Learning Support

  Diplomi-insinööriksi ja kauppatieteiden maisteriksi valmistuminen Diplomi-insinööriksi ja kauppatieteiden maisteriksi valmistuminen

  HUOM. Valmistuvien opiskelijoiden HOPS:it on oltava SISU:ssa.

  Voit valmistua diplomi-insinööriksi/kauppatieteiden maisteriksi, kun lopputyösi aihe on vahvistettu, työ on arvosteltu ja hyväksytty sekä kaikki tutkintoon kuuluvat opintosuoritukset mukaan lukien kypsyysnäyte on suoritettu.

  HUOM! Muistathan, että valmistuessasi sinun pitää olla ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi ja maksaa ko. lukukauden ylioppilaskunnan maksu.
  Jos valmistut elokuussa, pitää ilmoittautua läsnä olevaksi ja maksaa maksu syyslukukaudelle.
  Jos valmistut tammikuussa, pitää ilmoittautua läsnä olevaksi ja maksaa maksu kevätlukukaudeksi.

  • diplomityön / pro gradu -tutkielman aiheen vahvistaminen 1A-lomake (Aihe voidaan vahvistaa, kun kandidaatin tutkinto ja mahdolliset täydentävät opinnot on suoritettu.)
    

  Diplomityön/gradun aihe tulee olla vahvistettu ennen työn tallentamista LUTPubiin. Aiheen vahvistamisen yhteydessä tarkastetaan myös opiskelijan päivittämä HOPS.


  Valmistumisen vaiheet:

  • diplomityön / pro gradu -tutkielman arvostelu 1B-lomake (voi lähettää ilman työn URN-osoitetta) sekä
  • tutkintotodistusanomus 1C-lomake


  Muista tehdä valmistumispyyntö SISUssa valmistumisen aikataulun mukaisesti!

  Huomaathan että anomukset ovat sitovia, eli kun palautat esim. arvosteluanomuksen sitoudut samalla siihen että työ arvostellaan aikataulun mukaisesti. Julkaisuluvan saanutta, LUTPUbiin tallennettua työtä ei voi enää muuttaa eikä sitä poisteta tietokannasta. Tutkintotodistus ja lopputyön arvostelu voidaan anoa samalle kuukaudelle (esim. työ arvostellaan lokakuussa, valmistuminen myös lokakuussa). Tällöin kaikki muut opintosuoritukset paitsi lopputyön arvosana on oltava Sisussa valmistumisaikataulussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

  Tallennusohjeet LUTPubiin

  Tutkinnon hakeminen

  Diplomi-insinöörin / Kauppatieteiden maisterin opinnot suoritettuasi haet tutkinnon ja tutkintotodistuksen myöntämistä opiskelijapalveluista. Tutkintoa haetaan 1C-lomakkeella sekä tekemällä valmistumispyyntö Sisussa. Varmista ennen hakemista, että ensisijainen opintosuunnitelmasi on Sisussa kunnossaja ja kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on sijoitettu suunnitelmaan. Valmistumista voi hakea myös ennen kuin lopputyö on kirjattu Sisuun (ohjeet).

  Palauta DI/KTM todistusanomuksesi (1C-lomake) opiskelijapalveluihin sähköpostitse osoitteeseen:
  - KATI.Opintopalvelut(at)lut.fi (kauppatieteiden opiskelijat),
  - Tutatdk.Opintosihteerit(at)lut.fi (tutan ja titen opiskelijat) tai
  - Opintopalvelut.Teknillinen(at)lut.fi (tekniikan opiskelijat).

  Myös muut valmistumiseen liittyvät lomakkeet (1A ja 1B –lomakkeet) palautetaan em. osoitteisiin.
  Lomakkeet voi lähettää jo ennen aikatauluun merkittyä määräpäivää.
   

  Tutkintotodistusanomus (1C-lomake)

  Valmistumisaikataulu DI / KTM lukuvuodelle 2021-2022

  Kun tutkintosi oikeellisuus on tarkastettu ja valmistuminen on mahdollista, sinut kutsutaan sähköpostitse yliopiston yhteiseen valmistumistilaisuuteen. Yliopiston rehtori jakaa kerran kuukaudessa pidettävässä tilaisuudessa tutkintotodistukset. Toivomme, että mahdollisimman moni osallistuisi valmistujaisiin. Tilaisuuden järjestämällä yliopisto haluaa juhlistaa tutkinnon suorittamista ja onnitella merkittävän tavoitteen saavuttamisesta.

  Jos et kuitenkaan pysty osallistumaan valmistumistilaisuuteen, opiskelijoiden asiakaspalvelusta lähetetään todistuksesi kirjattuna kirjeenä todistusten jakoa seuraavana työpäivänä 1C-lomakkeessa ilmoittamaasi osoitteeseen. Heinäkuussa ei ole valmistumispäivää eikä valmistujaistilaisuutta.

  Käyttäjätunnuksen poistuminen

  Valmistuvilla opiskelijoilla LUT:n käyttäjätunnukset sulkeutuvat valmistumispäivänä. Opiskelijoita pyydetään hoitamaan sähköpostiliikenteensä siirto toiseen osoitteeseen hyvissä ajoin ennen valmistumispäivää. Postin edelleen lähetystä ei tehdä tunnusten voimassaolon päättymisen jälkeen. Valmistuvan opiskelijan tulee myös huolehtia tarpeellisten sähköpostien ja tiedostojen siirrosta omaan käyttöönsä ennen tunnusten sulkeutumista.

  Muistathan palauttaa yliopiston avaimet ala-aulan infopisteeseen (1133).

  Lisätietoja ja yhteyshenkilöt

  Lisätietoja saat opiskelijapalveluista (huone 2313) valmistuttamistiimimme opintosihteereiltä

  Opintopalvelut.Teknillinen(at)lut.fi
  opintosihteeri Tiina Kronqvist

  tutatdk.opintosihteerit(at)lut.fi 
  opintosihteeri Taina Pekari

  KATI.Opintopalvelut(at)lut.fi
  opintosihteeri Mervi Lensu


  ja omalta opintojen ohjaajaltasi

  KETE
  opintojen ohjaaja Mari Trinidad

  ENTE, YMTE
  opintojen ohjaaja Marjaana Lehtinen

  SÄTE
  opintojen ohjaaja Johanna Kosunen

  KOTE, LATE
  opintojen ohjaaja Minna Miikki

  TUTA, TITE
  opintojen ohjaaja Pauliina Talka

  KATI
  opintojen ohjaaja Kaija Huotari