolla.
  • Jos poistuvia kursseja on paljon, kannattaa harkita uuden DI-tutkinto-ohjelman mukaisesti opiskelua.
   • Lukuvuodelle 2016-17 tulevat opintojaksomuutokset näet UNIsta (Opiskelu - Opintojen suunnittelu - Opinto-oppaat - Opintojaksomuutokset)
   • Jos haluat opiskella uuden tutkinto-ohjelman mukaisesti, laadi uusi DI-ohjelman mukainen HOPS WebOodissa.  
     

  Jos olet kandidaatiksi valmistunut tai valmistumassa, etkä ole  ennen lukuvuoden 2016-17 alkua DI-tutkintoon kuuluvia opintoja juurikaan suorittanut:

   
  Jos olet vielä kandivaiheessa, tee kandidaatin tutkinto valmiiksi
  :

  • Tutustu uusiin DI-tutkinto-ohjelmiin ja tee DI-ohjelman valinta koulutusohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Siitä saat lisätietoa, kun DI-ohjelman valinta on ajankohtaista (2. tai 3. vuonna).
  • Lähtökohtaisesti DI-tutkinto-ohjelma kannattaa valita aina tuoreimman mahdollisen tutkintorakenteen mukaisesti.