Yleiset

«Takaisin

Salasanojen vaihtoväliä ja minipituutta on pidennetty 13.9 alkaen

Yliopistolla on ollut käytössä salasanapolitikka, jossa salasanojen vaihtoväliksi on määritelty 90 päivää ja minimipituus 12 merkki.  Salasanan vaihtoväli on pidennetty 190 päivään. Minimipituus nostettiin 16 merkkiin.  Muutos toteutettiin keskiviikkona 13.9.  Muutos astuu voimaan kunkin käyttäjän kohdalla seuraavalla salasanan vaihtokerralla.
Uusimmat suositukset puoltavat pidempää salasanojen vaihtoväliä. On todettu, että salasanojen lyhyt vaihtoväli pikemminkin heikentää salasanojen laatua kuin lisää sitä. Lisäämällä salasanan pituutta parannetaan tietoturvaa ja samalla ohjataan käyttämään salalausetta salasanan sijasta. Lisätietoa Intranetissä: Mikä ihmeen salalause?

 LUT Tietohallinto