Tiedote LUTin ja LABin opiskelijoille ja henkilökunnalle 31.7.2020

Tiedote LUTin ja LABin opiskelijoille ja henkilökunnalle 31.7.2020

Syksyn toiminta kampuksilla

Suomen hallitus on purkanut kesän aikana asteittain yhteiskunnan toiminnan rajoituksia koronaepidemian rauhoittuessa. Vaikka Suomessa tilanne on tällä hetkellä hyvä, globaalisti pandemia on huolestuttavassa vaiheessa. Siksi meiltä kaikilta edellytetään edelleen valppautta ja vastuullista yhteistyötä.

LUT ja LAB avaavat kampukset opiskelijoille maanantaina 17.8.

Samaan päivään mennessä yksiköiden johtajat sopivat joustavista työntekokäytännöistä tiimiensä ja työntekijöidensä kanssa. Siihen saakka henkilökunnan työskentely tapahtuu ennen kesälomia annettujen periaatteiden mukaisesti.

Jotta pystymme tarvittaessa jäljittämään koronalle altistuneita henkilöitä, opiskelijoiden ja työntekijöiden tulee käyttää aina sisään tullessaan sähköistä avaintaan.

Kampuksille paluu on turvallista, kun noudatamme yhteisiä pelisääntöjä ja toimimme vastuullisesti: tulemme kampuksille vain täysin terveinä, pidämme turvavälejä toisiimme sekä huolehdimme hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Jatkamme tehostettua siivousta yhteisesti käytössä olevissa tiloissamme (mm. aulat, wc-tilat, ravintolat ja kahvilat).

Koronatilanteen kehittyminen on meillä jatkuvasti seurannassa, ja meillä on valmius toimintamallien nopeaankin muuttamiseen tilanteen niin vaatiessa.

Epäillessäsi saaneesi koronavirustartunnan, olethan yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisiin: https://intranet.lut.fi/Lists/Ilmoitukset/DispForm.aspx?ID=3399

Pidäthän kampuksella liikkuessasi osaltasi huolta turvaväleistä käytävillä ja aulatiloissa, tauko- sekä oleskelutiloissa.

Koulutuksen toimintamallit

Uusien opiskelijoiden orientaatiopäivät toteutetaan kampuksilla.

Luokkatilojen täyttökapasiteetissa noudatetaan opetuksen ja tenttien osalta lähtökohtaisesti 50–70 %:n periaatetta.

Tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen lähiopetus etenkin niillä kursseilla, joissa se on oppimisen kannalta välttämätöntä. Siksi suurimmat massakurssit toteutetaan mahdollisuuksien mukaan verkko-opetuksena.

Muilla kursseilla sovelletaan lähi- ja etäopetusta yhdistävää hybridiopetusta ja monimuoto-oppimista. Kunkin kurssin tarkemmat toteutustavat ilmoitetaan maanantaihin 17.8. mennessä Moodlessa.

Kampuksen vapaa-aikaan liittyvien aktiviteettien ja palveluiden käytöstä tiedotamme niin ikään 17.8.

LUTin ja LABin opiskelijavaihtotoimintaa toteutetaan Suomen ulkoministeriön suositusten ja vastaanottavien korkeakoulujen ohjeiden mukaisesti.

Oleskeluluvan saaneet kansainväliset tutkinto-opiskelijat ovat tervetulleita opiskelemaan kampuksille. Maahan tullaan Suomen ulkoministeriön ohjeiden ja mahdollisten karanteenisuositusten mukaisesti. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kansainvälisen liikkuvuuden määrät ovat merkittävästi normaalia pienempiä syksyn 2020 osalta.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan tarvitsemat lähipalvelut ovat käytössä 17.8. lähtien. Palvelutilanteissa tarjoamme henkilökunnan käyttöön muovivisiirit (esim. IT Helpdesk, kirjasto, opintopalvelut).

Kirurgisia suu-nenäsuojaimia suositellaan henkilökunnalle ja opiskelijoille tilanteisiin, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Opetushenkilökuntaa informoidaan erikseen suojaimien saatavuudesta.

Kirjastot aukeavat maanantaina 17.8. Tarkemmat ohjeet kirjastotilojen turvalliseen käyttöön annetaan erikseen.

