KAKSIPORTAISUUS & MAISTERIOHJELMIIN HAKU LUT KAUPPAKORKEAKOULUSSA

LUT-yliopistossa on valmisteilla esitys, jonka mukaan kaksiportaiseen opintojen etenemiseen siirrytään 1.8.2020 alkaen siten, että vanhojen opiskelijoiden osalta noudatetaan vuoden siirtymäaikaa (1.8.2020-31.7.2021). LUT Kauppakorkeakoulun ohjelmista Master's in International Marketing Management (MIMM) sekä Master's in International Business and Entrepreneurship (MIBE) siirtyvät kaksiportaisuuteen poikkeuksellisesti jo 1.8.2019 alkaen.

Aito kaksiportaisuus tukee opintojen suorittamista oikeassa järjestyksessä sekä tavoiteajassa valmistumista. Se vastaa myös kansainvälisiä, yleisesti käytössä olevia standardeja.

1.8.2019 alkaen MIMM – ja MIBE-ohjelmien kursseille hyväksytään ainoastaan opiskelijoita, joilla on virallisesti opinto-oikeus maisteritason opintoihin. Kandidaatiksi valmistuttuaan opiskelijan tulee ilmoittautua maisteriohjelmaan ennen maisterivaiheen opintojen aloitusta. Ilmoittautuminen tehdään kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon hyväksymislomakkeella (1D-lomake).

Mikäli kandidaattitason suorituksia puuttuu, MIMM- ja MIBE-ohjelmien kursseja suorittaakseen opiskelija voi anoa maisteritason opinto-oikeutta koulutusohjelman vastaavalta erillisellä Anomus maisteritason opinto-oikeudesta -lomakkeella. Maisterikurssien opinto-oikeuden voi tällöin saada, mikäli kandidaatin tutkintoon vaaditusta opintopistemäärästä puuttuu korkeintaan 18 op, kandidaatin tutkielma on hyväksytysti suoritettu ja aiemmat opinnot muuten vastaavat mahdollisia ohjelmakohtaisia vaatimuksia.

Maisterivaiheen opiskelijat ovat aina etusijalla maisterikursseille pääsemisessä myös ennen koko talon tason kaksiportaisuuteen siirtymistä. Näin ollen kandidaatiksi valmistumista ei kannata turhaan viivyttää.

Hanna Salojärvi
Koulutusohjelman vastaava

8.3.2019/KT