Eduroam verkon palveluvarmenne uusitaan perjantaina 29.3.

Mikäli verkko on otettu käyttöön eduroam CAT asennustyökalulla, ei varmenteen vaihtuminen vaadi käyttäjältä toimenpiteitä.

Mikäli verkko on otettu käyttöön ilman työkalua, saa käyttäjä varoituksen uusiutuneesta varmenteesta. Ilmoituksen voi ohittaa valitsemalla "Yhdistä".

Suosittelemme käyttämään eduroamin käyttöönotossa työkalua jonka saa ladattua osoitteesta  https://cat.eduroam.org/ valitsemalla oikean asetustiedoston organisaatioluettelosta.

Ilmoitukset