Sisäinen tiedote 3.6.2020 | Lahden kampuksen sisäilma

Sisäinen tiedote 3.6.2020 | LUTin ja LABin henkilöstölle ja opiskelijoille

LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksen sisäilmatilanteen selvitys on käynnistynyt sovitun mukaisesti. 

Kiinteistön omistaja on tehnyt Rambollin kanssa sopimuksen tutkimussuunnitelman tekemisestä, ja selvitys on käynnistynyt rakennusaikaisen dokumentoinnin läpikäynnillä. Tausta-aineiston pohjalta tehtävä tutkimussuunnitelma valmistuu juhannukseen mennessä, ja sitä käsitellään perustettavassa sisäilmaryhmässä 25.6.

Auditorio irrotetaan omaksi kohteekseen ja siihen liittyvä selvitys aloitetaan jo ennen tutkimussuunnitelman valmistumista. 

Mukkulankadulla käytöstä väliaikaisesti poistettu henkilötyötila A152 on palautettu käyttöön, koska mittaustuloksista ei löytynyt poikkeavuuksia. Muut tilat (auditorio, A126, A141 ja D267) pidetään toistaiseksi suljettuina.

Kiinteistön ilmanvaihtoa koskevat selvitykset ja korjaustoimenpiteet jatkuvat osana kesän aikana tehtäviä huolto- ja korjaustöitä. 

Lisätiedot:

Mika Sipi, johtaja, oppimis- ja tilapalvelut | mika.sipi@lut.fi, 040 506 0910