Learning Support

  Tietotekniikan HOPS-mallit Tietotekniikan HOPS-mallit

  Alle on koottu HOPS-pohjat opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen lukuvuotta 2016-17.

  Pääsääntöisesti voit edelleen opiskella ja valmistua näiden tutkintorakenteiden mukaisesti. Mikäli tutkintorakenteessa on paljon poistuneita opintojaksoja (opintojaksomuutokset UNIssa) tai sinulla on ollut pidempi tauko opinnoissa, voi olla opintojen sujuvan etenemisen kannalta parempaa siirtyä viimeisimpien (lukuvuoden 2017-2018) tutkintorakenteiden mukaisiin tutkinto-ohjelmiin. Näistä löydät lisätietoa WebOodiin opinto-oppaissa sekä UNIsta kandidaatin opinnot ja diplomi-insinööriopinnot alta.

  Jos olet aiemmin käyttänyt excel HOPS-pohjaa, voit sitä käyttää edelleen. Jos siirryt opiskelemaan lukuvuoden 2016-17 tai uudempien rakenteiden mukaisesti, käytä silloin WebOodin HOPS-pohjia (WebOodi > HOPS > Luo uusi HOPS)

  HUOM!
  Kandidaatin ja maisterin tutkinnot voivat sisältää enintään seitsemän vuotta vanhoja opintosuorituksia. Perustellusta syystä tästä pidemmästä opintosuoritusten voimassaolosta päättää vararehtori koulutusohjelmasta vastaavan esityksestä. Vanhenemissääntö koskee 1.8.2018 tai sen jälkeen opintonsa aloittavia opiskelijoita ja 1.1.2020 alkaen kaikkia yliopiston opiskelijoita.

  Opinto-oppaan 2015-2016 mukaan

   

  Opinto-oppaan 2014-2015 mukaan

   

  Opinto-oppaan 2013-2014 mukaan


  Opinto-oppaan 2012-2013 mukaan

   

  Opinto-oppaan 2011-2012 mukaan

   

  Opinto-oppaan 2010-2011 mukaan

   

  Opinto-oppaan 2009-2010 mukaan

   

  Opinto-oppaan 2008-2009 mukaan

   

  Opinto-oppaan 2007-2008 mukaan

   

  Opinto-oppaan 2006-2007 mukaan

   

  Opinto-oppaan 2005-2006 mukaan