Koulutuksen Q&A koronavirus 23.4.2020

KOULUTUKSEN Q&A (23.4.2020 klo 16:00)

Q&A täydentyy päivittäin tilanteen kehittymisen myötä

1.     Koulutus siirtyy etäopetukseen. Mitä se tarkoittaa?

Kaikki luennot ja muut opetustapahtumat, jotka voidaan siirtää verkkototeutukseen, siirretään. Kampukset on koulutustoiminnan osalta suljettu. Kampuksilla voi kuitenkin toteutua tenttejä, laboratoriotöitä ja muita kampuksella läsnäoloa vaativia koulutustapahtumia, jos toteutus on valmistumisen kannalta erittäin oleellinen. Päätöksen toteutuksesta tekee koulutusvararehtori osaamispäällikön (LAB) tai koulutusohjelmavastaavan (LUT) esityksestä. Kampuksella tapahtuvat koulutustapahtumat ovat pienryhmä (enintään 10 henkilöä) tai yksilötapaamisia.

 

2.     Kuinka kauan poikkeusjärjestely pääosin opiskelun osalta jatkuu?

Järjestely on voimassa kevätlukukauden loppuun asti. LUT ja LAB seuraavat tilanteen kehitystä ja terveydenhuollon ammattilaisten suosituksia. Myös LUT Summer School on peruttu kesältä 2020.

 

3.     Voiko kampukselle tulla?

Korkeakoulujen ulko-ovet on lukittu keskiviikosta 18.3.2020 alkaen. Opiskelijat eivät pääse korkeakouluihin. Poikkeuksena erikseen järjestettävät erityisesti valmistumisvaiheessa olevien alle 10 hengen opetus-, tentti tmv. tilaisuudet, joiden järjestämisestä ilmoitetaan erikseen. Em. tilaisuuksiin osallistujat noudetaan ryhmänä erikseen ilmoitettavalta sisäänkäynniltä. 

Henkilökunta pääsee sisään kulkukorteilla, mutta lähtökohtaisesti jatketaan työskentelyä etänä. Jokainen vastaa siitä, ettei päästä sisään henkilöä, jolla ei ole lupaa oleskella kampuksella.

 

4.     Opiskelen väyläopintoja ja opiskelupaikkaan tarvitaan riittävä määrä opintopisteitä. Kuinka saan suoritukset tehtyä, jos korkeakoulun koulutusta ei pystytä järjestämään?

Vaikka olemme siirtyneet pääosin etäopetukseen, kurssien suorittaminen tavoiteajassa on edelleen mahdollista. Jos tilanne muuttuu siten, että suorittaminen ei ole mahdollista, tilanne arvioidaan uudelleen.

 

5.     Opiskelen LUTissa/LABissa ja olen lukuvuosimaksuvelvollinen. Tarvitsen apurahaan riittävä määrä opintopisteitä. Kuinka saan suoritukset tehtyä, jos korkeakoulun koulutusta ei pystytä järjestämään?

Vaikka olemme siirtyneet pääosin etäopetukseen, kurssien suorittaminen tavoiteajassa on edelleen mahdollista. Jos tilanne muuttuu siten, että suorittaminen ei ole mahdollista, tilanne arvioidaan uudelleen.

  

6.     Järjestetäänkö tenttitilaisuudet normaalisti?

Kampuksilla toteuttavat tentit perutaan. Tenttejä voidaan järjestää yksittäisissä poikkeustilanteissa, jos osaamispäällikkö (LAB) ja koulutusohjelmavastaava (LUT) esityksestä vararehtori niin päättää (valmistumisen este tai opintojen jatkon este).

 

7.     Onko Exam-tenttitilat käytössä?

Exam-tila on käytössä ainoastaan erityistilanteissa. Examia voidaan käyttää yksittäisissä poikkeustilanteissa, jos osaamispäällikkö (LAB) ja koulutusohjelmavastaava (LUT) esityksestä vararehtori niin päättää (valmistumisen este tai opintojen jatkon este).

 

8.     Kuulun riskiryhmään tai en halua altistaa itseäni tartunnalle ja sen vuoksi en voi osallistua tenttiin. Tuleeko korvavia tenttejä?

Korvaavia tenttejä tullaan järjestämään, jos tilanne sitä vaatii. Tenttien tarve arvioidaan korkeakoulutasolla tilanteen normalisoiduttua.

 

9.     Olen harjoittelussa. Voinko jatkaa harjoittelua?

Seuraa harjoittelupaikan ohjeistusta koronavirusasiassa. Harjoittelupaikan esimies varmasti osaa auttaa tilanteessa. LABin/LUTin osalta harjoittelu voi jatkua, harjoittelupaikan ohjeiden ja oman terveytesi puitteissa.

