Tekniikan DI-tutkinnot uudistuvat – Miten uudistus vaikuttaa sinun opintoihisi?

Lukuvuoden 2016-17 alusta tekniikan DI-tutkinnot uudistuvat: pääaineet muuttuvat syventymisopinnoiksi. Jatkossa DI-tutkinto muodostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Koulutusohjelmakohtaisista tarkemmista muutoksista tulee kesän aikana tietoa UNIin koulutusohjelman sivuille. Seuraa UNIa siis kesälläkin – viimeistään elokuun alussa, jotta 1. periodin kurssi-ilmoittautumiset ovat sinulla hyvissä ajoin tiedossa. Ja muistathan, että jälki-ilmoittautuminen kursseille on lukuvuoden alusta lähtien maksullista.

Uusien DI-tutkinto-ohjelmien tarkemmat sisällöt eli rakenteen ja kurssien kuvaukset näet weboodista. Opinto-oppaat julkaistaan kesäkuun alkuun mennessä. Uusien rakenteiden mukaiset eHOPS-pohjat ovat käytettävissä lukuvuoden alusta 1.8.

Lisätietoja saat oman koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalta.

Miten tekniikan DI-tutkintojen uudistuminen vaikuttaa sinun opintoihisi ja niiden etenemiseen?

Tutkinnonuudistuksen vaikutukset riippuvat siitä, missä vaiheessa omat opintosi tällä hetkellä ovat. Mitkään aiemmin suorittamasi opinnot eivät uudistuksesta johtuen mene hukkaan.

Jos olet jo kandidaatiksi valmistunut ja DI-opintojasi aloittanut:

 • Voit edelleen valmistua DI:ksi aiemman pääaineen mukaisesti, mikäli pääaineen kurssit ovat edelleen tarjolla.
 • Jos poistuvia kursseja on paljon, kannattaa harkita uuden DI-tutkinto-ohjelman mukaisesti opiskelua. Tällöin laadi uusi DI-ohjelman mukainen HOPS weboodissa.  eHOPS-pohjat ovat käytettävissä lukuvuoden alussa eli 1.8. alkaen.
 • Lukuvuodelle 2016-17 tulevat opintojaksomuutokset päivitetään UNIin (Opiskelu - Opintojen suunnittelu - Opinto-oppaat - Opintojaksomuutokset)
 • Jos HOPSiin liittyen on kysyttävää, ole yhteydessä koulutusohjelmasi opintojen ohjaajaan.
   

Jos olet kandidaatiksi valmistunut tai valmistumassa, etkä ole DI-tutkintoon kuuluvia opintoja juurikaan suorittanut:

 • Valitse oman koulutusohjelmasi DI-tutkinto-ohjelma tulevan lukuvuoden 2016-17 opinto-oppaasta
 • Laadi HOPS 1.8. jälkeen ja aloita opinnot syksyllä sen mukaisesti.
 • Jos HOPSiin liittyen on kysyttävää, ole yhteydessä koulutusohjelmasi opintojen ohjaajaan.
   

Jos olet vielä kandivaiheessa, tee kandidaatin tutkinto valmiiksi:

 • Tutustu uusiin DI-tutkinto-ohjelmiin ja tee DI-ohjelman valinta koulutusohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Siitä saat lisätietoa, kun DI-ohjelman valinta on ajankohtaista (2. tai 3. vuonna).

 

Uudistetut DI-ohjelmat lukuvuoden 2016-17 alusta, joissa LUT:n kandidaatin tutkinnon suorittaneet jatkavat

Tuotantotalous

Tuotannon johtamisen DI-ohjelma
Tässä ohjelmassa voivat jatkaa tuotantotalouden opiskelijat, jotka ovat kandidaatin tutkinnon pääaineena opiskelleet Toimitusketjun johtamista tai Kustannusjohtamista.

Master's Programme in Industrial Engineering and Management – Global Management of Innovation and Technology (GMIT) –ohjelmassa voivat jatkaa tuotantotalouden opiskelijat, jotka ovat kandidaatin tutkinnon pääaineena opiskelleet Innovaatio- ja teknologiajohtamista tai Teollista markkinointia ja kansainvälistä liiketoimintaa.

Tietotekniikka

Computer Science 

Konetekniikka

Master's Programme in Mechatronic System Design
Master's Programme in Welded Metal Structures
Master's Programme in Sustainable Production in Mechanical Engineering

Energiatekniikka

Energiatekniikan DI-ohjelma, jossa syventymisopintojen vaihtoehtoina ovat Voimatekniikka, Energy Conversion tai Nuclear Energy Engineering

Sähkötekniikka

Sähkötekniikan DI-ohjelma
Master's Programme in Electrical Engineering, jossa syventymisopintojen vaihtoehtoina ovat Solar Economy tai Industrial Electronics

Ympäristötekniikka

Master's Programme in Sustainability Science and Solutions

Kemiantekniikka

Prosessikemian DI-ohjelma
Master's Programme in Chemical and Process Engineering
Master's Programme in Chemical Engineering fo Water Treatment

Laskennallinen tekniikka

Master's Programme in Computational Engineering and Technical Physics, jossa syventymisopintojen vaihtoehtoina ovat Technomathematics, Technical Physics  ja Intelligent Computing

3.5.2016 / MT