CroBoDDIT -hanke kysely

Kysely liittyy CroBoDDIT-hankkeeseen ja kyselyn tarkoituksena on kartoittaa yleinen tietämys jätteiden lajittelusta sekä kerätä ideoita kuinka lajittelua voisi entisestään tehostaa. CroBoDDIT-hankkeessa tarkastellaan teknologian ja kansalaisten osallistamisen vaikutuksia kunnalliseen jätehuoltoon.

Kyselytutkimuksella pyritään kartoittamaan yliopistokampuksella työskentelevien oppilaiden ja henkilökunnan jätteiden lajitteluun liittyvät toimintatavat ja yleiset haasteet.

Linkki
kyselyyn