Korkeakoulujen tiloissa järjestettävistä tapahtumista ja tilaisuuksista tulee tehdä ilmoitus viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Ilmoitus edellytetään tapahtumista, jonne ollaan kutsumassa ulkopuolisia osallistujia. Myös väitöstilaisuudet katsotaan tällaisiksi tilaisuuksiksi. Oleellista on varmistaa jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa, että tapahtuma voidaan toteuttaa turvallisesti. Tarkennamme ohjeistusta 17.8. mennessä, mikäli sinulla on jo elokuun aikana vastaava tapahtuma, ota yhteyttä mika.sipi@lut.fi.  Sisäiset, normaaliin korkeakouluarkeen liittyvät tapahtumat (kuten opintojaksoihin liittyvät tavanomaiset seminaarit yms.) eivät edellytä ilmoituksen tekemistä.

LUT Buffet ja Street Café avautuvat 3.8.2020. Palveluajat ja lounaslistat löytyvät Kampusravintoloiden nettisivuilta.

Vapaa pysäköinti korkeakoulujen eParking-pysäköintialueilla Skinnarilassa ja Mukkulankadulla jatkuu elokuun loppuun asti.

Henkilökunnan työskentely kampuksilla

LUT-korkeakouluissa annettu etätyösuositus päättyy heinäkuun lopussa.

Kokemuksemme organisaation suoriutumisesta etämoodissa ovat olleet erinomaisia. Toisaalta jatkuvassa etätyössä vuorovaikutus, toisilta oppiminen ja uuden ideointi voivat olla haasteellista. Kohtaamisiakin muiden kanssa tarvitaan. Myös tiettyjen työtehtävien suorittaminen edellyttää läsnäoloa kampuksella. Siksi työskentelemme vuoden 2020 loppuun saakka joustavasti seuraavin periaattein:

Yksiköiden johtajat sopivat yksikkönsä sisällä (tarvittaessa lähiesimiehille delegoiden) työtehtävät ja työn tavoitteet huomioon ottaen, milloin työntekijät hoitavat tehtäviään lähtökohtaisesti kampukselta käsin.

Käytännöt sovitaan yksiköissä 17.8. mennessä. Siihen saakka töitä voi tehdä joustavasti ennen kesälomia sovituin toimintamallein. Kaikkiin sisäisiin palavereihin järjestetään syksyn 2020 aikana myös etäosallistumismahdollisuus ja lähikokoukset tulee järjestää riittävän väljissä tiloissa. Neuvotteluhuoneiden käytössä sovelletaan 50 %:n täyttöasteperiaatetta.

Esimiehellä on oikeus edellyttää työn tekemistä työpaikalla, kun siihen on hyvät perusteet. Riskiryhmään kuuluvien työntekijöiden tulee ottaa yhteys työterveyteen ja saada sieltä lausunto kampuksella työskentelyyn.

Varmistaaksemme turvallisen työskentelyn jatkamme viikkotason henkilöseurantaa laboratoriotoiminnan ja monitilatoimistotyön osalta. Laboratoriotoiminnan seurannasta vastaa dekaani tai yksikön johtaja.

Monitilatoimistoissa otetaan käyttöön kiinteät työpisteet, ja päivittäiset huoneiden käyttöasteet saavat olla enintään 50 prosenttia. Kyseisen tilan henkilöstön esimies vastaa käyttöasteen toteutumisesta tiiminsä jäsenten kanssa keskustellen (esim. vuoroviikkokäytäntö tai muu sovittu toimintamalli).

Mikäli kutsut kampukselle ulkopuolisia vieraita, vastuullasi on varmistaa vierailun turvallisuus sekä itsesi, vieraidesi että muiden kampuksella työskentelevien osalta. Muistathan kirjata kaikkien vieraiden nimet ja sähköpostiosoitetiedot myöhempää jäljitettävyyttä varten.

Henkilökunnan ulkomaanmatkoihin ja ulkomailla työskentelyyn tulee pyytää lupa dekaanilta tai yksikönjohtajalta. Matkavaraukset tehdään peruutuskelpoisin lipuin sopimusmatkatoimiston kautta. Varauksissa noudatetaan Suomen ja kohdemaan matkustusmääräyksiä ja mahdollisia karanteenisuosituksia.

Henkilökunnan työmatkustaminen Suomessa tapahtuu kansallisia turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudattaen lähiesimiehen luvalla. Kampusten väliseen liikkuvuuteen ei tarvita esimiehen lupaa.