VITAKO:n 2019 stipendit haettavissa

Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry julistaa haettavaksi vuoden 2019 stipendit

Stipendejä voivat hakea Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijat, jotka

  • opiskelevat kauppatieteiden tai tuotantotalouden koulutusohjelmassa tai opintosuunnitelmaan sisältyy muutoin riittävästi taloudellisten aineiden opintosuorituksia
  • ovat karjalaisia. Karjalaisuus määräytyy joko vanhempien tai isovanhempien karjalaisuuden tai opiskelijan oman karjalaisuuden mukaan. Opiskelijan vanhemmat tai isovanhemmat katsotaan karjalaisiksi, mikäli jompikumpi heistä on syntynyt luovutetulla Karjalan alueella tai asunut siellä pysyväisluontoisesti. Opiskelijan karjalaisuus määräytyy joko sillä perusteella, että hän on syntynyt Etelä-Karjalan alueella tai, että hän pysyvästi muun kuin opiskelun takia asuu Etelä-Karjalan alueella
  • opiskelevat II-IV vuosikurssilla ja
  • ovat menestyneet opinnoissaan vähintään keskinkertaisesti.

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää virkatodistus, josta karjalaisuus selviää. Hakemuksessa tulee lisäksi mainita opiskelijan osoite- ja pankkiyhteystiedot mahdollista stipendin maksatusta varten.

Hakemukset toimitetaan LUT-yliopiston opiskelijoiden asiakaspalveluihin (huone 2313) tai sähköpostilla opinto@lut.fi viimeistään perjantaina 22.11.2019 klo 14.00.

Viipurin Taloudellisen Korkeakouluseura ry:n hallitus jakaa stipendit LUT-yliopistossa keskiviikkona 18.12.2019 iltapäivällä.

Stipendin saajien toivotaan osallistuvan stipendien jakotilaisuuteen.  Stipendin saajille ilmoitetaan tilaisuuden paikka ja kellonaika.