 

10.  Minulla piti alkaa harjoittelu, mutta harjoittelupaikka perui harjoittelun koronatilanteen vuoksi.

Me kunnioitamme harjoittelupaikan päätöstä. Jos mahdollista, harjoittelu voidaan aloittaa myöhemmin ja venyttää jaksoa pidemmälle. Myös harjoittelun osittainen suorittaminen korvaavilla tehtävillä voi mahdollista (lähinnä ensimmäinen harjoittelu)

 

11.  Kurssini suorittaminen vaatii kampuksella läsnäoloa. Kuinka tällaisen opintojakson opetus toteutetaan.

Jos opintojaksolle on mahdollista löytää korvaavia suoritustapoja tai siirtää ne verkkoon (harjoitustyön esitys live-session sijasta verkossa), niiden käyttöottoa suositellaan. Jos suunnittelet muutoksia suoritustapaan, keskustele asiasta ohjelmasta vastaavan osaamispäällikön (LAB)/koulutusohjelma-/ohjelmavastaavan (LUT) kanssa ennen uuden suoritustavan ilmoittamista opiskelijoille.

 

12.  Jos olet kipeä tai flunssainen, voinko jatkaa harjoittelua.

Kipeänä ei pidä missään nimessä mennä harjoittelupaikkaan. Muista ilmoittaa myös harjoittelupaikkaan, jos jäät sairauden vuoksi kotiin.

 

13.  Opiskelija haluaisi palata kotiinsa Suomessa tai ulkomailla tekemään etäopintoja.

Se onnistuu, jos kurssien suorittaminen ei edellytä kampuksella läsnäoloa (laboratorio, tentti jne.). Jos suorituksen edellytyksenä on läsnäoloa vaativa suoritus, emme voi luvata/taata, että opiskelija saa opintojaksosta suorituksen.

 

14.   Siirrymme laajamittaisesti etäopiskeluun. Se kuormittaa tietojärjestelmiä ja voi aiheuttaa ongelmia. Onko näitä selvitetty?

 Odotettavissa on, että etätyövälineiden kuormitus kasvaa moninkertaiseksi normaalista ja se voi heijastua käytettävyyteen. IT tuki pyrkii ratkomaan ensisijaisesti etätyöskentelyyn ja –opetukseen liittyviä ongelmia. Kapasiteettihaaste ja kansallinen ja tiettyjen palveluiden osalta eurooppalainen. Kapasiteetin tarve kasvaa merkittävästi koko Euroopassa. Tässä tarvitaan kärsivällisyyttä kaikilta niin opiskelijoilta kuin opettajilta.

 

15.  Voinko olla osallistumatta läsnäoloa vaativaan opetukseen?

Opetuksen läsnäolopakkoa koskevat määräykset puretaan. Opintojen edistymisen joustavuutta edistetään. 
 

16.  Mistä saan tiedon, jos opetus peruuntuu tai sen suoritustapa muuttuu (esim. lähiopetuksesta etäopetukseksi)?
Saat tiedon muutoksista kurssin Moodlesta. Kaikki kurssin tiedotus kulkee Moodlen kautta. Seuraa kurssisi Moodlea.
 

17.  Mitä tapahtuu, jos opetus peruuntuu?
Peruuntuneen opetuksen (yksittäinen opintojakso tai luento) tilalle pyritään järjestämään vaihtoehtoisia suoritustapoja. Korkeakoulu seuraa tilannetta ja pyrkii turvaamaan, etteivät opinnot viivästy kohtuuttomasti, mikäli opetusta joudutaan laajasti perumaan.
 

18.  Ovatko kirjastot ja muut avoimet oppimistilat käytössä normaalisti?
Kampukset ja kirjasto ovat suljettu.
 

19.  Voinko tulla varattuun ohjausaikaan korkeakoululle (esim. harjoitustyön tai lopputyön ohjaus, opinto-ohjaus)?
Kampukset on suljettu opiskelijoilta. Opintojen ohjaajat sekä hakuneuvojat antavat etäohjausta. Myös opettajien antama ohjaus- ja neuvontapalvelut toimivat etäohjauksena.

20.  Voinko matkustaa ulkomaille?
LUTin ja LABin opiskelijat ja henkilökunta eivät enää toistaiseksi matkusta ulkomaille työ- ja opiskeluasioissa. Menettely jatkuu ainakin 13.5. saakka. 

UPDATE 12.5. Matkustamista ulkomaille ei toistaiseksi suositella, ja ulkoministeriön matkustusohjetta jatketaan tältä osin. Sisäministeriö laatii tarkemman ohjeistuksen rajaliikenteen asteittaisesta avaamisesta. Myös kotimaan matkustusta suositellaan välttämään työ- ja opiskeluasioissa.
 

21.  Väitöstilaisuuteni on tulossa, mutta vastaväittäjä ei pysty matkustamaan tilaisuuteen. Miten toimin?
Väitöstilaisuus voidaan yrittää järjestää etäyhteydellä tai siirtää myöhempään ajankohtaan.